thumbnail
thumbnail
Senior Juridisch Adviseur Handhaving

Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Noord-Brabant

Begindatum:

1 jan 2024

Einddatum:

1 jun 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

16 nov 2023

Senior Juridisch Adviseur Handhaving
Word onze Senior juridisch adviseur voor handhaving in Breda. Bescherm leefbaarheid, neem hoogwaardige besluiten in complexe handhavingszaken, vertegenwoordig de gemeente in bezwaar-en beroepsprocedures en schrijf mee aan uitvoeringsbeleid met betrekking tot handhaving. Je bent in deze rol verantwoordelijk voor de procesvertegenwoordiging van de handhavingsprocedures binnen het team Advies van het Cluster Omgevingswet binnen de afdeling Veiligheid en Leefomgeving. Sluit je aan bij ons team!

Wat ga je doen?
Binnen de afdeling Veiligheid en Leefomgeving worden bijna alle toezichts- en handhavingstaken uitgevoerd waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Onze missie is: Met en voor burgers, bedrijven en bezoekers organiseren en beschermen we de veiligheid en leefbaarheid.
Wij zijn op zoek naar een Senior juridisch adviseur handhaving met ruime ervaring op het gebied van handhaving en waarbij de nadruk ligt op procesvertegenwoordiging in handhaving van zaken gerelateerd aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), woningwet en het Bouwbesluit, vanaf 1 januari 2024 Omgevingswet.
Als Senior juridisch adviseur handhaving ben je, op basis van je expertise en ervaring, verantwoordelijk voor:

 • Het nemen van hoogwaardige juridische beslissingen en het begeleiden en adviseren in complexe handhavingsprocedures.

 • Het vertegenwoordigen van de gemeente Breda in bezwaar- en beroepsprocedures.

 • Deelname aan informeel overleg en bemiddeling, waarbij je optreedt als juridische vertegenwoordiger van de afdeling Veiligheid en Leefomgeving.

 • Fungeren als juridisch aanspreekpunt voor collega's, zowel binnen als buiten de afdeling, voor het bestuur, ketenpartners (zoals de Omgevingsdienst Midden-West Brabant, waterschap, Brandweer, woningbouwverenigingen en de VNG), evenals voor burgers en bedrijven.

 • Denkt oen schrijft mee aan uitvoeringsbeleid gericht op handhaving Wabo, woningwet, Bouwbesluit, vanaf 1 januari 2024 Omgevingswet.

We zoeken jou!
Binnen de afdeling Veiligheid en Leefomgeving staan de vier organisatieprincipes: ondernemend werknemerschap, één organisatie, flexibele organisatie en doelmatige bedrijfsvoering, centraal.
Belangrijk hierbij:

 • Voor deze functie is minimaal een afgeronde juridische opleiding op wo/hbo-niveau vereist, samen met ervaring op het gebied van procesvertegenwoordiging, handhaving en kennis van de Wabo en het omgevingsrecht.

 • Minimaal 5 jaar ervaring in een gemeente van gelijke grootte,

 • Goede sociale vaardigheden.

 • Mediation-vaardigheden.

 • Integer.

 • Analytisch denkvermogen.

 • Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.

 • Oplossings- en resultaatgericht.

 • In staat om te verbinden.

 • Goed kunnen samenwerken.

 • Zelfstandig kunnen werken.

 • In staat te werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.

 • In staat te werken in een dynamische omgeving.

 • Is in staat tot conflictbeheersing.

 • Flexibel.

Wie zijn wij?
Je werkt in een teamverband met diverse juridisch medewerkers, met name gericht op de Wabo/Omgevingsrecht. Je hebt daarnaast veel contact met andere collega’s zoals juridisch adviseurs handhaving, (bouw) inspecteurs, vergunningverleners, bestemmingplantoetsers en de afdeling Ruimte e.d. Daarnaast heb je ook regelmatig contact met inwoners of belangenvertegenwoordigers uit de stad. Vanuit je kennis van de praktijk bespreek je met collega’s bijzonderheden en deel je ervaringen. Je werkt zelfstandig en neemt initiatief. Je bent een stevige gesprekspartner op diverse niveaus en je bent positief-kritisch. Met onderkenning van de diverse belangen (zoals wet- en regelgeving) streef je ernaar dat in samenwerking met alle relevante in- en extern betrokkenen een voor alle partijen bevredigende oplossing tot stand komt.
Lees meer over de Gemeente Breda.

Eisen

 • U bent akkoord met de actuele versie van de inhuurvoorwaarden van Flex West-Brabant, welke te vinden zijn op de homepage (voorafgaand aan het inloggen) van Flex West-Brabant. We wijzen hierbij nog expliciet op de all-in tariefstelling wat betreft reiskosten woon-werk verkeer en de verrekening van de fee kosten.

 • De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) reguleert de inzet van zzp’ers. Vanwege de aard en inhoud van de opdracht is het niet mogelijk hierop een zzp’er te laten starten. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich uitsluitend in loondienst laten detacheren via een bureau. Doorleenconstructies (met een modelovereenkomst) zijn daarbij niet toegestaan.

 • De Gemeente Breda volgt de Wet Normering Topinkomens. Het algemeen bezoldigingsmaximum voor het jaar 2023 is vastgesteld op € 223.000. Voor de topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is de hoogte van het bezoldigingsmaximum gekoppeld aan de duur van de functievervulling in kalendermaanden. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 29.500 per maand voor de eerste zes maanden en € 22.400 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2023 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 212.

  Bevestigt u hierbij dat met het tarief dat u gedurende de opdracht hanteert deze norm niet overschrijdt? NB: Mocht gedurende de looptijd van de opdracht deze norm overschreden (dreigen te) worden, dan is opdrachtgever gerechtigd de opdracht per direct eenzijdig te ontbinden.

 • Kandidaten die intern op deze aanvraag reageren krijgen bij gebleken geschiktheid voorrang op externe werving. In dat geval wordt de aanvraag geannuleerd. Met uw inschrijving bent u akkoord met deze eis.

 • Om bij de gemeente Breda te komen werken, stellen wij een verklaring omtrent gedrag verplicht. U levert een VOG aan met screeningsprofiel 11, 12, 41, 43 (via uw leverancier). Deze kunt u (via uw leverancier) eenmalig declareren

 • De inhuur wordt gebaseerd op het in de uitvraag opgegeven aantal uren per week. Gedurende de inhuurperiode kunnen omstandigheden wijzigen, waardoor een ander aantal uren per week gewenst is. Indien deze situatie zich voordoet, worden in onderling overleg en in alle redelijkheid en billijkheid afspraken gemaakt over wijziging van het aantal uren per week.
  Met uw inschrijving verklaart u zich hiermee akkoord.

 • Uw kandidaat heeft minimaal een afgeronde WO- opleiding. Dit moet blijken uit het cv.

 • Uw kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als jurist omgevingsrecht (Wabo) bij een gemeente van soortgelijke grootte. Dit moet blijken uit het cv.

 • Uw kandidaat heeft kennis van het omgevingsrecht (wabo/omgevingswet), bestemmingsplannen en bouwregelgeving, Dit moet blijken uit het cv.

Wensen

 • Uw kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde WO opleiding in de richting van Bestuursrecht. Dit moet blijken uit het cv en op verzoek moet uw kandidaat het geldige diploma hiervan kunnen tonen.

 • Uw kandidaat heeft bij voorkeur meer dan 3 jaar ervaring als senior juridisch adviseur handhaving. Dit moet blijken uit het cv.

 • Competenties: Zie PDF.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Senior Juridisch Adviseur Handhaving die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.