thumbnail
thumbnail
Projectleider civiel

Gemeente Eemsdelta

Johan van Den Kornputplein 10, 9934 EA Delfzijl, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit over 15 dagen
100
32 Groningen

Publicatiedatum:

22-09-2022

Sluitingsdatum:

12-10-2022

Begindatum:

01-11-2022

Einddatum:

31-10-2023

Omschrijving van de opdracht

Over de gemeente Eemsdelta
Als gemeente Eemsdelta zijn wij een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bedrijven, bezoekers én medewerkers. In onze gemeente vind je de Waddenkust, weidse cultuurlandschappen en karakteristieke dorpen met middeleeuwse kerkjes. Maar ook dynamische havens en innovatieve bedrijvigheid. Het is een gemeente waar we nuchter zijn, naar elkaar omkijken en samen de handen uit de mouwen steken met onze vertrouwde kwaliteiten!

Ook in Eemsdelta zien we dat de samenleving in een hoog tempo verandert. Mede door de digitalisering organiseren inwoners zich gemakkelijker en sneller, maar ook de opgaven die op ons afkomen vragen om een andere manier van werken én we kunnen het niet langer alleen. We willen vooral een gemeente zijn (en blijven) die dichtbij de inwoners, ondernemers en partners staat. We willen weten wat er leeft, wat er nodig is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons gebied zich ontwikkelt en dat de leefbaarheid groot is. Eemsdelta dichtbij!

Opdrachtomschrijving
Momenteel en in de komende jaren worden in meerdere dorpen, wijken, woningen en gebouwen versterkt (inclusief sloop en nieuwbouw) en vernieuwen we gelijktijdig de riolering en de openbare ruimte. Dit doen we in samenspraak met onze inwoners en overige belanghebbenden. Daarbij houden we rekening met de bevingsproblematiek, de krimp, de transformatie van het sociale domein en de heroriëntatie naar een gemeentelijke herindeling. Om deze complexe opgaven en de daaruit voortvloeiende projecten in goede banen te leiden, zijn we op zoek naar een (zeer) ervaren projectleider. Iemand die zich vanuit de overheidskant thuis voelt in realisatieprocessen en ervaring heeft met het begeleiden van complexe civieltechnische projecten.

Kandidaatomschrijving

De projectleider:

 • Bereidt het project technisch voor en begeleidt deze in de fasen van schetsontwerp t/m oplevering;

 • Draagt oplossingen aan bij problemen bij het realiseren van de plannen, ontwikkelt alternatieven en adviseert;

 • Verzorgt de planning;

 • Verzorgt de ramingen;

 • Verzorgt de algehele werkvoorbereiding om civieltechnische werken te kunnen uitvoeren;

 • Begeleidt aanvragen voor vergunningen in het kader van wet- en regelgeving;

 • Adviseert over de te nemen beslissingen aan de hand van wet- en regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijk beleid;

 • Stelt rapporten en adviezen op;

 • Stelt tekeningen en bestek op;

 • Verzorgt de aanbesteding;

 • Verzorgt samen met de directievoerder/toezichthouder de bouwvergaderingen;

 • Verzorgt de projectadministratie, planning en budgetbewaking;

 • Genereert management en bestuurlijke informatie.


Voor deze functie gaat onze voorkeur uit naar een collega met:

 • Een relevante afgeronde HBO-opleiding;

 • Aantoonbare ervaring met (Europese) aanbestedingen;

 • Meerjarig ervaring met projectmatig werken;

 • Ervaring in het voorbereiden en uitvoeren van civiele bouwwerken in het bevingsgebied;

 • Aantoonbare werkervaring met burgerparticipatie en interactie met projectbelanghebbenden;

 • Brede kennis van plannen, wet- en regelgeving, (gemeentelijk) beleid en procedures op het betreffende terrein en het kunnen toepassen hiervan;

 • Vaardigheid in het begeleiden van onderzoek en het opstellen van rapporten en adviezen;

 • Vaardigheid in het opstellen van tekeningen in Autocad;

 • Vaardigheid in het opstellen van bestekken met Bakker & Spees;

 • Vaardigheid in het verzorgen van aanbestedingen m.b.v. Tenderned en/of Negometrix;

 • Brede kennis van de RAW-systematiek en de UAV.


Daarbij passen de volgende competenties:

 • Initiatief;

 • Zelfstandigheid;

 • Planmatig en analytisch;

 • Daadkracht en overtuigingskracht;

 • Communicatief vaardig;

 • Probleemoplossend vermogen;

 • Teamplayer;

 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit.

Interviewplanning

De gesprekken staan gepland in week 42 (maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 2022)

Toelichting op rooster

Voor deze opdracht zijn wij op zoek naar 2 projectleiders. De opdracht wordt uitgezet voor gemiddeld 16 – 32 uur per week per persoon. Totaal aantal uren komen dus uit op 32 – 64 uur per week.

Dienstencategorie

Bouwkundige diensten, technische diensten, diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur, e.d.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider civiel die deze organisatie zoekt?