thumbnail

Directeur Intern

Gemeente Altena

Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk, Nederland

Overig ACTIEF

Publicatiedatum:

27-12-2021

Sluitingsdatum:

16-01-2022

Begindatum:

01-02-2022

Einddatum:

31-10-2023

Uren per week:

36
Geen maximum
36 Noord-Brabant
Directeur Sociaal Domein a.i.
32-36 uur per week
1 februari 2022 tot najaar 2023


Na het vertrek van de directeur bedrijfsvoering en sociaal domein is deze vacature vacant. Er is sprake van een driehoofdige directie waarvan de gemeentesecretaris op dit moment interim is.  

 

Sociaal Domein

Gemeente Altena heeft de koers ingezet om te werken aan een integrale aanpak van toegang tot hulp en ondersteuning binnen het sociaal domein. Een brede toegang waar inwoners terecht kunnen met (hulp)vragen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, inkomensondersteuning en jeugdhulp. Binnen de nieuwe organisatiestructuur zijn de teams Toegang, Regie en Kwaliteit & Administratie gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering binnen het sociaal domein. De teams werken nauw samen met team Samenleving waar het samenhangende beleid op het gebied van alle onderdelen van het sociaal domein ligt. 

Op 1 september 2021 is het sociaal domein, dat bestaat uit drie uitvoerende teams en 1 beleidsteam, gestart met de nieuwe manier van werken zoals door de transitiemanager samen met het MT en DT is vastgesteld. In de nieuwe organisatiestructuur is gekozen voor de driedeling met de teams; Toegang, Regie en Kwaliteit & Administratie als uitvoerende teams. Deze variant sluit aan bij de ontwikkelopgave en beoogde processen. Team toegang kent een brede toegang waarbij nauw samengewerkt wordt met het voorliggende veld. Binnen team Regie ligt de nadruk op werken volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Daarnaast een brede backoffice in de vorm van team Kwaliteit & Administratie om een hoge kwaliteit van dienstverlening van de geleverde diensten te bewerkstelligen. Het beleidsteam Samenleving is verantwoordelijk voor samenhangend beleid op het gebied van de drie decentralisaties en welzijnsbeleid.

De opdracht voor een interim directeur sociaal domein:

Met het vertrek van de huidige directeur zoeken we een ervaren directeur met ervaring binnen het sociaal domein. Iemand die van buiten naar binnen kan denken en handelen. Bovenal iemand die zorgt voor het verder brengen van de transitie van het sociaal domein door verdere detaillering aan te brengen in de implementatie. Eén van de doelen van de transitie is het realiseren van de bezuinigingsopgave. De directeur monitort en rapporteert hierop.

De transitie is op dit moment nog niet zover als gewenst door meerdere redenen. De belangrijkste redenen zijn corona,  de hoge werkdruk door het toegenomen aantal aanvragen en het feit dat een veranderingsproces na een herindeling extra veel energie kost. Hierdoor heeft de organisatie zich nog onvoldoende kunnen focussen op partnerschap met het voorliggende veld. Daar waar de sleutel ligt tot een succesvolle transitie.  

Naast het begeleiden van de transitie is de directeur iemand die contacten onderhoudt en intensiveert met de ondernemingsraad en netwerkpartners. Ook onderhoudt de directeur contacten met de interne organisatie en is hij/zij 1e adviseur van de portefeuillehouder sociaal domein.

Naar het managementteam van het sociaal domein stuurt de directeur op een heldere koers, kan deze verduidelijken en ondersteunt het management in het realiseren van de koers.

De directeur heeft verbindende kwaliteiten richting het team. In zijn/haar persoonlijke stijl brengt hij/zij rust en versnelling waar nodig.

Profiel/Competenties/Vaardigheden
  • Ruime ervaring in (middel)grote gemeente
  • Ruime ervaring binnen het sociaal domein
  • Bewezen succesvolle ervaring met organisatie transities/verandermanagement
  • Kan voortborduren op de ingeslagen route
  • Goed kunnen luisteren en vertalen, maar stevig in advisering en feedback
  • Verbindende kwaliteiten
  • Inspirerend en enthousiasmerend
  • Toegankelijk (empathisch vermogen) en benaderbaar voor personeel. 
  • Betrouwbaar en transparant- afspraak is afspraak
  • Energieke persoonlijkheid die past bij Altena en daarmee ook de vier kernwaarden mee draagt:
                    o Slagvaardig
                    o Wendbaar

                    o Bevlogen
                    o Aansluiting zoeken
 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Directeur Intern die deze organisatie zoekt?