thumbnail
thumbnail

Ruimte en Duurzaamheid - Juridisch planologisch medewerker

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
4-36 Noord-Holland

Begindatum:

1 jul 2024

Einddatum:

30 jun 2025

Uren per week:

4-36

Publicatiedatum:

29 mei 2024

Opdrachtomschrijving
Als strategisch adviseur omgevingsrecht (juridisch planoloog) ben je betrokken in de projectteams van de gebiedsontwikkeling van de gemeente Amsterdam voor de advisering op het vakgebied Omgevingsrecht.

Je verzorgt de strategische juridisch planologische advisering op stedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten en andere projecten gerelateerd aan een goede, gezonde leefomgeving. Dit doe je op basis van de Omgevingswet en de Algemene wet bestuursrecht. Je werkt met het projectteam en verzorgt tevens het bestuurlijke traject van de juridisch planologische producten. Daarnaast lever je een bijdrage aan de implementatie van de Omgevingswet en alle daarbij komende werkzaamheden voor Amsterdam.

Werkzaamheden

 • Is verantwoordelijk voor de procedure en het planproces van juridische producten, zoals bestemmingsplannen en MER;

 • Redigeert planregels en toelichtingen en verzorgt het overleg en beantwoording;

 • Stelt adviezen voor de bestuurscommissies en stelt college- en raadsvoordrachten en raadsbesluiten op voor bestemmingsplannen en besluiten van vaststelling hogere waarden;

 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van wijzigingen omgevingsplan en de planprocedures en functioneert als projectleider, ook voor milieueffectrapportages;

 • Adviseert over bouwinitiatieven en ruimtelijke onderbouwingen en stelt ruimtelijke onderbouwingen op;

 • Adviseert collega’s, projectorganisatie en bestuur zowel mondeling als schriftelijk over: de inzet, het type, de inhoud en interpretatie van juridisch planologische instrumenten;

 • Volgt de landelijke ontwikkeling op het gebied van omgevingsrecht, waardoor de jurist ook actuele kennis heeft van de komende Omgevingswet en aanverwante milieuwetgeving alsmede relevante jurisprudentie;

 • Werkt projectmatig, stelt daarbij offertes en planningen op en is belast met bewaking daarvan alsmede die van de ingezette capaciteit en beschikbare budgetten;

 • Verantwoordelijk voor complexe juridische projecten en processen met een hoog afbreukrisico voor met name het gemeentebestuur;

 • Oplossingen bieden voor juridische aspecten van complexe ruimtelijke vraagstukken die veelal organisatie overstijgend zijn, waaronder het opstellen van stedelijke, juridische kaders;

 • Een actieve rol in het uitdragen van kennis op het juridisch vlak, waaronder jurisprudentie.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam.

De opdrachtgever(s)
R&D is de RO-afdeling van de gemeente Amsterdam. Je bevindt je dan ook in de kern van de ruimtelijke ordening van onze hoofdstad. Hier wordt gewerkt aan meerjarenvisies, programma's, ruimtelijke plannen en aanvragen om de ruimtelijke ordening in Amsterdam op een ordentelijke wijze te laten verlopen. Dit doen we in een bestuurlijke omgeving die door vele invloeden wordt bewerkt. Zorgvuldigheid is dan ook een groot goed.

Kennis

 • Eis - CV toevoegen
  U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4 groot.
  Als een cv meer dan 5 A4 omvat worden alleen de eerste 5 A4 meegenomen in de beoordeling
  Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.

 • Eis - Werk- en denkniveau
  De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau.

 • Eis - Toevoegen motivatie
  Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.

 • Wens - Kennis
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis opgedaan van de Wro, Wabo en Awb en kennis van gemeentelijke verordeningen

Wensen

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het zelfstandig opstellen, redigeren van planregels en toelichting van bestemmingsplannen.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht, waaronder in ieder geval genoemd moeten worden Wro, Wabo, Wm, Chw, Wgh.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring op gelijkwaardige projecten waar het gaat om juridische, technische en bestuurlijke complexiteit , en de soms tegengestelde belangen binnen het speelveld (omwonenden, ontwikkelaars, bedrijven).

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 8 jaar als juridisch planologisch adviseur c.q. projectleider bestemmingsplannen binnen gebiedsontwikkelingen/ontwikkellocaties en actualisaties in stedelijke gebieden inclusief advisering aan het bestuur
   

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 / hibo.abdi@kbenp.nl of met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 / sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Hibo Abdi
Hibo Abdi
Opdracht Adviseur
Opdracht Adviseur Sybren Hindriks
Sybren Hindriks
Opdracht Adviseur

Ben jij de Ruimte en Duurzaamheid - Juridisch planologisch medewerker die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.