thumbnail
thumbnail

Gebiedsregisseur gebiedsgerichte aanpak recreatieclusters Veluwe

Bergstraat 4, 6711 DD Ede, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 130,00
24 Gelderland

Begindatum:

8 mei 2023

Einddatum:

31 dec 2023

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

2 mrt 2023

Inleiding
Op de Veluwe werken elf gemeenten en de provincie Gelderland samen in het programma Vitale Vakantieparken. Het programma Vitale Vakantieparken wordt gefaciliteerd door de gemeente Ede, die daarom de werving van deze opdracht uitvoert.

Context
Het programma Vitale Vakantieparken gaat de recreatieve koppositie van de Veluwe verder versterken. In de afgelopen jaren heeft het programma Vitale Vakantieparken veel in kaart gebracht en geleerd over wat werkt en wat niet. Het beleid ligt er, de uitvoering in de gemeenten is op stoom en de problematiek rond vakantieparken is tot op landelijk niveau geagendeerd. Met de ‘één park, één plan’ benadering werken we aan het doel om voor alle bijna 500 vakantieparken op de Veluwe het toekomstperspectief helder te hebben. Meestal ligt dat in de toeristische sfeer. Maar soms is er geen toeristisch toekomstperspectief, dan kan functieverandering een uitkomst zijn.

Een extra uitdaging voor het revitaliseren van vakantieparken ligt in gebieden waar er een concentratie is van (deels verouderde) vakantieparken. Veelal gelegen in of aan de rand van de Veluwe (Natura2000). Door herschikking en transformatie van vakantieparken kan bijgedragen worden aan het beheer en herstel van de natuur. Zo wordt zowel het recreatief product als de natuur versterkt.

Afgelopen jaar is voor drie van zulke gebieden op de Veluwe, drie recreatieclusters, met een gebiedsgerichte benadering gewerkt aan een oplossing voor de complexe opgave in het gebied. In de drie gebieden is de visie op het gewenste toekomstbeeld (al dan niet op hoofdlijnen) al helder en soms is daar ook beleid voor opgesteld. Maar hoe komt je daar nu? Hoe krijg je beweging bij vakantieparken met een minder goed toekomstperspectief? Hoe kunnen zij toe werken naar ofwel hernieuwd recreatief ondernemerschap ofwel naar functieverandering? Waar kunnen we de instrumenten van het programma Vitale Vakantieparken het meest effectief inzetten? Welke andere slimme mogelijkheden zijn er om tot uitvoering te komen?
Resultaat hiervan is een uitvoeringsstrategie die de gemeente helpt om tot het gewenste toekomstbeeld te komen.

Uitvoeringsstrategie
De drie recreatieclusters waar een uitvoeringsstrategie voor is opgesteld, zijn gelegen in drie verschillende gemeenten (Ermelo, Putten en Apeldoorn). De uitvoeringsstrategie brengt focus aan voor de uitvoering met een rode draad per cluster. Ook zijn deeloplossingen benoemd en is een globaal stappenplan uiteengezet. Er is bepaald welk bestaand instrumentarium wordt ingezet (Kwaliteitsteam, Ontwikkelingsmaatschappij, functieverandering) en er is nieuw instrumentarium uit andere beleidsvelden betrokken voor de realisering van de doelen. De planning en de benodigde investeringen ten behoeve van de uitvoering moeten nog uitgewerkt worden.
De drie recreatieclusters vertonen overeenkomsten, en zeker ook verschillen.

Gebiedsregisseur
We willen voor de drie gemeenten gezamenlijk een gebiedsregisseur inzetten om de verschillende stappen uit te zetten en de samenwerking in de drie recreatieclusters verder vorm te geven.
Wij zoeken iemand die beschikt over een proactieve instelling. Als ervaren gebiedsregisseur beweeg je je makkelijk in nieuwe omgevingen en kan je als geen ander samenwerken, partijen verbinden en tot actie brengen. Je bent flexibel en pragmatisch.

De taak van de gebiedsregisseur bestaat in ieder geval uit: gebiedsparticipatie, aansturen van de communicatie in het gebied, in gang zetten van de uitvoering van de deeloplossingen, prioriteiten stellen, planning verfijnen, budgettering, het bestuurlijke proces coördineren, deelprojecten aansturen, partners betrekken/rollen afstemmen, aanjagen van uitvoering, bewaken van het proces.

De gebiedsregisseur werkt in elk recreatiecluster nauw samen met het gemeentelijk projectteam. De gebiedsregisseur coördineert en zorgt voor voortgang in het project. Het gemeentelijk projectteam levert inhoud en uitwerkingen in nauwe afstemming met de gebiedsregisseur.
Uitgangspunt is dat de gebiedsregisseur 3 dagen in de week beschikbaar heeft voor een periode van 3 jaar.

Er is een werkbudget beschikbaar om – waar aan de orde – specifieke expertise in te kunnen schakelen. Bijvoorbeeld op het vlak van ruimtelijke ordening, juridische zaken, recreatie en toerisme, planeconomie.
Ook geeft het werkbudget ruimte voor het organiseren van bijeenkomsten waarbij kennisdeling tussen de drie verschillende clusters centraal staat.

Over VVP
Het programma Vitale Vakantieparken is een samenwerking van elf Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland. We werken samen met recreatieondernemers en andere partners aan allerlei vraagstukken op en rond de bijna 500 vakantieparken.

We ontwikkelen en realiseren vooral instrumenten en initiatieven die gemeenten en anderen helpen bij de uitvoering. Zo zijn er het Kwaliteitsteam, de Ontwikkelingsmaatschappij, het project Ariadne en het Initiatievenportaal. En zo is er ook ons aanbod van activiteiten, workshops en cursussen en van onderzoeken, publicaties en handreikingen.

Het programma Vitale Vakantieparken werkt en denkt vanuit vijf domeinen: innovatie, herstructurering, duurzaamheid, veiligheid en sociaal/wonen. Aan deze domeinen werken we vanuit onze zes functies: als platform voor samenwerking; door kennis te ontwikkelen, delen en borgen; door te zorgen voor effectieve instrumenten en methoden; door gemeenten en andere partijen te ondersteunen bij hun uitvoering; door onze agenda en belangen te verdedigen en behartigen in 'Den Haag'; door te zoeken naar mogelijkheden om samen te werken met andere overheden.

Zo werken we samen aan een kwalitatief goed aanbod van parken waar recreanten graag verblijven. Nu en in de toekomst.

Meer informatie vind je op www.vitalevakantieparken.nl

Zie opdrachtbeschrijving.

Eisen

  • Je voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe. Je dient gebruik te maken van het bijgevoegde Dit criterium is een eis template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.

  • Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding en beschikt over HBO+ werk- en denkniveau (aantoonbaar via relevante werkervaring).

  • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring als het gaat om projectleiderschap in gebiedsgerichte complexe projecten op het snijvlak van ruimte, natuur en economie.

  • Je bent omgevingsbewust. Daarnaast weet je mensen te overtuigen (aantoonbaar met gehaalde resultaten).

Gunningscriteria

  • Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring in soortgelijke opdrachten.

  • Je beschikt over een proactieve instelling en als ervaren gebiedsregisseur beweeg je je makkelijk in nieuwe omgevingen en kan je als geen ander samenwerken, partijen verbinden en tot actie brengen. Je bent flexibel en pragmatisch.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Jan de Vries via 06 36 51 04 90 of per mail via opdrachtoverheid@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Gebiedsregisseur gebiedsgerichte aanpak recreatieclusters Veluwe die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.