thumbnail
thumbnail

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

De Misse 6, 5384 BZ Heesch, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
105
36 Noord-Brabant

Begindatum:

1 jun 2023

Einddatum:

31 dec 2023

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

17 mei 2023

Organisatie 
Klein genoeg voor overzicht, groot genoeg voor uitdaging: dát is Bernheze. We zijn een groene gemeente die bestaat uit 5 woonkernen. Ongeveer 200 medewerkers werken samen met bedrijven, instellingen en 32.000 inwoners. We omarmen moedige initiatieven vanuit de kern en de werkvloer, dit zorgt voor mooie kansen om te verzilveren. Hier heb je impact. Want hoe kleiner de schaal, hoe zichtbaarder het resultaat. We staan midden in de samenleving, net als ons gemeentehuis. Tijdens een lunchwandeling loop je zo het prachtige buitengebied of het centrum van Heesch in met volop winkelaanbod. Hybride werken doen we al jaren, op basis van vertrouwen in elkaar. Vertrouwen maakt dat we kunnen bouwen. Samen, met aandacht en moed.

Doelstelling opdracht
De opdracht is een tijdelijke inhuur van een Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.
De opdracht start direct na gunning en is voor 32-36 uur per week en voor de periode tot en met 31 december 2023, met optie tot verlenging met 2x een jaar.

Opdrachtomschrijving
De opdracht houdt in dat je als planoloog ruimtelijke procedures begeleidt. Daarnaast geef je planologisch beleidsadvies.

Concrete taken

 • Je begeleidt ruimtelijke procedures. In 2023 ligt het accent op het afhandelen van bestemmingsplanprocedures;

 • je implementeert veranderingen op het gebied van ruimtelijke ordening en daaraan gerelateerde wet- en regelgeving, met name de WRO / Omgevingswet;

 • je begeleidt projecten en bewaakt de planning, voortgang en het budget en stelt voortgangsrapportages op;

 • je doet voorstellen over het wijzigen van bestaand beleid en over het ontwikkelen van nieuw beleid;

 • je geeft daar waar relevant, planologisch beleidsadvies;

 • je stemt met relevante disciplines binnen de eigen organisatie af en neemt actief deel aan relevante overleggen;

 • je vervult inhoudelijke taken binnen het werkveld van Ruimtelijke Ordening;

 • je houdt je collega’s scherp en bevordert inhoudelijke discussies over de kwaliteit van het werk;

 • je bent strategisch gesprekspartner voor MT en bestuur en geeft daarbij adviezen over ruimtelijke procedures.

Kandidaatomschrijving
Voor de tijdelijke invulling van deze functie ben je op basis van je expertise en ervaring (nagenoeg) direct inzetbaar en in staat zelfstandig je weg te vinden.

 • Je hebt een opleiding op tenminste HBO-niveau (bij voorkeur planologie of vergelijkbaar);

 • je hebt minimaal 1 jaar ervaring op het gebied van ruimtelijke opgaven bij de gemeentelijke overheid. Dit betekent dat je planologische procedures kunt begeleiden. Bestemmingsplannen en bezwaar- en beroepsprocedures kennen voor jou geen geheimen;

 • je hebt actuele kennis van ruimtelijke ontwikkelingen, inclusief kennis van Wro, Wabo en Omgevingswet;

 • je hebt kennis van en ervaring in het vakgebied en inzicht in de aangrenzende beleidsterreinen;

 • je hebt ervaring met participatietrajecten waarbij verschillende doelgroepen betrokken zijn (burgers, maatschappelijke instellingen, partners in bestaande netwerken);

 • je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk;

 • je bent een sterke persoonlijkheid, hebt natuurlijk overwicht en overtuigingskracht. Je houdt van bouwen en vernieuwen;

 • je hebt een goed gevoel voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen;

 • je weet mensen te enthousiasmeren en te stimuleren;

 • je hebt een dienstverlenende, pragmatische, zakelijke en resultaatgerichte instelling;

 • je herkent je in onze kernwaarden: Samen, Aandacht en Moed.

Bij gunning dien je een recente en voor de functie relevante Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan ons te overleggen.
Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden. Het niet (tijdig) overleggen van een recente en relevante VOG aan ons is een ontbindende voorwaarde.

Interviewplanning
Met de Top-3 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin o.a. zal worden getoetst of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgene wat de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiten bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling.

De gesprekken vinden plaats op donderdag 1 juni 2023. Indien je voor deze gespreksronde uitgenodigd wordt, ontvang je uiterlijk dinsdag 30 mei 2023 bericht.

Mocht uit deze gespreksronde geen geschikte kandidaat naar voren komen, dan wordt bezien of er op basis van de eerste selectieronde met de daaropvolgende kandidaten gesprekken plaatsvinden.

De kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund, dient voor definitieve gunning een actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument (voorheen Eigen Verklaring) te overleggen. Wordt deze niet of niet tijdig overlegd, dan gaan wij over tot gunning aan de tweede kandidaat in rang.

Eisen

 • Opleiding / Werk- en denkniveau
  Uit het CV blijkt duidelijk aantoonbaar dat de kandidaat een HBO of WO studie heeft afgerond op het terrein van planologie, ruimtelijke ordening, stedenbouw of een andere relevant terrein.

 • Kennis van Wro, Omgevingswet en het Omgevingsplan
  Uit het CV blijkt duidelijk aantoonbaar dat de kandidaat over kennis beschikt van de Wro, de Omgevingswet en het Omgevingsplan.

 • Recente werkervaring met het begeleiden van ruimtelijke/planologische procedures bij een gemeentelijke overheid
  Uit het CV blijkt duidelijk aantoonbaar dat de kandidaat in de afgelopen 5 jaren minimaal 1 jaar werkervaring heeft met het begeleiden van ruimtelijke/planologische procedures bij een gemeentelijke overheid.

 • Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)
  De kandidaat kan een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

 • UEA (voorheen eigen verklaring)
  De kandidaat kan een actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument (voorheen Eigen Verklaring) overleggen.

 • Aanleveren na gunning
  Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
  Actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA; voorheen Eigen Verklaring)

Gunningscriteria

 • Recente werkervaring met het begeleiden van ruimtelijke procedures bij een gemeentelijke overheid
  Uit het CV blijkt duidelijk aantoonbaar dat de kandidaat in de afgelopen 5 jaren minimaal 1 jaar ervaring heeft opgedaan met de begeleiding van ruimtelijke/planologische procedures bij een gemeentelijke overheid.

 • Interview
  Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 / hibo.abdi@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Hibo Abdi
Hibo Abdi
Opdracht Adviseur

Ben jij de Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.