Bekijk de opdracht ook op opdrachtinformatiemanagement.nl voor aanvullende ondersteuning binnen het vakgebied Informatiemanagement.
thumbnail
thumbnail

i-Adviseur a.i. (AI24-1350)

Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
100
32 Noord-Holland

Begindatum:

1 aug 2024

Einddatum:

1 feb 2025

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

5 jul 2024

Het werkveld van informatiemanagement biedt volop kansen en uitdagingen. Onze informatiehuishouding bevindt zich midden in de transformatie naar volledig digitaal werken met een steeds sterkere focus op de snelheid, bereikbaarheid en samenhang voor onze burgers en bedrijven.


Het applicatielandschap wordt steeds complexer en de behoefte aan samenhang en integratie sterker. Het belang van informatiebeveiliging en privacy neemt onverminderd toe. We gaan steeds meer onder architectuur werken om de structuur en samenhang van onze informatiehuishouding te verbeteren. Daarbij is methodisch werken steeds belangrijker om grip te houden op het uitvoeren van projecten en het doorvoeren van functionele en technische wijzigingen.


De i-Adviseur ziet kansen voor verbetering en vernieuwing en enthousiasmeert en begeleidt de organisatie in deze overgang. Dat leidt tot een informatiehuishouding die op orde is, die succesvol wordt uitgebouwd en waarbij adequate ICT-middelen worden ingezet die voldoen aan de kaders vanuit wet- en regelgeving. Daarmee kunnen we voldoen aan de eisen die inwoners, bedrijven en ketenpartners nu en in de nabije toekomst aan onze informatiehuishouding stellen.


De i-Adviseur is het I-aanspreekpunt (accountmanager) voor de afdelingen en teams binnen de i-domeinen Interne Dienstverlening, Externe Dienstverlening en voor de Griffie en ambtelijke organisatie van Aalsmeer.

 • Jij hebt regelmatig relatiegesprekken met de afdelingen en hun Domein Informatie Manager en geeft daarin een update over A&I en vraagt naar de ontwikkelingen binnen de afdeling.

 • Jij bespreekt het functioneren van de dienstverlening van A&I (volgens de product/dienst catalogus en SLA’s).


De i-Adviseur begeleidt de totstandkoming van I-projecten voor de hierboven genoemde organisatieonderdelen. 

 • Je ondersteunt het management bij de positionering en explicitering van de informatievoorzieningsvragen.

 • Je borgt dat de eisen en wensen voor een I-project volledig, juist en tijdig wordt gedefinieerd (PvE / acceptatiecriteria).

 • Je coördineert de technische en veiligheidsaspecten (Enterprise en Solution Architectuur) binnen de afdeling A&I.

 • Je wijst de afdeling op het (laten) uitvoeren van de DPIA en begeleidt de afdeling daarbij.

 • Je denkt proactief mee aan een oplossingsrichting voor het I-vraagstuk.

 • Je maakt in samenwerking met de afdeling een impact analyse op de I-component en stelt daarmee het Projectvoorstel op t.b.v. het projectportfolio management.

De i-Adviseur adviseert proactief de afdelingshoofden, teamleiding en applicatie-eigenaren / functioneel beheerders van de genoemde afdelingen doordat hij/zij:

 • ontwikkelingen schetst op het vlak van de informatiehuishouding, waaronder wetswijzigingen en ICT;

 • de impact daarvan verduidelijkt op de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering;

 • dwarsverbanden legt tussen ontwikkelingen binnen de afdelingen van de betreffende i-domeinen en de afdeling A&I.

Het doel is om dit gedurende 2024 mede te beleggen bij de (deels) nog te werven informatiemanagers van de betreffende domeinen. Het invullen van deze rol is een traject dat gedurende de vervanging nog zal lopen. Tot die tijd vangt de i-adviseur dit zo goed mogelijk op en ondersteunt bij het komen tot invulling van deze rol.

Kandidaatomschrijving

 • HBO werk- en denkniveau.

 • Je hebt gedegen kennis van de gemeentelijke (geautomatiseerde) informatieprocessen, de (landelijk) voorliggende overheidsvraagstukken en de technologische markttrends in informatiseringsoplossingen; bij voorkeur ten aanzien van de i-ontwikkelingen die zich afspelen binnen de genoemde te ondersteunen organisatieonderdelen gemeentelijke interne en externe dienstverlening.

 • Je hebt ruime kennis van en ervaring met gemeentelijke besluitvormings- en financiële processen.

 • Je hebt actuele kennis (en ervaring) op gebied van informatiemanagement en terreinen zoals BiSL, 9-vlaks model, ITIL, Prince2, project-/portfoliomanagement, etc.

 • Je spreekt de taal van zowel de business als IT en je bent een bruggenbouwer.

 • Je hebt tenminste drie jaar ervaring in het samenwerken met de domeinen interne en externe dienstverlening.

 • Je beschikt over globale kennis van IT-inkoopprocessen, informatiebeveiliging en privacy.

Competenties

 • Je bent in staat afdelingen te ondersteunen bij het formuleren van projectvoorstellen, waarbij de vraag achter de vraag wordt achterhaald.

 • Je bent in staat op een heldere en begrijpelijke wijze in woord en geschrift te communiceren over het vakgebied Informatiemanagement.

 • Je hebt politiek bestuurlijk inzicht, oog voor gevoeligheden en kan goed verbanden leggen.

 • Je bent een overtuigende gesprekspartner voor management, collega’s en derden.

 • Je bent in staat verbindend te werken en kan sturen op (eigen) resultaat.

 • Je hebt goede sociale-, advies- en uitdrukkingsvaardigheden en weet weerstanden in veel gevallen om te buigen in draagvlak door inbreng van enthousiasme, kennis en kunde.

 • Je kunt junior medewerkers in het werkveld coachend meer taakvolwassen maken.

Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.

Referentie
Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure. Bij de gevraagde werkervaring, onder het onderdeel ‘eisen’, is het opgeven van een referentie vereist. Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam en contactgegevens van een teamleider/leidinggevende van een recente opdrachtgever, die relevant is voor de uitgevraagde opdracht, zoals opgesteld door Gemeente Amstelveen.

VOG
Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij de Gemeente Amstelveen.

Interviewplanning

De top 3 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken vinden plaats op 27 juli 2024.De gesprekken vinden online via teams plaats. Indien u een kandidaat voorstelt, verzoeken wij u ervoor te zorgen dat deze beschikbaar is om dit tijdstip. 

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 / sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Sybren Hindriks
Sybren Hindriks
Opdracht Adviseur

Ben jij de i-Adviseur a.i. (AI24-1350) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.