thumbnail
thumbnail

Teamleider Parkeren

Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
28 Noord-Brabant

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

30 jun 2024

Uren per week:

28

Publicatiedatum:

7 feb 2024

Teamleider Parkeren
Heb jij affiniteit met parkeren, ben je van mening dat goede parkeer- en mobiliteit oplossingen belangrijk zijn voor een aantrekkelijke, bereikbare en gastvrije stad. Ben je daarnaast een ervaren leidinggevende met coachende kwaliteiten en sparringspartner voor het team om ze te begeleiden bij de ontwikkeling van verdere processtappen?  Dan zijn wij opzoek naar jou.
Ter ondersteuning van de huidige teamleider zijn we op zoek naar een Teamleider Parkeren van het Parkeerbedrijf Breda.

Wat ga je doen?
Als tijdelijke teamleider:

 • Geef je vooral inzet op de persoonlijke- en teamontwikkeling van een jong team van professionals.

 • Geef je op inspirerende en mensgerichte wijze leiding aan de medewerkers

 • Zoek je voortdurend naar verbetermogelijkheden en optimalisering van processen en de inzet van medewerkers, zodat de werkzaamheden van het team efficiënt worden uitgevoerd

 • Stimuleer en coach medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling 

 • Draag je bij aan een fijne en positieve werksfeer

 • Zorg je ervoor dat afgesproken resultaten worden behaald

Contacten met de diverse gemeentelijke afdelingen, met stedelijke partners  én de met de verantwoordelijk bestuurder horen eveneens tot de werkzaamheden.

We zoeken jou!

 • Je beschikt over minimaal hbo denk- en werkniveau en hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met parkeervraagstukken. 

 • Je hebt aantoonbare leidinggevende en coachende ervaring;

 • Je weet doortastendheid, empathie en zakelijk inzicht goed te combineren.

 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;

 • Je hebt een commerciële én klantgerichte houding;

 • Je hebt ervaring met budgetverantwoordelijkheid

 • Je hebt gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen;

Wie zijn wij?
Het Parkeerbedrijf Breda geeft uitvoering aan een deel van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid en heeft als hoofdtaken: het exploiteren en beheren van transferpunten in de mobiliteitsketen en het verdelen en reguleren van de schaarse openbare ruimte in de stad. Daarmee dragen we bij aan een gastvrij, toegankelijk en bereikbaar Breda.  

Het parkeerbedrijf heeft 5 parkeergarages, een aantal parkeerterreinen en ruim 16.000 gereguleerde parkeerplaatsen. Daarnaast hebben we 5 gemeentelijke fietsenstallingen, een fietsdepot, verzorgen we tussen april en oktober rondvaarten in de singel van de stad en leveren we inmiddels het jaar rond pop-up fietsenstallingen bij o.a. evenementen. 
Het team parkeren bestaat uit 19 vakinhoudelijke specialisten passend bij het hebben van een gemeentelijk Parkeerbedrijf.  
Samenwerking binnen de eigen afdeling en met andere afdeling binnen de gemeentelijke organisatie is een essentieel onderdeel van het werk.  

Eisen

 • U bent akkoord met de actuele versie van de inhuurvoorwaarden van Flex West-Brabant, welke te vinden zijn op de homepage (voorafgaand aan het inloggen) van Flex West-Brabant. We wijzen hierbij nog expliciet op de all-in tariefstelling wat betreft reiskosten woon-werk verkeer en de verrekening van de fee kosten.

 • De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) reguleert de inzet van zzp’ers. Vanwege de aard en inhoud van de opdracht is het niet mogelijk hierop een zzp’er te laten starten. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich uitsluitend in loondienst laten detacheren via een bureau. Doorleenconstructies (met een modelovereenkomst) zijn daarbij niet toegestaan. Met uw inschrijving verklaart u dat uw kandidaat in loondienst gedetacheerd wordt.

 • De Gemeente Breda volgt de Wet Normering Topinkomens. Het algemeen bezoldigingsmaximum voor het jaar 2024 is vastgesteld op € 233.000. Voor de topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is de hoogte van het bezoldigingsmaximum gekoppeld aan de duur van de functievervulling in kalendermaanden. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 30.800 per maand voor de eerste zes maanden en € 23.400 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2024 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 221.

  Bevestigt u hierbij dat met het tarief dat u gedurende de opdracht hanteert deze norm niet overschrijdt? NB: Mocht gedurende de looptijd van de opdracht deze norm overschreden (dreigen te) worden, dan is opdrachtgever gerechtigd de opdracht per direct eenzijdig te ontbinden.

 • Kandidaten die intern op deze aanvraag reageren krijgen bij gebleken geschiktheid voorrang op externe werving. In dat geval wordt de aanvraag geannuleerd. Met uw inschrijving bent u akkoord met deze eis.

 • Om bij de gemeente Breda te komen werken, stellen wij een verklaring omtrent gedrag verplicht. U levert een VOG aan met screeningsprofiel 11, 12, 41, 43 (via uw leverancier). Deze kunt u (via uw leverancier) eenmalig declareren.

 • De inhuur wordt gebaseerd op het in de uitvraag opgegeven aantal uren per week. Gedurende de inhuurperiode kunnen omstandigheden wijzigen, waardoor een ander aantal uren per week gewenst is. Indien deze situatie zich voordoet, worden in onderling overleg en in alle redelijkheid en billijkheid afspraken gemaakt over wijziging van het aantal uren per week. Met uw inschrijving verklaart u zich hiermee akkoord.

 • Uw kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding. Dit moet blijken uit het cv.

 • Uw kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring als Teamleider bij een overheidsorganisatie/binnen een gemeente. Dit moet blijken uit het cv.

Wensen

 • Uw kandidaat heeft bij voorkeur ervaring in het ruimtelijk domein (wijkzaken, mobiliteit, stedelijke ontwikkeling). Dit moet blijken uit het cv.

 • Het cv is voorzien van referenties met betrekking tot (met contactgegevens) of deze kunnen op aanvraag direct aangeleverd worden (dit moet dan ook op het cv aangegeven zijn).

 • Competenties: Zie PDF.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Teamleider Parkeren die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.