thumbnail
thumbnail
Projectmanager Energietransitie

Gemeente Delft

Stationsplein 1, 2611 BV Delft, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
€110
8-16 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

07-03-2023

Sluitingsdatum:

20-03-2023

Begindatum:

05-04-2023

Einddatum:

05-04-2025

Doelstelling
Het doel van deze Offerteaanvraag is het afsluiten van een Overeenkomst met één (1) dienstverlener ten behoeve van de inhuur van een Projectmanager Energietransitie.

Organisatie
Gemeente Delft (en de aan haar gelieerde onderdelen, zoals o.a. OBS, Werkse en Museum Prinsenhof) treedt op als Aanbestedende Dienst in deze aanbestedingsprocedure. Voor informatie over Gemeente Delft kunt u terecht op de website van Gemeente Delft, te weten www.delft.nl.

Omschrijving werkzaamheden
Je gaat aan de slag op de afdeling Programma’s en Projecten, de opdrachtnemer van tientallen complexe projecten, processen en programma’s uit het sociale en het ruimtelijke domein. In deze open en uitdagende werkomgeving is de afdeling Programma’s en Projecten je thuisbasis. Van daaruit worden grote externe en interne projecten, processen en programma’s gemanaged zoalsEnergietransitie, Nieuw Delft en Schieoevers.

Jouw rol
Je maakt onderdeel uit van het programma team energietransitie. Het programma team van 15 mensen bestaat uit project managers, beleidsadviseurs en communicatie adviseurs. We werken nauw samen om de circa 20 samenhangende projecten met snelheid en op hoge kwaliteit te realiseren. Daarnaast werken we continu aan doorontwikkeling van het programma - er is nog veel te leren en ontwikkelen voordat Delft volledig over is op schone energie.

De gemeente Delft is progressief en ambitieus op duurzaamheid en maakte grote stappen in de energietransitie. Het team werkt in vijf werkstromen: Stadsbreed in beweging, Strategie, Techniek, Wijken en gebiedsontwikkeling, Innovatie. Jij werkt binnen werkstroom Stadsbreed in beweging en werkt aan het stimuleren van verduurzamen door inwoners en bedrijven. Huiseigenaren willen we bewegen om te isoleren en zelf energie op te wekken middels zonnepanelen. Zij wordt geadviseerd door ons Energieloket waarbij jij de aansturing en doorontwikkeling van het Energieloket verzorgt. Welke collectieve inkoopacties zijn nodig, waar zijn buurtacties gewenst, welke nieuwe instrumenten ontwikkelen andere gemeenten en kunnen wij ook gebruiken? Huurders kunnen in huis kleine energiebesparende maatregelen nemen, en komen met aardgas-vrij wonen in aanraking zodra hun huurbaas hierop over gaat. Deze grote veranderingen vragen de komende jaren om goed georganiseerde communicatie, participatie en stimuleringsmaatregelen. Daarvoor ben jij in the lead.

Binnen het team ‘Stadsbreed in beweging’ loopt ook de aanpak energiearmoede en de uitrol van het Nationaal Isolatieprogramma. Je werkt nauw samen met deze projectmanagers en de projecten zullen zich in samenhang ontwikkelen. Huurders kunnen in huis kleine energiebesparende maatregelen nemen, en komen met aardgas-vrij wonen in aanraking zodra hun huurbaas hierop over gaat. Deze grote veranderingen vragen de komende jaren om goed georganiseerde communicatie, participatie en stimuleringsmaatregelen.

Voor de bedrijvenaanpak coördineer je de samenwerking met Rabobank. Daarnaast focus je op het verduurzamen van kantoren tot energie label C. Er ligt een plan van aanpak dat jij uitrolt en aanstuurt, in samenwerking met de betrokken afdelingen zoals economie, communicatie, toezicht en handhaving.

Tot slot werk je mee aan de ontwikkeling van de hele energietransitie in het programma team. Binnen de werkstroom Techniek werkt Delft aan een warmtenet, dat zal worden gevoed door een geothermie bron op het terrein van TU Delft en transportleiding WarmtelinQ die restwarmte uit Haven Rotterdam aanvoert. Werkstroom Wijken en gebiedsontwikkeling start nu met het eerste warmte uitvoeringsplan, waar de buurt zelf haar plan opstelt om van gas over te gaan op schone warmte.

Naast de verantwoording van de middelen en resultaten, stuur je als projectmanager ook de interne organisatie aan, voer je de onderhandelingen met de marktpartijen en breng je spelers met diverse belangen bij elkaar. In jouw projecten ben je zelfstandig en functioneer je als centraal aanspreekpunt. Je bent de spil in het project.

Eisen

 • Beschikbaarheid: De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 8 tot 16 uur per week vanaf 5 april 2023;

 • Vormvereiste: Inschrijver mag maximaal één kandidaat voorstellen via één CV met één motivatiebrief. Inschrijver dient één CV en motivatiebrief van de aangeboden kandidaat toe te voegen in de map 'mijn documenten' en/of bij de betreffende vraag op het aanbestedingsplatform. Het CV dient uit maximaal drie (3) pagina’s te bestaan en dient voorzien te zijn van ten minste twee (2) referenten inclusief de contactgegevens van de referent. Aanbestedende dienst houdt zich het recht voor om deze referentie daadwerkelijk na te gaan;

 • Kennis en expertise: Uit het CV en motivatiebrief (en indien uitgenodigd het gesprek) blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over (het is ter beoordeling aan de gemeente Delft of hieraan wordt voldaan, inschrijver dient in de in te leveren documenten daarom duidelijk op onderstaande punten in te gaan):

  • Minimaal een afgeronde Hbo opleiding economie, techniek of vergelijkbaar;

  • Minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring als Projectmanager in de afgelopen tien (10) jaar;

  • Minimaal drie (3) jaar aantoonbare werkervaring binnen de Rijksoverheid, gemeentelijke overheid, Provinciale overheid of de publiek-private sector in de afgelopen tien (10) jaar.

 • Maximaal uurtarief: €110,- inclusief reis- en verblijfskosten en exclusief BTW.

 • Competenties: Uit de door u ingediende stukken en het gesprek blijken minimaal de onderstaande competenties, die voor deze functie als zeer belangrijk worden bevonden (het is ter beoordeling aan de gemeente Delft of hieraan wordt voldaan, inschrijver dient in de in te leveren documenten daarom duidelijk op onderstaande punten in te gaan):

  • je bent daadkrachtig met een goed gevoel voor bestuurlijke, politieke en sociale verhoudingen;

  • je bent in staat mensen te motiveren om samen resultaten te behalen;

  • je hebt overzicht en stuurt aan zonder je in details te verliezen, je bent in staat nieuwe onderwerpen vorm te geven en op te starten;

  • je stuurt jouw team aan en zorgt in de interne organisatie voor voldoende en de juiste mankracht;

  • met jouw heldere onderhandelingsvaardigheden, communicatiestijl en overtuigingskracht krijg je op elk niveau partijen op één lijn: intern en extern;

  • je kunt goed samenwerken en bent een teamspeler;

  • je kunt goed schakelen tussen belangen van verschillende partners;

  • probleemanalyse is één van je sterke punten;

  • je bent klant- en servicegericht;

  • je bent resultaatgericht en een stevige gesprekspartner met overtuigingskracht; o je hebt goede communicatieve vaardigheden.

Gunningscriteria

 • Motivatiebrief waarin de kandidaat in ieder geval in gaat op:

  1. De kennis en expertise (motivatie waarom aan de eisen wordt voldaan en wat de aanvullende capaciteiten zijn van de kandidaat voor deze functie);

  2. De competenties (motivatie waarom aan de eisen wordt voldaan en wat de aanvullende competenties zijn van de kandidaat voor deze functie);

  3. Waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht;

  4. De motivatie om mee te doen aan deze specifieke aanvraag. (weging 60%)

 • Aantoonbare werkervaring als projectmanager. (Eis is twee (2) jaar) (weging 10%)

 • Aantoonbare werkervaring binnen de Rijksoverheid, gemeentelijke overheid, provinciale overheid of de publiek-private sector. (Eis is drie (3) jaar) (weging 10%)

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectmanager Energietransitie die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.