thumbnail

Programmamanager Wet Open Overheid

Gemeente Enschede

Hengelosestraat 51, 7514 AD Enschede, Nederland

Project- en Programmamanagement ACTIEF

Publicatiedatum:

12-01-2022

Sluitingsdatum:

21-01-2022

Begindatum:

31-01-2022

Einddatum:

31-07-2022

Uren per week:

36
Geen maximum
36 Overijssel
De Wet open overheid (WOO) treedt op 1 mei 2022 in werking en heeft als doel (semi-) overheden transparanter te maken. Deze wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Bouw jij met ons aan een open overheid?

Wie zijn wij?

Bij de gemeente doe je werk dat er werkelijk toe doet. Het is interessant en uitdagend. Je hebt veel meer invloed dan je misschien denkt. Werken voor de gemeente Enschede betekent werken aan ambities. Visie en vooruitgang maken de gemeente een aantrekkelijke werkgever waar altijd ruimte is voor nieuwe projecten, nieuwe initiatieven en nieuwe krachten.


Wie zoeken we?
In de rol van Programmamanager draag jij bij aan de transparantie van de organisatie en ga jij de nieuwe Woo implementeren binnen de gemeenten Enschede én Losser. Je schrijft, op grond van de impactanalyse, een concreet integraal programmaplan voor de implementatie van de Woo. Met daaronder verschillende deelprojecten. Denk aan deelprojecten tbv systemen, processen, cultuur en tbv de openbaarmaking van de wettelijk verplichte informatiecategorieën. Je draagt zorg voor de oprichting en het goede verloop van de deelprojecten. Daarbij zoek je de afstemming met andere lopende projecten en programma’s zoals ons programma informatiehuishouding op orde (BRIDGE) en andere trajectendie toezien op wetgeving of digitalisering en dienstverlening aan onze inwoners. En niet onbelangrijk, samen met de collega’ s, maak je concrete voorstellen voor nieuwe functies zoals de contactpersoon Woo en de Coördinator Woo-verzoeken. Zo zorg je ervoor dat de sturing en de verantwoordelijkheden rondom de Woo op orde zijn en zoek je draagvlak voor je voorstellen om de werkzaamheden rondom de Woo structureel in te bedden in de organisatie.
Concrete verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:
 • Integraal verantwoordelijk voor het (nog op te stellen meerjarige) programmaplan implementatie Woo. Dit omvat zowel de inhoud van de implementatie als de beheersing van het programma;
 • Inrichten programmastructuur waaronder een stuurgroep en (deel)projectgroepen tbv het implementeren van de Woo in de organisatie;
 • Verantwoordelijke voor de (deel)projectgroepen en uit te voeren activiteiten;
 • Resourceplanning: zorgen voor planning en beschikbaarheid benodigde resources voor het programma; Verwachtingenmanagement bij bestuur, de organisatie en inwoners;
 • Draagt zorg voor rapportages over voortgang, risico’s en mijlpalen en zorgt voor tijdige bespreking van knelpunten of issues en besluitvorming daarover. Alsook bijdragen aan de P&C documenten;
 • Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten aan het programmaplan;(tijd, geld en kwaliteit);
 • Staat in nauw contact met de interne collega’s die deelnemen aan (of neemt zelf deel aan) landelijke overleggen en adviseert mede ons bestuur over voorstellen, die betrekking hebben op de Woo, in VNG-commissie informatiesamenleving, College van Dienstverleningszaken, Taskforce samen organiseren.
Je ontvangt inhoudelijke sturing van en legt verantwoording af aan een stuurgroep met daarin ook de Chief Information Officer (CIO). Verder werk je nauw samen met door jezelf te vormen projectgroepen, de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en juristen.

Wat vragen wij van je?
Voor zover je nog geen (diepgaande) kennis hebt van de Woo, ben je bereid hierin te investeren. Verder zien we graag:
 • Je hebt HBO+ of WO-werk- en denkniveau;
 • Je hebt ervaring met en bent thuis in het bestuursrecht. Aantoonbare ervaring in vergelijkbare projecten gericht op de ondersteuning van gemeenten bij het implementeren van wettelijke initiatieven op het gebied van dienstverlening of informatiekundige onderwerpen;
 • Aantoonbare ervaring in het werken met of in gemeenten als programmamanager /projectmanager op het snijvlak van informatievoorziening, open data, digitale archivering en online publicatie;
 • Aantoonbare uitgebreide kennis van de ontwikkelingen binnen de gemeentelijke informatievoorziening o.a. op het vlak van zaaksystemen en /of documentmanagementsystemen;
 • Ruime kennis van de dienstverlenings- en besluitvormingsprocessen in gemeenten;
 • Een talent in het procesmanagement.

Wie ben jij?
 • Je bent iemand die een open overheid vanzelfsprekend vindt;
 • Je bent een ervaren programmamanager, dan wel projectmanager die van een uitdaging houdt. Ook voor interne communicatie draai je je hand niet om;
 • Je bent een teamspeler met een stevige persoonlijkheid en met oog voor de collega’s;
 • Je bent analytisch, stelt kritische vragen en kunt daar een praktische vertaling van maken naar bruikbare informatie;
 • Je bent verbindend, flexibel in communicatie en je kunt omgaan met onzekerheden;
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en deinst niet terug voor een gesprek met bestuurders en raadsleden.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Programmamanager Wet Open Overheid die deze organisatie zoekt?