thumbnail
thumbnail

Assetmanager

Johan van Den Kornputplein 10, 9934 EA Delfzijl, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
120
12 Groningen

Begindatum:

26 feb 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

12

Publicatiedatum:

10 feb 2024

Opdrachtomschrijving

Over de gemeente Eemsdelta
Als gemeente Eemsdelta zijn wij een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bedrijven, bezoekers én medewerkers. In onze gemeente vind je de Waddenkust, weidse cultuurlandschappen en karakteristieke dorpen met middeleeuwse kerkjes. Maar ook dynamische havens en innovatieve bedrijvigheid. Het is een gemeente waar we nuchter zijn, naar elkaar omkijken en samen de handen uit de mouwen steken met onze vertrouwde kwaliteiten!

Ook in Eemsdelta zien we dat de samenleving in een hoog tempo verandert. Mede door de digitalisering organiseren inwoners zich gemakkelijker en sneller, maar ook de opgaven die op ons afkomen vragen om een andere manier van werken én we kunnen het niet langer alleen. We willen vooral een gemeente zijn (en blijven) die dicht bij de inwoners, ondernemers en partners staat. We willen weten wat er leeft, wat er nodig is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons gebied zich ontwikkelt en dat de leefbaarheid groot is. Eemsdelta dichtbij!

Opdrachtomschrijving
Binnen het team Beleid, Realisatie en Beheer Openbare Ruimte (BR&BOR) hebben we ruimte voor een assetmanager die voornamelijk als taak heeft om prioritering aan te brengen in de veelheid van opdrachten, taken en werkzaamheden op het gebied van vakgroep Blauw (Civiele kunstwerken, oevers, riolering, waterbodems, etc.) en er bij de medewerkers op toe te zien dat er naar de prioritering wordt gehandeld. Daarnaast heeft de assetmanager zelf ook de verantwoordelijkheid om projecten te leiden en in goede banen te leiden. Daardoor is de assetmanager een belangrijke steun voor de teammanager BR&BOR.

Kandidaatomschrijving

 • Draagt oplossingen aan bij problemen bij het realiseren van de plannen, ontwikkelt alternatieven en adviseert

 • Verzorgt de planning en de ramingen

 • Verzorgt de algehele werkvoorbereiding om civieltechnische werken te kunnen uitvoeren

 • Begeleidt aanvragen voor vergunningen in het kader van wet- en regelgeving

 • Adviseert over de te nemen beslissingen aan de hand van wet- en regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijk beleid

 • Stelt rapporten, adviezen, tekeningen en bestek op

 • Verzorgt de aanbesteding

 • Verzorgt samen met de directievoerder/toezichthouder de bouwvergaderingen

 • Verzorgt de projectadministratie, planning en budgetbewaking

 • Genereert management en bestuurlijke informatie

Voor deze functie gaat onze voorkeur uit naar een collega met:

 • Een relevante afgeronde HBO opleiding

 • Aantoonbare ervaring met (Europese) aanbestedingen

 • Meerjarig ervaring met projectmatig werken

 • Ervaring in het voorbereiden en uitvoeren van civiele bouwwerken in het bevingsgebied

 • Aantoonbare werkervaring met burgerparticipatie en interactie met projectbelanghebbenden

 • Brede kennis van plannen, wet- en regelgeving, (gemeentelijk) beleid en procedures op het betreffende terrein en het kunnen toepassen hiervan

Daarbij passen de volgende competenties:

 • Initiatief

 • Zelfstandigheid

 • Planmatig en analytisch

 • Daadkracht en overtuigingskracht

 • Communicatief vaardig

 • Probleemoplossend vermogen

 • Teamplayer

 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

Interviewplanning

De gesprekken staan gepland op dinsdag 20 februari 2024 (tussen 9:00 – 12:00 uur)

Toelichting op rooster

Voor deze opdracht zijn wij op zoek naar 1 assetmanager. De opdracht wordt uitgezet voor gemiddeld 8 - 12 uur per week.

Dienstencategorie

Bouwkundige diensten, technische diensten, diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur, e.d.

CPV code

79000000-4 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

Bijlagen

Download bijlage

Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Eemsdelta.pdf

Download bijlage

Algemene Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten Samenwerkende Gemeenten 06012015.pdf

Eisen

Afgeronde HBO opleiding

Aantoonbaar relevante en afgeronde HBO opleiding

Ruime ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van civiele bouwwerken (binnen een gemeente)

Op CV aantoonbare ruime ervaring met het voorbereiden en uitvoeren civiele bouwwerken (binnen een gemeente)

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 15 %

Motivatiebrief

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

U geeft in uw motivatiebrief aan waarom u geschikt bent voor deze opdracht. U geeft concreet aan welke ervaring u heeft als assetmanager binnen een gemeente

Weging: 25 %

Werkervaring met burgerparticipatie en interactie met projectbelanghebbenden

Kandidaat beschikt over recente en relevante werkervaring met burgerparticipatie en interactie met projectbelanghebbenden

Weging: 20 %

Recente en relevante werkervaring

De kandidaat dient in de afgelopen 5 jaar tenminste 3 jaar relevante werkervaring als projectleider en/of assetmanager te hebben opgedaan

Weging: 15 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

De kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek worden tijdens dit gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven bij de opdrachtomschrijving/kandidaat omschrijving. Daarnaast wordt er beoordeeld of de kandidaat past binnen de organisatie en/of er een klik is met de kandidaat.

Weging: 25 %

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Assetmanager die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.