thumbnail
634 - Adviseur bestemmingsplannen /ruimtelijke ordening

Gemeente Amstelveen

Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen, Nederland

Ruimtelijke Ordening
Sluit morgen
65
36 Noord-Holland

Publicatiedatum:

05-08-2022

Sluitingsdatum:

15-08-2022

Begindatum:

12-09-2022

Einddatum:

31-03-2023

Amstelveen staat voor een omvangrijke omwenteling als het gaat om de opgave voor vernieuwing van de stad. Lag vroeger de focus op omvangrijke uitleglocaties voor woningbouw, nu verschuift de aandacht naar herontwikkeling en transformatie van de bestaande stad. De missie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling is te zorgen voor een goed ingerichte ruimte in Amstelveen en Aalsmeer waar mensen zich thuis voelen om te wonen, te werken en te verblijven. De afdeling Stedelijke ontwikkeling wil met een slagvaardige en resultaatgerichte kernorganisatie ontwikkelingen initiëren en faciliteren.

Als adviseur bestemmingsplannen / ruimtelijke ordening ga je aan de slag met uiteenlopende ruimtelijke initiatieven en ruimtelijke ordeningsprocedures. Naast kennis van - en ervaring met de huidige wet- en regelgeving ben je natuurlijk ook al goed op de hoogte van de Omgevingswet. Van jou als ervaren RO-adviseur verwachten wij dat je zowel zelfstandig als ook in teamverband initiatiefnemers, collega’s en onze besturen kunt adviseren over vraagstukken met betrekking tot de fysieke leefomgeving.

De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer staan de komende tijd voor diverse kleine én grote opgaven zoals gebiedstransformaties, ontwikkeling nieuwe bedrijventerreinen en uitlegwijken, maar ook binnenstedelijke vernieuwingen en natuurlijk de komst van de Omgevingswet. De vraag naar woningen is en blijft groot. Het groene karakter van de gemeenten wordt gewaardeerd, het voorzieningenniveau is hoog, Schiphol geeft serieuze overlast, maar zorgt ook voor werk en bereikbaarheid. In dit krachtenveld waar de belangen soms ver uiteen lopen kom jij optimaal tot je recht. Je werkt mee in projectteams voor ruimtelijke ontwikkelingen, adviseert projectmanagers en werkt samen met andere (beleids)adviseurs aan de implementatie van de Omgevingswet en de ontwikkeling van nieuw beleid.

Jouw belangrijkste taken zijn:

 • Het opstellen en/of beoordelen van ruimtelijke onderbouwingen, het opstellen en/of beoordelen van de toelichting en regels van bestemmingsplannen, het behandelen van inspraakreacties en zienswijzen en het verzorgen van de procedure om te komen tot vaststelling van de plannen.
 • Het voeren van overleg met en het adviseren van projectmanagers en andere medewerkers, wethouder(s), belanghebbenden en externe instanties.
 • Het adviseren en integraal behandelen van verzoeken van particulieren over ruimtelijke en functionele mogelijkheden die niet passen in vastgesteld beleid (c.q. bestemmingsplannen).
 • Het coördineren van - en adviseren over vergunningaanvragen bij afwijking van het bestemmingsplan.

Kandidaatomschrijving

 • Je hebt een relevante Hbo-opleiding in de richting van bestuursrecht / omgevingsrecht of planologie / sociale geografie dan wel daarmee vergelijkbaar.
 • Je hebt actuele kennis met betrekking tot relevante wetgeving zoals Wabo, Wro,  Awb en Omgevingswet.
 • Je hebt bij voorkeur 2 jaar werkervaring als adviseur bestemmingsplannen/ruimtelijke ordening bij een gemeente dan wel een adviesbureau.
 • Je hebt ervaring met het zelfstandig opstellen van bestemmingsplannen en begeleiden van procedures (zowel voor (postzegel-)bestemmingsplannen als omgevingsvergunningen in afwijking van het bestemmingsplan).
 • Lokale kennis is absoluut een pré.
 • Je hebt kennis en ervaring met plan- en zaaksystemen van Roxit (RO-Text / Rx. Base / Rx. Zone) .
 • Je hebt ervaring met het adviseren van management en bestuur over complexe vraagstukken. 

Competenties
Als adviseur bestemmingsplannen /ruimtelijke ordening beschik je over de volgende competenties:

 • Resultaatgerichtheid
 • Betrouwbaarheid
 • Klantgerichtheid
 • Integriteit
 • Flexibiliteit
 • Behulpzaamheid
 • Inventief/creatief
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Proactief en communicatief vaardig

Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.


BYOD
:
Bij de Gemeente Amstelveen is Bring Your Own Device (BYOD) van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt, zelf een smartphone, inclusief abonnement en een laptop moet meenemen voor zakelijk gebruik.


Referentie
:
Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure. Bij de gevraagde werkervaring, onder het onderdeel ‘eisen’, is het opgeven van een referentie vereist. Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam en contactgegevens van een teamleider/leidinggevende van een recente opdrachtgever, die relevant is voor de uitgevraagde opdracht, zoals opgesteld door Gemeente Amstelveen.


VOG
:
Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij de Gemeente Amstelveen.

Interviewplanning

De top 3 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken worden gevoerd op kantoor op woensdag 17 augustus tussen 10:00u en 15:00u. De aangeboden kandidaat dient op dit tijdstip beschikbaar te zijn.

Toelichting op rooster

Kandidaat is minimaal 24 uur per week inzetbaar.

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de 634 - Adviseur bestemmingsplannen /ruimtelijke ordening die deze organisatie zoekt?