thumbnail
thumbnail

Leerplichtambtenaar

Edam-Volendam

W. van der Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€80
32 Noord-Holland

Begindatum:

1 aug 2024

Einddatum:

1 jan 2025

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

5 jul 2024

Organisatie
Edam-Volendam: een wereldmerk
Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Ondernemend en Betrokken
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

De gemeente Edam-Volendam is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, te wonen en te werken. Als gemeente kijken we van buiten naar binnen (samen met de inwoner), werken we volgens het principe Van Ik-naar-Wij, bouwen we op vertrouwen, zijn we resultaatgericht binnen een goede werksfeer en is er voor de medewerker ruimte voor ontwikkeling, opleiding en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

Omschrijving van de opdracht

- Als leerplichtambtenaar pas je de Leerplichtwet toe en ben je betrokken bij gemeentelijke beleidsontwikkeling, zowel actief als preventief;
- Je draagt er aan bij dat jongeren in staat zijn om minimaal een startkwalificatie te behalen en zo voldoende bagage hebben om hun loopbaan te starten;
- Je verwijst, geeft advies aan jongeren, scholen en ouders/verzorgers wanneer een jongere door (dreigend) schoolverzuim wordt belemmerd in zijn ontwikkeling en wanneer er sprake is van problematisch gedrag.
- Je gaat met jongeren (en ouders) in gesprek en geef jij een advies op maat;
- Je neemt acties bij ongeoorloofd verzuim, voert motiverende gesprekken met leerlingen en ouders en zorgt zo nodig voor de toeleiding naar begeleiding/hulp en/of zet sancties in;
- Je signaleert trends en ontwikkelingen op het gebied van thuiszitten, doelgroepenproblematiek en adviseert de sectie Ontwikkeling & Projecten over de doelmatigheid van het beleid;
- Je controleert de uitvoering van de Leerplichtwet en onderhoudt samenwerkingsrelaties met de ketenpartners aan de hand van de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS);
- Je verzorgt de voorlichting over de Leerplicht richting leerlingen, ouders, scholen en instellingen;
- Je bouwt aan een constructieve samenwerking voor een optimaal resultaat;
- Je hebt een praktische instelling en neemt initiatief;
- Je hebt de ervaring en het netwerk om zo nodig hulpverleningsinstanties erbij in te schakelen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar als leerplichtambtenaar bij een gemeentelijke instelling;
2. Een maximum uurtarief van €80 exclusief btw, inclusief woon-werkverkeer en fee flextender.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van leerplicht SJD, SPH of MWD (20 punten);
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als leerplichtambtenaar (35 punten);
4.  De kandidaat is bereidt om op termijn een BOA certificering te behalen (of heeft een BOA certificering) (20 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het coachen van jongeren/leerlingen (25 punten).

Competenties
- Je bent proactief, denkt buiten de kaders en kan uitstekend mensen meenemen in je verhaal en advisering;
- Je bent resultaatgericht en deinst niet terug om buiten de gebaande paden te treden om je doel te kunnen bereiken;
- Je staat open voor verbeteringen en wilt hier actief een bijdrage aan leveren;
- Je bent sociaal vaardig, hebt goede communicatieve vaardigheden, kan goed luisteren, bent ondernemend en werkt resultaatgericht op een zelfstandige manier;
- Je bent enthousiast en energiek en vindt het verder helpen van jongeren in hun ontwikkeling mooi om te doen.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Voor de zzp´er

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 / hibo.abdi@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Hibo Abdi
Hibo Abdi
Opdracht Adviseur

Ben jij de Leerplichtambtenaar die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.