thumbnail
thumbnail
Praktisch ingesteld stedenbouwkundige, medior/senior (rechtstreeks ZZP niet toegestaan)

Taurusavenue 100, 2130 LS Hoofddorp, Nederland

Civiele Techniek
Deze inhuuropdracht is verlopen
90
30 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

16-11-2022

Sluitingsdatum:

29-11-2022

Begindatum:

02-01-2023

Einddatum:

30-06-2023

De functie betreft het leveren van vakinhoudelijke expertise als praktisch ingestelde stedenbouwer met affiniteit voor landschap en civiel techniek Het betreft een medior of senior positie.

Functieprofiel

De kandidaat is werkzaam in de diverse voorbereidingsfases van projecten in de openbare ruimte. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Ontwerpteam van het Ingenieursbureau. De stedenbouwkundige houdt zich bezig met de ruimtelijke ontwikkeling van Haarlemmermeer op verschillende schaalniveaus en in verschillende fases.
Hij/zij is in staat dwarsverbanden te leggen tussen diverse ruimtelijk strategisch vraagstukken in het fysiek domein.
Hij/zij is betrokken bij meerdere grootschalige en kleinschalige projecten geïnitieerd door de gemeente zelf, o.a. transitie gebieden, nieuwe uitleg, dan wel plannen van derden.

Deeltaken en korte uitwerking 
 • tijdig rapporteren aan de projectleider over de voortgang.
 • Het zelf opstellen van dan wel toetsen van kavelpasporten;
 • Het in samenspraak met de stedenbouwkundigen van andere clusters opstellen van stedenbouwkundige PVE’s;
 • Het beoordelen/toetsen van door derden aangeleverde producten zijnde: PVE’s, essentiekaarten, beeldkwaliteitsplannen, Stedenbouwkundige plannen, SO, VO, DO’s openbare buitenruimte op o.a. uitgangspunten LIOR/DIOR Haarlemmermeer;
 • plannen van externen stedenbouwkundigen begeleiden, beoordelen en afstemmen;
 • planlocaties en ontwerpen onderzoeken om een advies uit te brengen aan diverse kwaliteitsteams;
 • coördineren werkzaamheden door derden en afstemming met interne en externe partijen;
 • deelnemen aan interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger;
Aanvullende informatie
 • maximaal 2 aanbiedingen per leverancier;
 • er geldt een wederzijdse opzegtermijn van 1 kalendermaand en een proefperiode van vier weken;
 • facturering met betrekking tot inhuurkrachten aan gemeente Haarlemmermeer is digitaal en per kalendermaand;
 • het uurtarief is inclusief reis- en verblijfkosten (woon-/werkverkeer) en exclusief btw;
 • voor werk gerelateerde kilometers kan gebruik gemaakt worden van de voertuigen van gemeente Haarlemmermeer. Gebruik eigen motorvoertuig voor werk gerelateerde kilometers is in overleg met de teammanager. Hiervoor wordt een vergoeding verstrekt van € 0,25 per kilometer (incl. parkeerkosten);
 • de uitvraag betreft een all-in uurtarief met uitzondering van eventuele uren gemaakt buiten dagvenster.  Dagvenster: maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 22.00 uur. De buitendagvenstertoelage bedraagt: op maandag t/m vrijdag voor de uren buiten het dagvenster 50% van het uurtarief; op zaterdag 75% van het uurtarief; op zondag 100% van het uurtarief;
 • in vakantieperiodes, en eventuele vorstperiodes, waarbij het werk vanuit het Ingenieursbureau stil komt te liggen, wordt de aannemer gevolgd en het aantal te werken uren in deze periode eventueel teruggebracht tot nul;
 • een eventuele opleiding voor het algemeen nut van het Ingenieursbureau van gemeente Haarlemmermeer, wordt betaald door de gemeente. Opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie worden door de opdrachtnemer geregeld. De gemeente kan de opdrachtnemer hierom vragen als (achteraf) blijkt dat kandidaat toch niet over de juiste ervaring beschikt voor het uitoefenen van de functie. De kosten/uren voor andere opleidingen en trainingen gaan in overleg met de teammanager;
 • eventuele indexering van het uurtarief vindt plaats op 1 januari na minimaal 1 jaar inhuurovereenkomst conform CBS, CAO lonen per uur particuliere bedrijven;
 • gemeente Haarlemmermeer behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval de gedetacheerde kandidaat na één jaar detachering kosteloos over te nemen in dienst van gemeente Haarlemmermeer;
 • van toepassing is de DNR 2011 (herziening 2013) met standaardafwijkingen DNR 2011 (herziening 2013) gemeente Haarlemmermeer. Toepasselijkheid van uw (leverings-)voorwaarden wordt door gemeente Haarlemmermeer nadrukkelijk uitgesloten.

Kandidaatomschrijving

De kandidaat voldoet aan:
 • de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum (andere startdatum in overleg);
 • is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;
 • beschikt over een afgeronde HBO-opleiding stedenbouw of gelijkwaardig;
 • heeft ervaring met tekenen met behulp van CAD-systeem MicroStation;
 • heeft kennis van Adobe Suite Indesign, Illustrator en Photoshop;
 • zowel medior als senior mogen aangemeld worden;
 • gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer).

Interviewplanning

De sollicitatiegesprekken zijn op:

                       donderdag 1 december 2022 tussen 9-12 uur in Hoofddorp.

Nadere afspraken omtrent het tijdstip volgt na de eerste selectie.

Toelichting op rooster

Het genoemde aantal uren is flexibel. De contracturen liggen tussen de 20 en 36 uur per week. De duur en het aantal uren van de inzet wordt bepaald door de teammanager, afhankelijk van het werkaanbod.

Dienstencategorie

Bouwkundige diensten, technische diensten, diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur, e.d.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Praktisch ingesteld stedenbouwkundige, medior/senior (rechtstreeks ZZP niet toegestaan) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.