thumbnail
thumbnail

Groen-/Cultuurtechnisch directievoerder (rechtstreeks ZZP niet toegestaan)

Taurusavenue 100, 2130 LS Hoofddorp, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
90
36 Zuid-Holland

Begindatum:

8 jan 2024

Einddatum:

30 jun 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

16 nov 2023

Omschrijving van de opdracht
De functie betreft het leveren van vakinhoudelijke expertise op het gebied van directievoering voor diverse groen- en cultuurtechnische projecten in de openbare buitenruimte.

Functieprofiel:
De kandidaat is verantwoordelijk voor de integrale groen-/cultuurtechnische uitvoeringsfase van werken in de openbare buitenruimte, waarbij ook civieltechnische en openbare verlichting/VRI aspecten aan de orde zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het team Groen van het Ingenieursbureau.  

In de projecten levert de kandidaat vakinhoudelijke expertise en organiseert  als rechterhand van de technisch projectleider alle werkzaamheden in de uitvoeringsfase. De directievoerder is voorzitter van de bouw- en Nutsvergaderingen, verzorgt de overdracht aan de cluster Beheer en Onderhoud en begeleidt de nazorgfase. De kandidaat verricht de bestek administratie en beoordeelt het meer- en minderwerk. Hij/zij bewaakt de uitvoeringsplanning, rapporteert aan de technisch projectleider en stuurt de toezichthouders functioneel aan. Je toetst de bestekken op technische uitvoerbaarheidsaspecten. Ook stemt hij/zij plannen af met andere disciplines binnen de gemeente, met bewoners en gebruikers. De werkzaamheden worden uitgevoerd in projectteamverband. De kandidaat heeft een flexibele instelling en verricht mogelijk werkzaamheden in de voorbereidingsfase.

Deeltaken en korte uitwerking

 • De kandidaat behartigt de belangen van de opdrachtgever tijdens de uitvoering. En ziet toe op naleving (zowel procesmatig als inhoudelijk) van de contractstukken;

 • De kandidaat heeft een adviserende en rapporterende rol aan de projectleider ten aanzien van meldingen, voortgang en afwegingen op de aspecten tijd, kosten en kwaliteit;

 • Beoordeelt meer- en minderwerk opgaven en bestek wijzigingen van de aannemer;

 • Adviseert bij opstellen EMVI criteria en beoordelen tijdens voorbereidings- en uitvoeringsfase;

 • De kandidaat verzorgt een volledige bouwadministratie horende bij de rol van directievoerder;

 • Toetsen van ontwerpen, tekeningen, bestek en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid;

 • Doen van startmelding bij start project;

 • Coördineren van de uitvoering en alle bij de uitvoeringsproces betrokken partijen (nutsbedrijven, coördinator bereikbaarheid, etc.) om de uitvoering volgens planning te laten verlopen;

 • Melden en aansturen milieukundige werkzaamheden;

 • Behandelen vragen en afhandelen klachten van bewoners en bedrijven tijdens de uitvoeringsfase;

 • Functioneel aansturen van 1 of meerdere toezichthouders;

 • Beoordeelt van de eindoplevering met aannemer;

 • Verzorgt de interne overdracht aan cluster Beheer en Onderhoud.

Aanvullende informatie

 • maximaal 2 aanbiedingen per leverancier;

 • er geldt een wederzijdse opzegtermijn van vier weken en een proefperiode van vier weken;

 • facturering met betrekking tot inhuurkrachten aan de gemeente Haarlemmermeer moet digitaal en per kalendermaand te gebeuren;

 • het uurtarief is inclusief reis- en verblijfkosten (woon-/werkverkeer) en exclusief btw;

 • voor werk gerelateerde kilometers (eigen motorvoertuig) wordt een vergoeding verstrekt van € 0,25 per kilometer (incl. parkeerkosten). De werkkilometers worden geregistreerd via een rittenregistratiekastje met een OBD  aansluiting dat de gemeente ter beschikking stelt tijdens de inhuurperiode;

 • de uitvraag betreft een all-in uurtarief met uitzondering van eventuele uren gemaakt buiten dagvenster (dagvenster: maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 22.00 uur). De buitendagvenstertoelage bedraagt: op maandag t/m vrijdag voor de uren buiten het dagvenster 50% van het uurtarief; op zaterdag 75% van het uurtarief; op zondag 100% van het uurtarief;

 • bij vakantieperiodes en eventuele vorstperiodes, waarbij het werk vanuit het Ingenieursbureau stil komt te liggen, wordt de aannemer gevolgd en het aantal te werken uren gedurende die periode eventueel teruggebracht tot nul;

 • de gemeente Haarlemmermeer behoudt zich het recht voor om, in voorkomend geval, de gedetacheerde kandidaat na één jaar detachering kosteloos over te nemen in dienst van gemeente Haarlemmermeer;

 • eventuele indexering vindt plaats op 1 januari, na minimaal 1 jaar inhuurovereenkomst, conform CBS, CAO lonen per uur particuliere bedrijven;

 • Een eventuele opleiding ten behoeve voor het algemeen nut van het Ingenieursbureau van gemeente Haarlemmermeer, wordt betaald door de gemeente. Opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie worden door de opdrachtnemer geregeld. De gemeente kan de opdrachtnemer hierom vragen als (achteraf) blijkt dat kandidaat toch niet over de juiste ervaring beschikt voor het uitoefenen van de functie. De kosten/uren voor andere opleidingen en trainingen gaan in overleg met de teammanager;

 • Zie modelovereenkomst: als de situatie zich voordoet zoals in artikel 5, lid 3 is benoemd én zich voordoet binnen 18 maanden na ingangsdatum overeenkomst, behoudt Opdrachtgever het recht om de kosten die ze maakt met het zelf zoeken naar een geschikte vervanger, in rekening te brengen bij Opdrachtnemer. Deze kosten worden gemaximeerd tot € 5.000,--;

 • van toepassing zijn de Standaardafwijkingen Haarlemmermeer op DNR 2011 (herzien juli 2013) - versie 2021.   Toepasselijkheid van uw (leverings-)voorwaarden wordt door gemeente Haarlemmermeer nadrukkelijk uitgesloten.

Kandidaatomschrijving
De kandidaat voldoet aan:

 • de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Eerder kunnen beginnen is een pré.

 • is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;

 • is minimaal 1 dag per week (op dinsdag of donderdag) aanwezig op kantoor in Hoofddorp.

 • beschikt over een afgeronde MBO opleiding richting groen/cultuur techniek en aantoonbaar HBO werk- en denkniveau richting groen/cultuur techniek;

 • heeft goede kennis van RAW systematiek, UAV en UAV-GC, VISI en Better Performance;

 • heeft een VCA-VOL certificaat;

 • heeft een Wet natuurbescherming niveau 2 bestendig beheer certificaat en/of Wet natuurbescherming niveau 2 ruimtelijke ontwikkeling;

 • heeft minimaal 5 jaar relevante ervaring als groen-/cultuurtechnisch directievoerder en heeft ervaring met projectmatig werken;

 • gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer).

Eisen

 • Bent u een detacherings-/payrollbureau en/of intermediair of zzp’er. In verband met de Wet Deregulering Arbeidsverhoudingen (Wet DBA) is beoordeeld of sprake is van een arbeidsovereenkomst indien een zzp’er de opdracht zou verwerven. Aangezien er een aanmerkelijk risico op de aanwezigheid van een gezagsverhouding is en vrije vervanging van de inhuurkracht niet wenselijk/realistisch is, is de gemeente van oordeel dat het risico op een arbeidsovereenkomst te hoog is. Daarom kan een zzp’er niet rechtstreeks inschrijven op deze opdracht. Het begrip zzp’er dekt de lading overigens niet geheel. Hieronder wordt bijvoorbeeld ook een BV begrepen, die de directeur/groot aandeelhouder (DGA) wil detacheren, zonder dat er een gezagsverhouding bestaat tussen de BV en de te detacheren persoon. In verband met de Wet Deregulering Arbeidsverhoudingen (Wet DBA) moet de te plaatsen medewerker bij de opdrachtnemer in dienst zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of de opdrachtnemer heeft met de te plaatsen medewerker een door de fiscus goedgekeurde tussenkomstovereenkomst gesloten.(Het detacheringbureau of het payrollbedrijf dienen op het moment van het publiceren van de offerteaanvraag al wel voor deze categorie te zijn toegelaten tot het DAS)Een zzp’er als hierboven bedoeld kan niet zelf / rechtstreeks inschrijven op de opdracht. Kies Ja indien u zich hieraan conformeert

 • Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde MBO opleiding richting groen/cultuur techniek en aantoonbaar HBO werk- en denkniveau richting groen/cultuur techniek.

 • Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar relevante ervaring als groen-/cultuurtechnisch directievoerder en ervaring met projectmatig werken.

 • Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum (of eerder) . Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden (eventueel uren buitenkantoortijden).

 • Gedraagt zich integer en is bereid de integriteitsverklaring van de gemeente te ondertekenen.

 • Op CV aantoonbaar Better Performance certificaat of bereid om dit certificaat binnen 6 maanden na gunning op eigen kosten te behalen.

 • Op CV aantoonbaar certificaat VCA-VOL.

 • Op CV aantoonbaar minimaal Wet natuurbescherming niveau 2 bestendig beheer certificaat en/of Wet natuurbescherming niveau 2 ruimtelijke ontwikkeling.

Gunningscriteria

 • Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met projecten binnen een middelgrote of grote gemeentelijke organisatie (minimaal 100.000 inwoners).

 • Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar relevante ervaring als directievoerder groen-/cultuurtechnische projecten.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Groen-/Cultuurtechnisch directievoerder (rechtstreeks ZZP niet toegestaan) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.