thumbnail
thumbnail

Inventariseerder/taxateur WOZ

Edam-Volendam

W. van der Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€55
18 tot 27 Noord-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

18 tot 27

Publicatiedatum:

26 mrt 2024

Organisatie
Edam-Volendam: een wereldmerk
Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Ondernemend en Betrokken
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

De gemeente Edam-Volendam is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, te wonen en te werken. Als gemeente kijken we van buiten naar binnen (samen met de inwoner), werken we volgens het principe Van Ik-naar-Wij, bouwen we op vertrouwen, zijn we resultaatgericht binnen een goede werksfeer en is er voor de medewerker ruimte voor ontwikkeling, opleiding en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

Opdracht
Binnen de afdeling Bedrijfsvoering houdt de sectie Beleid & Belastingen zich o.a. bezig met de heffing en invordering van de lokale heffingen. Daarnaast wordt bij deze sectie de WOZ waarde voor alle onroerende zaken binnen de gemeente bepaald. Het onderdeel WOZ van de sectie is verantwoor-delijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de WOZ gegevens. Uitgangspunt is het efficiënt en op hoogwaardig niveau uitvoeren van de wet WOZ.

Over de functie De gemeente is op zoek naar iemand, die

 • Modelmatig WOZ-taxaties kan verrichten van woningen en alle daarvoor benodigde werkzaamheden kan uitvoeren;

 • Zich bezighoudt met het optimaliseren van objectkenmerken voortvloeiend uit de taxatiewerkzaamheden en deze kan verwerken in de modulen Civision en VRiS;

 • Meewerkt aan de vragenlijsten van de Waarderingskamer, tijdig WOZ-waarden oplevert voor o.a. de heffing van gemeentelijke belastingen;

 • Ondersteunt in het proces van bezwaar;

 • Een bijdrage kan leveren over het optimaliseren van de processen in het kader van de WOZ.

 • Burgers en bedrijven kan informeren over hoe de wet WOZ werkt en hoe de WOZ waardering wordt uitgevoerd.

Wat neem je tenminste mee?          

 • Je hebt een op de functie afgestemd hbo werk- en denkniveau;

 • Je beschikt minimaal over het diploma SVM NIVO, aangevuld met het WOZ-diploma en hebt kennis van de BAG;

 • Je hebt een meerjarige ervaring als WOZ-taxateur bij een gemeente met de werkzaamheden.

 • Je hebt ruime ervaring met het werken met de waarderingsmodule VRiS.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Een afgeronde opleiding SVM NIVO;
3. Een afgeronde WOZ- diploma;
4. Aantoonbare kennis van de BAG (ligt dit duidelijk toe in het cv);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als WOZ taxateur binnen een gemeente;
6. Aantoonbare werkervaring met waarderingsmodule VRiS (ligt dit duidelijk toe in het cv).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7.  Aantoonbare werkervaring met taxaties, de WOZ, de BAG en bezwaar (ligt dit duidelijk toe in het cv) (20 punten);  
8.  Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied WOZ bij een gemeente (20 punten);
9.  Aantoonbare werkervaring met het taxeren van woningen (ligt dit duidelijk toe in het cv) (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met het informeren en communiceren met burgers en bedrijven over het onderwerp WOZ (10 punten);
11. Een maximum uurtarief van €55,- exclusief btw, exclusief woon-werkverkeer en fee Flextender (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch vermogen;

 • Klantgerichtheid

 • Verantwoordelijkheid;

 • Oordeelvorming;

 • Besluitvaardig;

 • Communicatieve vaardigheden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;

 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht kan ingevuld worden op de werkdagen, van maandag tot en met vrijdag, en in overleg tussen de teamleider en de kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 9 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 5 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie                                                                                                                                                           
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 2 april 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag  3 april 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 4 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Inventariseerder/taxateur WOZ die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.