thumbnail
thumbnail
Projectmanager Gebiedsontwikkeling

Gemeente Delft

Stationsplein 1, 2611 BV Delft, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit morgen
€120,-
28 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

14-09-2022

Sluitingsdatum:

28-09-2022

Begindatum:

01-10-2022

Einddatum:

31-10-2026

Uren per week:

28

Omschrijving werkzaamheden

Je gaat aan de slag op de afdeling Programma’s en Projecten, de opdrachtnemer van tientallen complexe projecten, processen en programma’s uit het sociale en het ruimtelijke domein. In deze open en uitdagende werkomgeving is de afdeling Programma’s en Projecten je thuisbasis. Van daaruit worden grote externe en interne projecten, processen en programma’s gemanaged zoals Nieuw Delft, de Schieoevers en de Buitenhof. Jouw rol: Als projectmanager gebiedsontwikkeling geef je sturing op een professionele en creatieve manier aan de (her)ontwikkeling van diverse locaties. Naast de verantwoording van de middelen en resultaten, stuur je als Projectmanager ook de interne organisatie aan, voer je de onderhandelingen met de marktpartijen en breng je spelers met diverse belangen bij elkaar. Daarnaast adviseer je de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en regisseer je het bestuurlijke besluitvormingsproces. Dit alles om een integrale planvorming tot stand te laten komen en bestuurlijk te borgen. In jouw projecten ben je zelfstandig en functioneer je als centraal aanspreekpunt. Je bent de spil in het project.

Jouw kerntaken zijn:

1. Leiding geven aan de projectteams om deze projecten te realiseren;

2. Vormgeven en uitvoeren van het participatieproces;

3. Zorg dragen voor - door de stad - gedragen projectvoorstellen en de bestuurlijke besluitvorming hiervoor;

4. Het realiseren van de projectvoorstellen.

Jouw inbreng:

• Je kunt goed samenwerken en bent een teamspeler. Je bent doelgericht en een stevige gesprekspartner met overtuigingskracht;

• Je kunt goed schakelen tussen belangen van verschillende partners;

• Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.

De Eisen

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

  Beschikbaarheid:

 • De aangeboden kandidaat is beschikbaar van 16 tot 28 uur per week vanaf 30 oktober 2022;

  Vormvereiste:

 • Inschrijver mag maximaal één kandidaat voorstellen via één CV met één motivatiebrief. Inschrijver dient één CV en motivatiebrief van de aangeboden kandidaat toe te voegen in de map 'mijn documenten' en/of bij de betreffende vraag op het aanbestedingsplatform. Het CV dient uit maximaal drie (3) pagina’s te bestaan en dient voorzien te zijn van ten minste twee (2) referenten inclusief de contactgegevens van de referent. Aanbestedende dienst houdt zich het recht voor om deze referentie daadwerkelijk na te gaan;

  Kennis en expertise:

 • Uit het CV en motivatiebrief (en indien uitgenodigd het gesprek) blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over (het is ter beoordeling aan de gemeente Delft of hieraan wordt voldaan, inschrijver dient in de in te leveren documenten daarom duidelijk op onderstaande punten in te gaan): o Minimaal een afgeronde WO studie Planologie of vergelijkbaar;

 • Minimaal tien (10) jaar aantoonbare werkervaring als Projectmanager waarbij de kandidaat gewerkt heeft aan binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, in de afgelopen vijftien (15) jaar;

 • Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring als Projectmanager bij een overheidsorganisatie in de afgelopen tien (10) jaar.

  Competenties:

 • Uit de door u ingediende stukken en het gesprek blijken minimaal de onderstaande competenties, die voor deze functie als zeer belangrijk worden bevonden (het is ter beoordeling aan de gemeente Delft of hieraan wordt voldaan, inschrijver dient in de in te leveren documenten daarom duidelijk op onderstaande punten in te gaan):

 • Samenwerken;

 • Omgevingsbewustzijn;

 • Resultaatgerichtheid;

 • Regisseren stimuleren en motiveren;

 • Politiek en bestuurlijk sensitief;

 • Oordeelsvorming, besluitvaardig;

 • Communicatief (mondeling sterk).

De Wensen

 • Wat is de 1. naam en het 2. telefoonnummer van de aangeboden kandidaat (deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt voor het plannen van een eventueel matchgesprek)?

 • Aantoonbare werkervaring als Projectmanager met zowel woningcorporaties, projectontwikkelaars en gemeenten.

 • Aantoonbare werkervaring als Projectmanager in opdracht van een overheidsorganisatie. (Hierbij wordt niet gekeken naar enkel de afgelopen tien (10) jaar).

 • Aantoonbare werkervaring als Projectmanager waarbij je verantwoordelijk bent geweest voor binnenstedelijke gebiedsontwikkeling(en). (De eis is minimaal tien (10) jaar in de afgelopen vijftien (15) jaar)

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectmanager Gebiedsontwikkeling die deze organisatie zoekt?