thumbnail
thumbnail
Adviseur planning & programmering

Johan van Den Kornputplein 10, 9934 EA Delfzijl, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
100
36 Groningen

Begindatum:

1 jan 2023

Einddatum:

31 dec 2023

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

18 nov 2022

Over de gemeente Eemsdelta
Als gemeente Eemsdelta zijn wij een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bedrijven, bezoekers én medewerkers. In onze gemeente vind je de Waddenkust, weidse cultuurlandschappen en karakteristieke dorpen met middeleeuwse kerkjes. Maar ook dynamische havens en innovatieve bedrijvigheid. Het is een gemeente waar we nuchter zijn, naar elkaar omkijken en samen de handen uit de mouwen steken met onze vertrouwde kwaliteiten!

Ook in Eemsdelta zien we dat de samenleving in een hoog tempo verandert. Mede door de digitalisering organiseren inwoners zich gemakkelijker en sneller, maar ook de opgaven die op ons afkomen vragen om een andere manier van werken én we kunnen het niet langer alleen. We willen vooral een gemeente zijn (en blijven) die dichtbij de inwoners, ondernemers en partners staat. We willen weten wat er leeft, wat er nodig is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons gebied zich ontwikkelt en dat de leefbaarheid groot is. Eemsdelta dichtbij!


Algemene informatie
Als gevolg van de aardbevingen door de gaswinning staat de gemeente Eemsdelta voor een omvangrijke versterkingsopgave. Het programma Aardbevingen de Baas dat hiervoor is opgezet, is een programma met impact, waar diverse opgaven een rol spelen. Het programma houdt zich vanuit de gemeentelijke rol o.a. bezig met (nieuw)bouw en versterking, schade door gaswinning en de sociaal-maatschappelijke gevolgen, maar ook met het Nationaal Programma Groningen. In dit kader is het programma opgedeeld in meerdere programmalijnen en projecten die elk hun eigen kenmerken, opgaven en dynamiek kennen.


Opdrachtomschrijving

 • medeverantwoordelijk voor de planning en prioritering van versterkingen via het Lokale Plan van Aanpak (LPvA)
 • het kunnen door ontwikkelen van het rapportage- en monitoringssysteem
 • contact houden met het management van aardbevingen de baas waarbij er verantwoordelijkheid ligt voor het communiceren van de rapportages
 • het aanleveren van een Programmaplan als onderdeel van de jaarlijkse cyclus 
 • beheer van (gemeentelijke) databases van de versterkingsopgave en beheer van het registratiebestand voor inpassingskosten
 • nauwe samenwerking met de Nationaal Coördinator Groningen
 • het creëren van interne verbindingen tussen het programma en de verschillende beleidsterreinen waar de versterkingen mee te maken hebben
 • het beantwoorden van vragen uit de organisatie over de versterkingsopgave

Kandidaatomschrijving

 • we zoeken een adviseur die goed is met data en het analyseren hiervan, maar de analyses vooral ook goed mondeling en schriftelijk kan uitleggen
 • je bent je bewust van mogelijke bestuurlijke gevolgen van de interpretaties van de data
 • je ziet verbanden en weet wanneer je deze actief onder de aandacht moet brengen bij de juiste partijen
 • je toont initiatief en kan je boodschap gestructureerd en met argumentatie naar voren brengen
 • je bent goed met databases, maar kan cijfers ook goed analyseren en omzetten in betekenisvolle informatie

Interviewplanning

De sollicitatiegesprekken staan gepland op maandag 12 december 2022  (tussen 14:30 – 17:00 uur) en op donderdag 15 december 2022 (tussen 10:00 – 13:00 uur)

Toelichting op rooster

De opdracht wordt uitgezet voor gemiddeld 24 – 36 uur per week

Dienstencategorie

Diensten voor bedrijfsadvisering en aanverwante diensten

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Adviseur planning & programmering die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.