thumbnail
thumbnail
Projectleider

Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda, Nederland

Sluit over 8 dagen
Geen maximum
24 Noord-Brabant

Begindatum:

19 jun 2023

Einddatum:

1 okt 2023

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

26 mei 2023

De gemeente Breda zoekt voor de directie Bedrijfsvoering een:

Uitvoerend kwartiermaker informatiehuis, onderdeel van project P&C 2030
(tijdelijk voor 16 tot 24 uur per week)

Werken voor Breda!
Lees meer over de gemeente Breda: https://www.breda.nl/gemeente-breda-bedrijfsinformatie

Breda heeft 184.000 inwoners. Dat maakt van ons de 9e stad van Nederland. Voor al onze inwoners en bezoeker investeren we in een stad die aantrekkelijk is voor iedereen. Die stad is grootstedelijk, groen en duurzaam. De stad is toegankelijk voor jong en oud als het gaat om sport, buitenruimte, kunst, zorgvoorzieningen en veel meer. Om alle ambities te realiseren beschikt Breda over een begroting van ruim € 760 miljoen en een fors investeringsprogramma. 

De gemeente Breda heeft zich ten doel gesteld om de organisatorische flexibiliteit, innovativiteit en toekomstgerichtheid te vergroten. Hiertoe is een ambitieus programma voor organisatieontwikkeling uitgewerkt. Het moet er o.a. toe leiden dat vraagstukken integraal worden opgepakt, dat de organisatie beter in staat is om te gaan met onverwachte situaties, werkwijzen worden gestandaardiseerd, de verantwoordelijkheidsverdeling helder is, processen op orde zijn en worden gedigitaliseerd en dat de organisatie ook beter kan sturen op de realisatie van haar doelstellingen. Dat programma bestaat uit diverse uitvoeringsprojecten, onder andere op het gebied van digitale innovatie, verbeteren van de dienstverlening en het versterken van de bestuurlijk ambtelijke samenwerking. Ook het proces van P&C vervult hierin een belangrijke plaats. Dit proces dient toekomstbestendig te worden ingericht, met 2030 als richtsnoer.

Wat ga je doen?
De directie Bedrijfsvoering van de gemeente Breda is op zoek naar een ervaren kwartiermaker die in staat is ons informatiehuis te ontwerpen en een voorstel kan doen voor een  plan/routekaart met een bijbehorende planning inclusief benodigde capaciteit.

Toelichting op de opdracht
Het huidige proces van P&C is sterk financieel gericht op het opleveren van bestuurlijke producten, zoals jaarrekening en begroting.
  
Producten voor de organisatie zelf, producten die het management in staat stellen te sturen en tijdig inzicht geven ontbreken grotendeels, worden niet in samenhang opgesteld of zijn enkel financieel van aard.  Wij concluderen dat een stuk informatie ontbreekt in onze P&C cyclus en het informatiehuis.

Daarnaast digitaliseert Breda in snel tempo.  Vakapplicaties leveren steeds meer informatie en logischerwijs zou die informatie ook een plek moeten hebben of krijgen in deze - nog te ontwikkelen - organisatie sturingsproducten.

Onze ambitie is dat het P&C proces zo bijdraagt aan het bevorderen van integraliteit en verbinding legt tussen beleid en middelen dat de stuurbaarheid en beheersing van organisatie, beleid en uitvoering toenemen. 

Naast de inrichting en werking van het proces, zijn onderwerpen als informatievoorziening en digitalisering dus ook van groot belang.

Binnen de gemeente Breda is veel kennis en ervaring beschikbaar over de hiervoor genoemde onderwerpen en ontwikkelingen, maar we missen nu denk- en uitvoeringskracht om tot een goed ontwerp/plan voor ons informatiehuis en bijbehorende routekaart te komen. Onze medewerkers zijn druk met allerlei taken en hebben beperkte tijd beschikbaar om intensief aan dit project bij te dragen.

We vinden het ook heel belangrijk voort te bouwen op instrumenten en best practises van andere gemeentes en die te koppelen aan de behoeftes van de gemeente Breda.

Gezocht
Als kwartiermaker/ontwerper ben je in staat om behoorlijk zelfstandig tot een ontwerp of voorstel te komen van de ontbrekende informatie voorziening binnen onze P&C cyclus. Niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk. We mikken niet op perfectie, maar willen starten met een basis die in de loop der tijd kan doorgroeien. Behalve het opstellen van het ontwerp ben je ook in staat een voorstel te doen voor de aanpak en bijbehorende 2 of 3 jaars planning.

Je zet je eigen kennis en ervaring van (gemeentelijke) P&C of informatie-processen in om richting te kunnen geven aan dit project en voortgang te maken. Je verbindt kennis en kunde van betrokkenen in dit project, maar kunt ook zelf buiten Breda goede voorbeelden vinden. Het gaat om een tijdelijke invulling. De voortgang en gerealiseerde resultaten bespreek je periodiek met de directeur Bedrijfsvoering en een kernteam.

Als kwartiermaker lever je aan het einde van de opdracht het volgende op:

  • Je hebt de huidige inrichting van het informatiehuis vastgesteld en de informatiebehoefte op strategisch/tactisch niveau in kaart gebracht;

  • Je hebt de noodzakelijke informatievoorziening bepaald(gericht op sturing en verantwoording), zowel inhoudelijk (beleid en middelen) als organisatorisch, inclusief voorstellen voor adequate ontsluiting, tijdige beschikbaarheid en kwaliteit van informatie;

  • Je hebt informatie en voorbeelden verzameld;

  • Je hebt scenario’s / ontwerpen opgesteld en getoetst bij de projectgroep, waarin financials, auditors, informatiespecialisten en gebruikers deelnemen;

  • Je hebt een definitief ontwerp, plan en mogelijke planning opgesteld  

Voor de uitvoering van deze opdracht ben je direct verbonden aan de directeur Bedrijfsvoering. De directeur Bedrijfsvoering is vanuit de directie opdrachtgever voor het project P&C2030.

Wie zoeken we?

  • Je beschikt (ten minste) over een afgeronde opleiding op HBO niveau in de richting van bedrijfseconomie, bestuurskunde, economie of accountancy. Uit je opleiding en ervaring blijkt je affiniteit met de publieke sector, financiën & control en informatievoorziening. Je beschikt over actuele en ruime ervaring in vergelijkbare rollen en functies en met vergelijkbare informatie vraagstukken.

  • De gemeentelijke organisatie in het algemeen en het gemeentelijke proces van P&C, zowel ambtelijk als bestuurlijk, is bekend of maak je je heel snel eigen.

  • Als persoon ben je communicatief vaardig, zelfstandig, heb je uitvoeringskracht en hands-on mentaliteit, heb je tact en overtuigingskracht en ben je gericht op resultaat en samenwerking.  

  • Graag zien we deze aspecten terug in je motivatie voor deze uitdagende opdracht.

  • De werkzaamheden zullen zowel op locatie als vanuit huis plaats vinden (hybride werken).

Duur van de opdracht
Aanvang van de opdracht is bij voorkeur per direct. De opdracht loopt tot 1 oktober 2023. Omdat je nooit weet hoe het loopt, kan de opdracht worden verlengd.  

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider die deze organisatie zoekt?