thumbnail
thumbnail

Adviseur Externe Communicatie (2fte), vanaf mei 2024

Gem regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32-40 Zuid-Holland

Begindatum:

1 mei 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

32-40

Publicatiedatum:

3 apr 2024

Beste leverancier,

De DCMR Milieudienst Rijnmond nodigt u uit om een offerte aan te bieden op deze offerteaanvraag.

Informatie aanvraag
Met onderstaande kenmerken willen wij u een snelle eerste indruk geven over de offerteaanvraag. Hiermee kunt u direct bepalen of deze offerteaanvraag interessant is voor u en u wilt overgaan tot het opmaken van een offerte.

 • Functienaam: Adviseur Externe Communicatie

 • Startdatum: indicatief 01.05.2024

 • Einddatum: indicatief 31.12.2024

 • Aantal fte: 2 fte

 • Aantal uren per week: 32-40

 • Optie tot verlenging: ja (3x 6 maanden) 

  • optie 1: 30.06.2025

  • optie 2: 31.12.2025

  • optie 3: 31.05.2026

 • Aantal kandidaten op interview: 6

 • Standplaats: Schiedam


Voor deze offerte uitvraag mogen per deelnemer meerdere kandidaten aangeboden worden.

Er worden maximaal zes kandidaten voor de interviewfase uitgenodigd. In deze fase wordt de definitieve keuze gemaakt tussen de uitgenodigde kandidaten. Indien u uiterlijk 15 april 2024 geen uitnodiging heeft gehad voor de interviewfase, kunt u er van uitgaan dat u niet tot de eindselectie bent toegelaten. Uiteraard ontvangen ook leveranciers die niet zijn toegelaten tot de laatste fase (gesprekken) na afronding van de procedure nog terugkoppeling.

Deze uitvraag is gedaan vanuit het

 • T 4053 DAS Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur Ondersteundende processen


Alleen partijen die zijn aangemeld en toegelaten tot het DAS van de DCMR worden uitgenodigd voor deze uitvraag.

Deadlines
Voor deze offerteaanvraag gelden een aantal belangrijke deadlines. Graag verwijzen wij u hiervoor naar het kopje 'Planning'.

Vraag & antwoord (Nota van Inlichtingen)
Let op! Stel uw vraag via de 'Vraag & Antwoord-module' van Negometrix. De Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk de werkdag na de bovengenoemde datum verstrekt. De wervingsadviseur kan besluiten om een vraag eerder te beantwoorden.

Deze tender en alle verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er toch onduidelijkheden of onvolkomenheden in deze tender voorkomen. De DCMR verwacht een proactieve houding van inschrijver zelf, hetgeen betekent dat inschrijver eventuele onduidelijkheden of onvolkomenheden zo spoedig mogelijk meldt via de Vraag&Antwoord module en wel op een zodanig moment dat deze onduidelijkheden of onvolkomenheden nog ongedaan kunnen worden gemaakt. Na het verstrijken van de uiterste termijn waarbinnen de inschrijvingen moeten zijn
ingediend, kan inschrijver geen bezwaar meer maken tegen eventuele onduidelijkheden of onvolkomenheden in de aanbestedingsstukken. Derhalve verwerkt inschrijver haar recht om na de aanbesteding alsnog bezwaar te maken tegen (de gevolgen van) eventuele schendingen van het (aanbestedings)recht, voor zover daarvan sprake zou zijn en wordt de inschrijver geacht onverkort en onvoorwaardelijk met de inhoud van de documenten te hebben ingestemd. De DCMR is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de eventuele onduidelijkheden of onvolkomenheden; deze zijn dan voor risico van inschrijver.

Zolang deze offerteaanvraag open staat heeft u als leverancier alleen contact met de afdeling Inkoop. Wij helpen u graag bij vragen over deze offerteaanvraag. Op deze offerteaanvraag zijn de door u eerder geaccepteerde leidraad en voorwaarden van toepassing.

Documenten:

  Vind jouw volgende opdracht

  Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

  Kies een opdracht
  Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
  Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
  Opdracht Adviseur
  Jan de Vries
  opdracht adviseur
  ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

  Ben jij de Adviseur Externe Communicatie (2fte), vanaf mei 2024 die deze organisatie zoekt?

  Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
  Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.