thumbnail
thumbnail
Teammanager Beleid, Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Gemeente Eemsdelta

Johan van Den Kornputplein 10, 9934 EA Delfzijl, Nederland

Sluit over 2 dagen
140
36 Groningen

Begindatum:

1 jun 2023

Einddatum:

31 mei 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

11 mei 2023

Over de gemeente Eemsdelta
Als gemeente Eemsdelta zijn wij een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bedrijven, bezoekers én medewerkers. In onze gemeente vind je de Waddenkust, weidse cultuurlandschappen en karakteristieke dorpen met middeleeuwse kerkjes. Maar ook dynamische havens en innovatieve bedrijvigheid. Het is een gemeente waar we nuchter zijn, naar elkaar omkijken en samen de handen uit de mouwen steken met onze vertrouwde kwaliteiten!

Ook in Eemsdelta zien we dat de samenleving in een hoog tempo verandert. Mede door de digitalisering organiseren inwoners zich gemakkelijker en sneller, maar ook de opgaven die op ons afkomen vragen om een andere manier van werken én we kunnen het niet langer alleen. We willen vooral een gemeente zijn (en blijven) die dichtbij de inwoners, ondernemers en partners staat. We willen weten wat er leeft, wat er nodig is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons gebied zich ontwikkelt en dat de leefbaarheid groot is. Eemsdelta dichtbij!

Opdrachtomschrijving
In deze opdracht richt je je op het vormgeven van hoogwaardig kapitaalgoederenbeheer en dit te positioneren binnen het team en de organisatie en het coachen van de medewerkers.

Als teammanager ga je de uitdaging aan om tot een hoogwaardig kapitaalgoederenbeheer en sterker opdrachtgeverschap te komen en meer regie te krijgen op het beheer in de openbare ruimte door de inzet van inspectierondes, meerjarige inspectie en -onderhoudsplannen en door vroegtijdig te zijn aangehaakt bij gebiedsontwikkelingen. In dat kader acteert het team in allerlei netwerken, van Ruimtelijke Ontwikkeling en het Programma Aardbevingen de Baas, de buitendienst en gebiedsregie, tot aan het KCC, de Politie, Rijkswaterstaat en het Waterschap.

Deze opdracht wordt verstrekt ter overbrugging van structurele vacaturevervulling. Tot nu toe is structurele vacaturevervulling niet succesvol geweest, vooral omdat wij geen concessies willen doen aan de kwaliteit en expertise die wij vragen.

Tegelijkertijd hechten wij aan een relatief rustige en duidelijke werkomgeving voor de medewerkers. Vandaar dat wordt gekozen voor een lange periode met optie tot verlenging. De opdracht wordt enkel onderbroken wanneer de ideale kandidaat wordt gevonden voor de structurele vacaturevervulling. In dat geval gaan wij uit van een warme overdracht en redelijke opzegtermijn.

Het team en het cluster
Als teammanager Beleid en Realisatie Beheer Openbare Ruimte ben je onderdeel van het cluster

Fysieke Leefomgeving & Economie. Samen met de clusterdirecteur en vijf andere teammanagers vorm je het MT Fysieke Leefomgeving & Economie. Je wordt aangestuurd door de clusterdirecteur en bent aanspreekpunt voor het college. Het team bestaat uit 45 vaste medewerkers en een flexibele schil, met een grote diversiteit aan functies. De teamopbouw is net zo divers: van zeer ervaren professionals tot young potentials die aan het begin van hun loopbaan staan. Dit geeft een inspirerende dynamiek.

Het team Beleid, Realisatie en Beheer Openbare Ruimte wordt gevormd door de (strategisch) beleidsadviseurs beheer openbare ruimte, assetmanagers, assetbeheerders, werkvoorbereiders, projectleiders, toezichthouders, verkeerskundig medewerkers en ondersteunende functies.

Er wordt gewerkt binnen drie vakgroepen: groen en afval/grondstoffen, blauw (watergangen, riolering, civiele kunstwerken) en grijs (wegen en verkeer). Per vakgroep/assets zijn ketens gevormd waarbinnen de verschillende medewerkers nauw samenwerken en elkaar versterken.

Wat verwachten we van jou?
Het team is enthousiast over de nieuwe koers van opdrachtgeverschap en ketengericht werken; van jou wordt verwacht dat je deze respecteert. Je hebt een heldere visie op en inzicht in de werkprocessen binnen het team en stelt integraal werken met interne en externe partners centraal. Jij stimuleert en begeleidt het team in deze ontwikkeling, stuurt op opdrachtgeverschap en resultaten en hebt geen moeite om knopen door te hakken.

Het uitgangspunt is het bouwen van een robuuste en tegelijkertijd wendbare en professionele organisatie, die kan voldoen aan huidige en toekomstige maatschappelijke opgaven. De inrichting en positionering van het kapitaalgoederenbeheer, werkprocessen en de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden sluiten daarbij aan, met een goede balans tussen heldere sturing en ruimte voor zelforganisatie.

 • Je hebt een heldere visie op kapitaalgoederenbeheer en inzicht in de werkprocessen binnen de teams en stelt integraal werken met interne en externe partners centraal.

 • In de aansturing ben je gericht op resultaten, mensen, processen, integraliteit en samenhang.

 • Je geeft richting en ruimte.

 • Je zorgt ervoor dat de medewerkers duidelijkheid hebben over hun functie, verantwoordelijkheid kunnen nemen en zich daarin ook gesteund weten.

 • Je bewaakt de samenhang binnen het team en daarbuiten en adviseert over team overstijgende vraagstukken.

 • Samen met je collega-teammanagers en de clusterdirecteur FL&E vorm je het cluster-MT. Waar nodig ben je aanspreekpunt voor het college.

 • Je kent je weg binnen het complexe krachtenveld tussen bestuur, ambtelijke organisatie en samenleving.

 • Je bent bereid om je voor langere tijd aan het team te verbinden.

Kandidaat omschrijving

 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.

 • Je hebt affiniteit met het fysiek domein en het politiek-bestuurlijke speelveld.

 • Je hebt meerdere jaren ervaring als leidinggevende, bij voorkeur in een organisatie in ontwikkeling.

 • Coachend leiderschap, verandermanagement, mens- en procesgericht, stakeholder management en besluitvaardig.

 • Je herkent je in onze kernwaarden: Aantrekkelijk, Betrouwbaar, Dichtbij, Innovatief en Samen

Interviewplanning
De gesprekken staan gepland in week 22 (dinsdag 30 mei t/m vrijdag 2 juni 2023)

Toelichting op rooster
Voor deze opdracht zijn wij op zoek naar één 'Teammanager Beleid, Realisatie en Beheer Openbare Ruimte'. De opdracht wordt uitgezet voor gemiddeld 32 – 36 uur per week.

Dienstencategorie
Bouwkundige diensten, technische diensten, diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur, e.d.

Eisen

 • Aantoonbaar relevante en afgeronde HBO opleiding

 • Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring als manager binnen een politiek gestuurde organisatie

Gunningscriteria

 • Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

 • U geeft in uw motivatiebrief aan waarom u geschikt bent voor deze opdracht. U geeft concreet aan welke ervaring u heeft als manager Beleid, Realisatie en Beheer Openbare Ruimte binnen een gemeente

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als manager

 • Op CV aantoonbare heldere visie op en inzicht in de werkprocessen binnen de teams, daarnaast heb je ervaring met het centraal stellen van integraal werken met interne en externe partners

 • Op CV aantoonbare kennis en ruime ervaring met het bewaken van de samenhang tussen de teams. Daarnaast adviseer je over team-overstijgende vraagstukken. Ook kun je, indien nodig, een aanspreekpunt zijn voor het college en samen met de clusterdirecteur en andere teammanagers binnen het cluster kun jij het clustermanagement vormen

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Teammanager Beleid, Realisatie en Beheer Openbare Ruimte die deze organisatie zoekt?