thumbnail
Beleidsmedewerker Positieve en brede gezondheid

Gemeente Bernheze

De Misse 6, 5384 BZ Heesch, Nederland

Overig
Sluit over 22 dagen
100
450 Noord-Brabant

Publicatiedatum:

27-07-2022

Sluitingsdatum:

05-09-2022

Begindatum:

01-10-2022

Einddatum:

01-10-2023

Algemeen

Bernheze is een unieke gemeente in een landelijke omgeving. Hier kun je mooi wonen. De inwoners zijn maatschappelijk betrokken en ondernemend. Dit zorgt voor een grote sociale samenhang binnen de vijf kernen. Als gemeente willen wij het goede doen voor en met de samenleving. Dat zie je in de openbare ruimte en dat ervaren inwoners in het sociaal domein.

Met 200 collega’s werken we aan duidelijke doelen. Onze werkplekken zijn open en de lijnen zijn kort. De sfeer is informeel. Je krijgt hier een breed takenpakket en veel verantwoordelijkheid. We werken aan de ontwikkeling van de organisatie, zodat we goede dienstverlening kunnen blijven bieden aan onze inwoners. We gaan Terug naar de Kern: het goede doen voor en mét de samenleving.

 • Vind jij het leuk om inwoners te inspireren om te bewegen en ontmoeten?
 • Maak jij je hard voor het mee laten doen van onze inwoners in de ontwikkeling van beleid?
 • Wil jij duidelijke kaders meegeven hoe wij gezondheid in brede zin in onze gemeente kunnen stimuleren?

Bij drie keer Ja, vooral doorlezen! Want wij zoeken jou.


Doelstelling opdracht
De opdracht is een tijdelijke inhuur van een Beleidsmedewerker Positieve en brede gezondheid; een ervaren beleidsmedewerker in gezondheid en gezonde leefomgeving, bij voorkeur een brede ervaring in het sociaal domein.
De opdracht start direct na gunning en is voor totaal 450 uur voor de duur van 12 maanden.


Resultaat
In onze kleine maar dynamische gemeente zoeken we een tijdelijke collega in het team Zorgzame Gemeente die ons nieuwe gezondheidsbeleid gaat vormgeven. Ook vragen we je mee te werken aan de Omgevingsvisie, waar de gezonde leefomgeving een prominente plek krijgt, en de vertaling hiervan naar het Omgevingsplan. Wij houden van korte lijntjes, snel schakelen en het betrekken van onze inwoners en collega’s.


Wat ga je doen?

Als beleidsmedewerker positieve en brede gezondheid ben je primair verantwoordelijk voor het opstellen van het gezondheidsbeleid (60%). Dit gezondheidsbeleid is directe inbreng voor de verdere ontwikkeling van onze Omgevingsvisie en de uitwerking van planregels (30%). Dat betekent dat je rekening houdt met:

 • trends / ontwikkelingen rondom ontmoeten en bewegen in de openbare ruimte;
 • preventie activiteiten die het welzijn en de gezondheid van onze inwoners bevorderen;
 • de noodzakelijke verbindingen met onze vijf kernen, samenwerkingspartners (extern) en met aanpalende beleidsterreinen (intern).
De termijn van ons gezondheidsbeleid loopt dit jaar af. Voor de periode 2023-2027 willen we een nieuw gezondheidsbeleid aan de raad voorleggen. De besluitvorming staat gepland voor het najaar van 2023.

Je hebt ruimte om dit beleid vorm te geven binnen de volgende kaders:
 • Het gezondheidsbeleid vertrekt vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.
  We kijken naar wat mensen nodig hebben om mee te kunnen blijven doen in de samenleving en gezond te blijven en niet naar beperkingen.
 • De verbinding tussen gezondheid en aanpalend beleid zoals armoede, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, sport en de fysieke leefomgeving wordt expliciet gemaakt.
 • We betrekken de raad bij de vormgeving van ons beleid. We geven keuzerichtingen mee voor het beleid in de toekomst, en geven inzicht in het voorgaande beleid en de preventieactiviteiten door evaluatie.

In dit traject sta je niet alleen. Je pakt dit samen met je collega’s op. Je zoekt de samenwerking op met ketenpartners en andere partnerorganisaties, deels in het traject van de Omgevingsvisie.

De verbinding tussen gezondheid en de fysieke omgeving moet ook landen in onze Omgevingsvisie. Het Omgevingsplan bevat concrete (juridische) regels waar initiatieven in de openbare ruimte aan moeten voldoen.


Met wie ga je dit doen?

De bovengenoemde taken voer je weliswaar grotendeels zelfstandig uit, maar je spart ook met de collega’s van jouw team Zorgzame gemeente en collega’s van het programma Omgevingswet. Samen kijk je wie je verder voor uitvoering van je taken nodig hebt.


Kandidaatomschrijving

Voor de tijdelijke invulling van deze functie ben je op basis van je expertise en ervaring (nagenoeg) direct inzetbaar en in staat zelfstandig je weg te vinden.

 • Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Je bent een ervaren beleidsmedewerker in gezondheid en gezonde leefomgeving.
  Bij voorkeur een brede ervaring in het sociaal domein.
 • Je hebt kennis van de gemeentelijke organisatie, regels en procedures, wetgeving, geautomatiseerde systemen en nieuwe ontwikkelingen.
 • Je hebt een resultaatgerichte instelling gecombineerd met een daadkrachtige werkwijze met scherp inzicht in maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je hebt goede communicatieve en contactuele vaardigheden.
 • Je kunt makkelijk schakelen tussen bestuurders, projectleiders en inwoners.
 • Je hebt visie, analytisch vermogen, inlevingsvermogen, overtuigingskracht en je neemt initiatief.
 • Je kunt zelfstandig werken en bent goed in staat je werk te plannen, te organiseren en te structureren.
 • Je kunt omgaan met tegengestelde belangen.
 • Je herkent je in onze kernwaarden: Samen, Aandacht en Moed.
 • Je bent op korte termijn inzetbaar.
Bij gunning dien je een recente en voor de functie relevante Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan ons te overleggen.
Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden. Het niet (tijdig) overleggen van een recente en relevante VOG aan ons is een ontbindende voorwaarde.


Interviewplanning

Met de Top-3 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin o.a. zal worden getoetst of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgene wat de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiten bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling.

De gesprekken vinden plaats op maandagmiddag 12 september 2022. Indien je voor deze gespreksronde uitgenodigd wordt, ontvang je uiterlijk woensdag 7 september 2022 bericht.

Mocht uit deze gespreksronde geen geschikte kandidaat naar voren komen, dan wordt bezien of er op basis van de eerste selectieronde met de daaropvolgende kandidaten gesprekken plaatsvinden.

De kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund, dient voor definitieve gunning een actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument (voorheen Eigen Verklaring) te overleggen. Wordt deze niet of niet tijdig overlegd, dan gaan wij over tot gunning aan de tweede kandidaat in rang.


Toelichting op rooster

De werktijden worden bepaald in overleg met team/teamcoach.

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Beleidsmedewerker Positieve en brede gezondheid die deze organisatie zoekt?