thumbnail
thumbnail

Adjunct Afdelingshoofd Klant Contact Centrum

Stationsplein 1, 2611 BV Delft, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€115
36 Zuid-Holland

Begindatum:

10 apr 2023

Einddatum:

10 apr 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

10 mrt 2023

Doelstelling
Het doel van deze Offerteaanvraag is het afsluiten van een Overeenkomst met één (1) dienstverlener ten behoeve van de inhuur van een Adjunct Afdelingshoofd Klant Contact Centrum.

Organisatie
Gemeente Delft (en de aan haar gelieerde onderdelen, zoals o.a. OBS, Werkse en Museum Prinsenhof) treedt op als Aanbestedende Dienst in deze aanbestedingsprocedure.
Voor informatie over Gemeente Delft kunt u terecht op de website van Gemeente Delft, te weten www.delft.nl.

Omschrijving van de opdracht
Het KCC (Klant Contact Centrum) vormt de eerste ingang voor de Delftse burger in zijn interactie met de gemeente. Het KCC behandelt in dat kader vele soorten van verzoeken om gemeentelijke dienstverlening (van trouwerij tot schuldhulpverlening), verstrekt overheidsdocumenten (paspoorten, rijbewijzen etc.) en toeslagen/uitkeringen (o.a. (bijzondere) bijstand) en verwijst burgers door naar andere (gemeentelijke) organisatieonderdelen, in die gevallen waarin het KCC niet zelf de zaak of het verzoek kan afdoen. Het KCC vormt daarmee hét brede uitvoeringsloket voor de gemeente, organiek opgebouwd uit een 7-tal afdelingen.

Als Klant Contact Centrum onderscheiden we ons niet alleen door middel van een snelle en kwalitatief hoogwaardige levering van producten, maar ook door een betrokken, gastvrije en op maat toegesneden dienstverlening.

De Frontoffice Participatiewet en Financiële Winkel zijn 2 van de 3 uitvoerende afdelingen en houdt zich in de kern bezig met de uitvoering van de Participatiewet, Schuldhulpverlening en een verscheidenheid aan lokaal beleid. De afdeling onderhoudt het contact met de inwoners en werkt samen met ketenpartners aan de realisatie van de doelstellingen, zowel op de inhoudelijke/uitvoerende opdrachten als op die van de dienstverlening.

Het team van de financiële winkel bestaat uit een senior, projectleider, 2 trainers, 9 integraal schuldhulpverleners (aanmelding t/m Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)), 2 backoffice medewerkers (heronderzoeken en nazorg), 3 consulenten vroeg signalering (worden ingezet om een grotere achterstand op schulden te voorkomen), 2 consulenten SHV-ondernemers en 3 administratief medewerkers. Het team van de frontoffice bestaat uit het instroomteam, het daklozen team en het team zelfstandigen.

De ontwikkelingen in het werkveld van schuldhulpverlening volgen elkaar rap op. Aangekondigd is bijvoorbeeld de wettelijke en minnelijke schuldregelingen te verkorten van 36 naar 18 maanden, wordt er meer inzet van saneringskredieten verwacht en zullen de gevolgen van inflatie, energiearmoede en ondernemers in nood merkbaar zijn in de hoeveelheid en type hulpvragen. De gemeentelijke focus richt zich steeds meer op het gehele netwerk en onze verhouding daartoe.

Daarnaast is de afdeling die de gemeentelijke uitvoering verricht in opbouw door uitbreiding van taken. Schuldhulpverlening aan ondernemers is in ontwikkeling, verdere uitbreiding van vroeg signalering, het takenpakket van de verschillende functies wordt herijkt en we werken aan verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. Om dit te realiseren is extra ondersteuning van het management nodig.

Functie
Als Adjunct Afdelingshoofd KCC ondersteun je het afdelingshoofd in zijn dagelijkse werkzaamheden, voornamelijk richting de Financiële Winkel. Jij kunt elke dag bouwen aan een andere manier van werken en bent een echte ‘People manager’. Samen met het afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor de inzet van de juiste mensen, middelen en methoden en hebt een voorbeeldrol voor medewerkers. Je werkt samen met de medewerkers aan hun ontwikkeling en hebt een faciliterende rol waarin je zorgt dat medewerkers optimaal presteren en ten dienste staan van de stad en organisatie. De exacte taakverdeling vindt plaats in overleg met het afdelingshoofd, maar dit is in ieder geval een greep uit:

 • Je draagt zorg voor ontwikkeling van medewerkers en stuurt prestaties bij;

 • Je draagt (mede) zorg voor de (door)ontwikkeling van concepten;

 • Je bent verantwoordelijk voor deskundigheidsbevordering;

 • Je stuurt op een cultuur van voortdurend leren en verbeteren;

 • Je versterkt het zelf organiserend vermogen van de afdeling;

 • Je ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk, bevordert samenwerking en integrale

  ondersteuning van klantvragen uit het KCC.

 • Je draagt verantwoordelijkheid voor de realisatie van doelstellingen in (jaar)opdrachten

 • Je rapporteert aan het verantwoordelijke afdelingshoofd

Eisen

 • Beschikbaarheid: De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week vanaf 10 april 2023;

 • Vormvereiste: Inschrijver mag maximaal één kandidaat voorstellen via één CV met één motivatiebrief. Inschrijver dient één CV en motivatiebrief van de aangeboden kandidaat toe te voegen in de map 'mijn documenten' en/of bij de betreffende vraag op het aanbestedingsplatform. Het CV dient uit maximaal drie (3) pagina’s te bestaan en dient voorzien te zijn van ten minste twee (2) referenten inclusief de contactgegevens van de referent. Aanbestedende dienst houdt zich het recht voor om deze referentie daadwerkelijk na te gaan;

 • Kennis en expertise: Uit het CV en motivatiebrief (en indien uitgenodigd het gesprek) blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over (het is ter beoordeling aan de gemeente Delft of hieraan wordt voldaan, inschrijver dient in de in te leveren documenten daarom duidelijk op onderstaande punten in te gaan):

  • Minimaal een afgeronde Hbo-diploma in een relevante studierichting;

  • Minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring in de rol van leidinggevende in een soortgelijke functie op het gebied van Schuldhulpverlening en uitvoering van de Participatiewet in de afgelopen vijf (5) jaar.

 • Maximaal uurtarief: €115,- inclusief reis- en verblijfskosten en exclusief BTW.

 • Competenties: Uit de door u ingediende stukken en het gesprek blijken minimaal de onderstaande competenties, die voor deze functie als zeer belangrijk worden bevonden (het is ter beoordeling aan de gemeente Delft of hieraan wordt voldaan, inschrijver dient in de in te leveren documenten daarom duidelijk op onderstaande punten in te gaan):

  • Stressbesteding;

  • Doelgericht;

  • Empathisch;

  • Uitstekend sociale/ dienstverlenende vaardigheden;

  • Enthousiasme en durf;

  • Samenwerken;

  • Omgevingsbewustzijn;

  • Resultaatgerichtheid.

Gunningscriteria

 • Motivatiebrief waarin de kandidaat in ieder geval in gaat op:

  1. De kennis en expertise (motivatie waarom aan de eisen wordt voldaan en wat de aanvullende capaciteiten zijn van de kandidaat voor deze functie);

  2. De competenties
   (motivatie waarom aan de eisen wordt voldaan en wat de aanvullende competenties zijn van de kandidaat voor deze functie);

  3. Waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht;

  4. De motivatie om mee te doen aan deze specifieke aanvraag.

 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van schuldhulpverlening binnen de gemeentelijke sector.

  • (Eis is minimaal twee (2) jaar)

 • Aantoonbare werkervaring in het verbeteren van kwaliteit binnen de gemeentelijke sector.

  • (Eis is minimaal twee (2) jaar)

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Adjunct Afdelingshoofd Klant Contact Centrum die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.