thumbnail
thumbnail

Adviseur veiligheid burgemeestersvergunningen

Koningstraat 38, 6811 DG Arnhem, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 125,00
32-36 Gelderland

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

28 feb 2025

Uren per week:

32-36

Publicatiedatum:

9 feb 2024

Opdracht omschrijving
De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Aan de burgemeester zijn hiervoor diverse bevoegdheden gegeven die het hem mogelijk maken de veiligheid in de gemeente te bewaken.

Eén van deze bevoegdheden is het verlenen van vergunningen voor het exploiteren van openbare inrichtingen, seksinrichtingen, coffeeshops, speelgelegenheden, paracommerciële inrichtingen en het organiseren van evenementen. Daarnaast ziet de burgemeester erop toe dat de wet- en regelgeving en voorschriften worden nageleefd.

Er wordt door verschillende afdelingen vorm gegeven aan de bevoegdheid van de burgemeester: de vergunning wordt uit naam van de burgemeester getoetst en beoordeeld door afdeling vergunningen. Afdeling handhaving houdt toezicht. Bij een Bibob-onderzoek en in geval van openbare orde verstoringen is de  afdeling veiligheid aan zet, in samenwerking met eerder genoemde afdelingen en juridische zaken. In de praktijk wordt ervaren dat de aanpak is versnipperd en is de kans aanwezig dat we een risico lopen op het gebied van ondermijnende criminaliteit, overlast en openbare orde verstoringen. Er is behoefte om verbetering aan te brengen en meer regie te voeren op de burgemeestersvergunningen op het gebied van beleid, proces, casuïstiek, fenomeenaanpak en het tijdig escaleren naar de burgemeester. Daarom zijn we op zoek naar een adviseur openbare orde en veiligheid die zich specifiek richt op de burgemeestersvergunningen.

Er ligt tevens een beleidsbehoefte rondom paracommerciële inrichtingen (stichtingen en sportverenigingen). Conform de huidige regels mogen genoemde inrichtingen geen nevenactiviteiten organiseren, zoals een pubquiz of een verjaardagsfeest, terwijl die behoefte er wel is om inkomsten te genereren.

Behoefte aan beleid raakt afdeling Sport, Vergunningen & Handhaving, juridische zaken en veiligheid. Dit vraagt om een gecoördineerde integrale aanpak die komt te liggen bij de geworven adviseur.

Rol adviseur:

 • Het opstellen of het actualiseren van beleid inzake speelgelegenheden, paracommerciële inrichtingen en horeca-inrichtingen (aanvraagproces, opwerpen van barrières, weigeringsgronden);

 • Daarbij recente jurisprudentie verwerken in onze aanpak;

 • Het (laten) actualiseren van de APV;

 • Het organiseren van informatie-uitwisseling tussen de verschillende afdelingen (vergunningen, handhaving, back-office, juridische zaken en veiligheid);

 • Prioriteren van bepaalde (horeca)controles en monitoring bestuurlijke maatregelen;

 • Verstevigen van de samenwerking met politie, horecastewards, handhaving en afdeling veiligheid;

 • Vorm geven van de aanpak ‘Veilig uitgaan’;

 • Advisering van de burgemeester over het inzetten van zijn bevoegdheden.

Verantwoordelijkheden
De adviseur is verantwoordelijk voor:

 • Het beleidsmatig op orde stellen van de burgemeestersvergunningen;

 • Integraal beleid paracommerciele inrichtingen;

 • Het (laten) wijzigen van de APV;

 • Het verbeteren van het proces van de aanvraag tot de handhaving van verleende vergunningen;

 • Verstevigen interne en externe samenwerking;

 • Meer regie vanuit de burgemeester op de burgemeestersvergunningen gericht op te nemen maatregelen.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 maart 2024 tot 1 maart 2025 voor 32 - 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • Eis 1. U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld evenals een uitgebreide toelichting op de eisen en wensen zoals bij de betreffende eis/wens wordt aangegeven. Indien gewenst kunt u gebruik maken van het template cv van de Gemeente.

 • Eis 2. Opleiding (minimale opleiding): Wo werk- en denkniveau; Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde werk- en denkniveau beschikt, zal uw bieding terzijde worden gelegd.

 • Eis 3. Gevraagde werkervaring: - Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van de burgemeestersvergunningen, zowel aanvraag als handhaving. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jj t/m mm-jj).

 • Eis 4. Vereiste (gedragscompetenties) en vaardigheden: Leiderschap, teamwork, bestuurlijk sensitief, probleemoplossend, procesmatig, besluitvaardig, lef. - opstellen en uitvoeren van procedures om de goede voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en van zichzelf zeker te stellen; - Gegevens en mogelijke handelswijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en tot realistische beoordelingen komen. Bovenstaande competenties / vaardigheden hoeven niet benoemd te worden in het CV maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk uit te komen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek de kandidaat niet over de gevraagde competenties / vaardigheden beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de offerte.

 • Eis 5. Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met opdracht specifieke voorwaarden. Zie bijlage OSV Gemeente Arnhem. Tevens ga ik ook akkoord met de algemene voorwaarden van broker Headfirst (www.headfirst.nl). Sjabloon : OSV Gemeente Arnhem.pdf

Wensen

 • Wens 1. Opleiding (minimale opleiding): Een opleidingsachtergrond in bestuursrecht, criminologie of vergelijkbaar. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen (10%)

 • Wens 2. Minimale werkervaring: Relevante werkervaring in het adviseren op het gebied van openbare orde en veiligheid vraagstukken. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen (15%)

 • Wens 3. Minimale werkervaring: Relevante en recente ervaring opgedaan in de afgelopen 7 jaar in het coördineren van complexe integrale projecten. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen (20%)

 • Wens 4. Kennis van: Kennis van de veiligheidsketen, openbare orde en veiligheid en relevante wetgeving (alcoholwet, APV en gemeentewet) Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen (20%)

 • Wens 5 Minimale werkervaring: Ervaring in het motiveren van medewerkers om aan de slag te gaan opgedaan in de afgelopen 7 jaar. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen (15%)

 • Wens 6 Minimale werkervaring: Ervaring met het begeleiden van processen. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen (20%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Adviseur veiligheid burgemeestersvergunningen die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.