thumbnail
thumbnail

Gedragswetenschapper (JO24-1133)

Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
90
28 Noord-Holland

Begindatum:

1 mei 2024

Einddatum:

8 jan 2025

Uren per week:

28

Publicatiedatum:

25 jan 2024

Omschrijving van de opdracht
De ambtelijke organisatie AA werkt voor de gemeentebesturen van Aalsmeer en Amstelveen. Twee gemeentebesturen, bediend door één ambtelijke organisatie. De afdeling Jeugd en Onderwijs telt bijna 80 medewerkers en vormt samen met drie andere afdelingen het Sociaal Domein van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen. De afdeling voert taken uit op de volgende onderdelen:

 • Jeugd en Gezin en Jeugdhulpverlening (jeugdhulp, ondersteunings- en advies team).

 • Jeugdbegeleiding (jongerenwerk, leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten en straf en zorg regisseurs).

 • Beleid (advies/opdrachtverlening jeugd en onderwijs, individuele en collectieve voorzieningen).  

I.v.m. zwangerschapsverlof zijn wij tijdelijk op zoek naar een Gedragswetenschapper. 

De Gedragswetenschapper verzorgt de inhoudelijke casuïstiekbegeleiding en individuele werkbegeleiding van jeugdhulpverleners. Je bent als behandelcoördinator de bewaker over de inhoud. Jouw rol is adviserend en coachend op inhoudelijk vlak. Je ondersteunt en adviseert de jeugdhulpverleners op het primaire proces zoals het samen analyseren van hun casussen, het meedenken over de vervolgstappen die zij kunnen zetten, het geven van behandel adviezen, het meelezen met rapportages etc. Waar nodig kan het zijn dat je aansluit bij (multidisciplinaire) gesprekken en huisbezoeken.

De gedragswetenschapper werkt in de afdeling samen met 3 andere gedragswetenschappers die werkzaam zijn voor de teams Jeugd en Gezin, Jeugdbegeleiding en Sociaal team. De gedragswetenschappers kunnen elkaar waarnemen en vervangen als dit nodig is, bijvoorbeeld om te sparren met collega’s van andere teams bij spoed/crisis.

Ondersteuning en advies bieden

 • Beoordeelt de noodzaak tot de inzet van (hoog) specialistische jeugdhulp bij gezinnen, interpreteert de resultaten van deze hulp en adviseert de belanghebbenden naar aanleiding van de uitkomsten. 

 • Coacht en adviseert (on)gevraagd jeugdhulpverleners bij het inzetten van de desbetreffende methodiek en of interventies om de kwaliteit en deskundigheid te bevorderen.

 • Biedt individuele werkbegeleiding aan de jeugdhulpverleners gericht op de caseload en persoonlijke ontwikkeling en zit casuïstiekbesprekingen voor.

 • Draagt zorg voor het evalueren van de effectiviteit van de geboden hulp. 

 • Levert vanuit het eigen expertisegebied een bijdrage aan het op- en bijstellen van het perspectiefplan en/of adviseert met betrekking tot het perspectiefplan en bij het nemen van kernbeslissingen.

 • Voert, indien er sprake is van diagnostische aantekening en indien wenselijk voor het inzetten van passende vervolghulp, handelingsgerichte diagnostiek uit d.m.v. WISC / WAIS, screeningslijsten en (ouder-) kind observaties.

Bijdrage leveren aan beleid- en methodiekontwikkeling

 • Signaleert en analyseert voor de organisatie relevante trends en ontwikkelingen binnen het eigen expertisegebied.

 • Vertaalt deze ontwikkelingen naar innovaties en doelstellingen ten behoeve van het inhoudelijk beleid en methodieken en legt deze voor aan de leidinggevende.

 • Signaleert knelpunten bij de implementatie en uitvoering van het inhoudelijke beleid op het eigen expertisegebied. Een belangrijk thema het nemen van maatregelen ter verkleining van het tekort op jeugdhulp, je speelt een rol samen met adviseurs en contractbeheerder om met jeugdhulpverleners in gesprek te gaan over (on)mogelijkheden, kostenbewustzijn, gevolgen voor de kwaliteit van (best) passende hulpverlening.

Professionele ontwikkeling waarborgen en realiseren

 • Houdt de eigen expertise op peil door het volgen van ontwikkelingen op het expertisegebied.

 • Participeert op verzoek in relevante overleggen ten behoeve van de inhoudelijke ontwikkeling.

Indien t.z.t. mogelijk en gewenst, bestaat de optie om de kandidaat na 1 jaar inhuur kosteloos over te nemen. De leverancier gaat hier automatisch mee akkoord bij een het aanbieden van een kandidaat.
De opdracht loopt t/m 8 januari 2025. Er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.

Kandidaatomschrijving

 • Een afgeronde academische opleiding psychologie of (ortho)pedagogiek.

 • In het bezit van een geldige SKJ-registratie.

 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als Gedragswetenschapper binnen een jeugdzorgsetting.

 • Je hebt kennis van gedragsproblemen en –stoornissen bij jeugdigen.

 • Je hebt kennis en ervaring met het systemisch gedachtegoed.

 • Je hebt bij voorkeur ervaring met kortdurende begeleidingstrajecten van jeugdigen.

 • Je hebt bij voorkeur kennis, werkervaring en affiniteit met GGZ problematiek bij jeugdigen.

 • Je hebt bij voorkeur kennis van de lokale sociale kaart.

Competenties
Als Gedragswetenschapper beschik je over de volgende competenties:

 • Betrokken.

 • Samen.

 • Oplossingsgericht.

 • Betrouwbaar.

 • Inlevingsvermogen.

 • Analytisch.

 • Accuraat.

 • Politiek sensitief.

Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.

Referentie
Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure. Bij de gevraagde werkervaring, onder het onderdeel ‘eisen’, is het opgeven van een referentie vereist. Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam en contactgegevens van een teamleider/leidinggevende van een recente opdrachtgever, die relevant is voor de uitgevraagde opdracht, zoals opgesteld door Gemeente Amstelveen.

VOG
Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij de Gemeente Amstelveen.

Eisen

 • Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde academische opleiding in de richting van psychologie of orthopedagogiek.

 • Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring als Gedragswetenschapper, opgedaan in de afgelopen 4 jaar.

 • Op cv aantoonbaar in het bezit van een geldige SKJ – registratie (registratienummer).

Gunningscriteria

 • Op cv aantoonbaar werkervaring met het begeleiden van jeugdzorgmedewerkers, opgedaan in de afgelopen 4 jaar.

 • Op cv aantoonbaar ruime werkervaring binnen (gecertificeerde) instellingen/organisaties binnen de veiligheidsketen.

 • Op cv aantoonbaar werkervaring met kortdurende begeleidingstrajecten van jeugdigen, opgedaan in de afgelopen 4 jaar.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 / hibo.abdi@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Hibo Abdi
Hibo Abdi
Opdracht Adviseur

Ben jij de Gedragswetenschapper (JO24-1133) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.