thumbnail
thumbnail
Projectadviseur Aanbesteding Laadinfrastructuur Gemeentelijke Wagenpark

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32 Noord-Holland

Begindatum:

10 nov 2023

Einddatum:

10 nov 2024

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

9 nov 2023

Opdrachtomschrijving
Schone lucht is belangrijk voor je gezondheid; dagelijks adem je 8.000 liter lucht in en uit. Je ziet het misschien niet, maar door verkeer en industrie adem je ook vervuilende en schadelijke stoffen in. Een Amsterdammer leeft ruim een jaar korter door te vieze lucht. De gemeente wil daarom schone en gezonde lucht voor bewoners en bezoekers van de stad. Stadsverkeer is een van de grootste vervuilers in Amsterdam. Het stoot vervuilende stoffen als stikstofdioxide en fijnstof uit, maar ook broeikasgassen zoals CO2. De gemeente voert daarom nieuwe milieuzones in, bevordert uitstootvrij rijden met aanschafsubsidies en legt een goed en snel oplaadnetwerk aan. Zo wordt de stad zoveel mogelijk uitstootvrij in 2025 en willen we overal voldoen aan de advieswaarden voor fijnstof van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) vanaf 2030. Ook het gemeentelijke wagenpark zal de stap naar uitstootvrij gaan maken en het college wil daarin ook een voorbeeldrol gaan vervullen. Daarom ligt er voor de korte termijn een opgave om voldoende laadinfrastructuur te gaan realiseren op de gemeentelijke werven. Wij zijn nu op zoek naar een projectadviseur, tevens een ervaren aanbestedingsadviseur, die onderdeel gaat uitmaken van het aanbestedingsteam voor de inkoop van laadinfrastructuur op gemeentelijke terreinen

Werkzaamheden

 • Als projectadviseur aanbesteding houd jij je in deze functie bezig met de inhoudelijke voorbereiding van de werksessies, consultaties en reviews waarin de scope van de aanbesteding wordt bepaald.

 • Je adviseert op inhoud bij de werksessies en marktverkenning.

 • Je adviseert bij het opstellen van inkoopdocumenten.

 • Je draagt bij vanuit de inhoud aan het begeleiden van het contractvoorbereidings- en aanbestedingsproces waaronder het afstemmen met de stuurgroep en stakeholders en het bestuurlijke goedkeuringsproces.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam.

De opdrachtgever(s)
De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid (R&D) werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen. Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid. Team Uitstootvrije Mobiliteit maakt deel uit van afdeling Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Het programma geeft vorm en uitvoering aan het Actieplan Schone Lucht. Daarin zijn de gemeentelijke ambities en maatregelen vastgelegd voor schone en gezonde lucht in Amsterdam. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit op korte termijn voldoet aan de Europese grensnorm. De ambitie is om in 2030 te voldoen aan de strengere advieswaarden van de WHO. Om deze doelstellingen te halen zet het programma stevig in op emissievrij vervoer 2030 in de hele stad. Het programma Luchtkwaliteit heeft een grote bestuurlijke gevoeligheid. De aan te trekken adviseur zal worden ingehuurd door Team Uitstootvrije Mobiliteit, maar te werk gesteld bij de afdeling Huisvesting die onderdeel uitmaakt van het cluster Interne Dienstverlening/Facilitait Bureau. Dit cluster heeft als taak de (hulp)middelen zoals gebouwen, werven, e.d. ter beschikking te stellen aan de medewerkers van de gemeente. Daaronder vallen ook de elektrische laadsystemen die op de werven geplaatst zullen worden om de elektrische voertuigen te kunnen laden. De plaatsing gebeurt door een marktpartij op basis van een design, build, maintenance en operate (DBMO) overeenkomst voor realisatie van laadinfrastructuur en het daarvoor benodigde energiesysteem (zoals de realisatie van de netaansluiting, leidingen en bekabeling). Het is voor deze DBMO dat een projectadviseur aanbesteding wordt gezocht.

Eisen

 • Eis - Draaideurconstructie
  De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.

 • Zzp'er of zzp'er via intermediair
  De gemeente houdt zich als goed opdrachtgever aan alle wettelijke voorschriften zoals de wet DBA.

  De opdrachtgever zet deze functie uit als detachering. De aangeboden kandidaat is in dienst van de opdrachtnemer en betreft geen zzp'er of een zzp'er die via een intermediair wordt aangeboden.

 • Eis - CV toevoegen
  U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.

 • Eis - Werk- en denkniveau
  De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Toevoegen motivatie
  Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring met grote aanbestedingen op het gebied van laadinfrastructuur in opdracht van een van de G4 steden.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring met elektrisch vervoer (EV) projecten. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft het afgelopen jaar werkervaring opgedaan met complexe EV-projecten (met meer dan 5 interne en externe stakeholders) bij een G4 gemeente of een NAL-regio.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur de afgelopen 2 jaar de aanbestedingsstrategie opgesteld.

Wensen

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur de afgelopen 2 jaar de aanbestedingsstrategie opgesteld..

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 aanbestedingen voor openbare laadinfrastructuur in Nederland bepaald, waarvan minimaal 2 voor een G4-gemeente of MRA-e.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur aanbestedingsdocumenten (Zoals 'Programma van Eisen', 'Aanbestedingsleidraad', 'Contract' in het bijzonder een ‘DBMO’ Design, Build, Maintenance and Operate overeenkomst) opgesteld.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1,5 jaar werkervaring bij een G4 gemeente opgedaan in EV projecten.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

  Vind jouw volgende opdracht

  Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

  Kies een opdracht
  Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
  Neem contact op met onze opdracht adviseur.
  Opdracht Adviseur Jan de Vries
  Jan de Vries
  opdracht adviseur
  ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

  Ben jij de Projectadviseur Aanbesteding Laadinfrastructuur Gemeentelijke Wagenpark die deze organisatie zoekt?

  Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
  Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.