thumbnail
thumbnail

Projectleider

Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht, Nederland

Sluit over 3 dagen
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 Utrecht

Begindatum:

25 mrt 2024

Einddatum:

24 mrt 2025

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

9 feb 2024

Wie zijn wij
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de belangen van de twaalf provincies in Den Haag en Brussel. Het IPO zet zich in voor een regionaal sterke economie, is agendabepalend op maatschappelijke opgaven en maakt zich sterk voor een goed openbaar bestuur.
Het programma Digitalisering binnen het IPO houdt zich in opdracht van de provincies en samen met de provincies bezig met de invoering van nationale en Europese wetgeving.

De Single Digital Gateway-verordening is een Europese verordening die erop gericht is om het voor Europese burgers en ondernemers makkelijker te maken om producten en diensten aan te vragen bij overheidsorganisaties in andere dan de eigen lidstaat. In de eerste fase van implementatie (zgn. “Annex I - Informeren”) is informatie over diensten en producten ontsloten in het Europese Your Europe portaal. Voor provincies is deze fase afgerond op 25 januari 2023.

In de volgende fase van de implementatie moeten alle overheidsorganisaties het mogelijk maken om diensten en producten in scope van de SDG-verordening digitaal aan te vragen (zgn. “Annex II – Procedures”). Daarnaast moeten overheidsorganisaties ondersteuning inregelen voor het geval burgers of ondernemers er zelf niet uitkomen (zgn. “Annex III – Ondersteuning”). Provincies werken hier samen aan binnen het IPO-programma Digitalisering.

Wat ga je doen?
De deadline voor voldoen aan Annex II was december 2023, maar door externe omstandigheden kunnen provincies hier nog niet aan voldoen. Er ligt inmiddels wel een uitgewerkt groeiscenario voor provincies om Annex II in te voeren.

Het doel van de onderhavige opdracht is om samen met de provincies SDG Annex II  (Procedures) en Annex III  (Assistentie) aan de hand van het groeiscenario te implementeren. Concreet betekent dit het online beschikbaar stellen van de procedures van de provincies en de benodigde ondersteuning/assistentie voor burgers en bedrijven bij deze procedures.

Coördinatie implementatie provincies:

 • Coördineren van de inspanningen van provincies om zo snel als technisch mogelijk burgers en ondernemers vanuit EU-landen te faciliteren om op digitale manier aanvragen te doen voor provinciale producten en diensten (Annex II), daarbij indien nodig gebruik te maken van bewijsstukken (zoals kopie-diploma’s) uit de eigen lidstaat, en indien gewenst digitale ondersteuning te krijgen (Annex III)

 • Behartiging van de belangen van de gezamenlijke provincies bij het beschikbaar krijgen van een aansluiting op het  ‘Once Only Technical System’ (OOTS) van de Europese Commissie in Nederland;

 • Het coördineren van de benodigde ‘evidence mapping’ (bewijsverstrekker/-ontvanger) in het kader van het ‘Once Only Principe Technical System’ (OOTS): concreet betekent dit dat burgers en ondernemers vanuit andere EU-lidstaten probleemloos diensten en producten bij provincies kunnen aanvragen, waarbij zij gebruik kunnen maken van bewijsstukken (zoals kopie-diploma’s) uit het eigen land.

Belangenbehartiging:

 • In samenwerking met de belangenbehartiger Digitalisering bij IPO: belangenbehartiging richting Rijksprogramma Aan de Slag met de Omgevingswet, zodat het voor provincies belangrijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ook gaat voldoen aan de vereisten van de SDG-verordening. Hierbij stem je nauw af met de programmamanager verantwoordelijk voor de Omgevingswet binnen IPO.

Eventuele verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).

Let op: locatie is het Interprovinciaal Overleg in Den Haag.

Eisen

 • Uw aanbieding past binnen het door ons vastgestelde maximum uurtarief voor deze opdracht van maximaal € 130 en minimaal € 100. De aanbieding is een all-in tariefstelling, waaronder o.a. reiskosten, woon-werk en evt fee-kosten. Het aangeboden tarief dient te passen binnen het gestelde maximum uurtarief.

 • De aangeboden kandidaat is akkoord:
  A) Dat deze opdracht voor 24 uur per week wordt uitgevoerd;
  B) Met de procedure en de inhuurvoorwaarden;
  C) Uw inschrijving, waaronder de shortlistcriteria, dient naar waarheid te worden ingevuld op straffe van ongeldigheid. Indien u duidelijk ten onrechte punten toekend op één of meerdere shortlistcriteria wordt uw inschrijving niet verder in behandeling genomen en terzijde gelegd.

 • a. Geef naast het cv een aparte toelichting op alle eisen en shortlistcriteria in hetzelfde document. Bij voorkeur op 1 pagina dient u aan te geven met welke in het cv genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en shortlistcriteria. Benoem alle nummers van de eisen en de nummers van de shortlistcriteria. Geef ook het aantal punten bij de onderbouwing op de shortlistwensen.
  b. Let op. U dient geen teksten in de velden van het DAS-systeem in te voeren. Deze worden niet meegenomen in de beoordeling.

 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde relevante HBO opleiding.

 • Kandidaat heeft minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met projectmanagement op het gebied van digitale dienstverlening.

 • Kandidaat is bedreven in ‘stakeholder management’ en heeft minimaal 4 jaar werkervaring in een dynamisch en (interbestuurlijk) speelveld.

Wensen

 • Kandidaat heeft werkervaring in eerdere opdrachten als projectleider bij een koepelorganisatie of minimaal 3 provincies, waterschappen en/of gemeenten.

 • Kandidaat heeft kennis van de impact en betekenis van de volledige scope van de Europese Single Digital Gateway verordening, en de consequenties daarvan voor de uitvoering bij provincies.

 • Mondelinge ronde: beoordeling prijs en kwaliteit Prijs maximaal 200 punten en Kwaliteit maximaal 800 punten Indien in het interview de kandidaat 300 punten of minder behaald, behoudt de provincie Utrecht zich het recht om niet te gunnen.

  • A. Persoonlijke eigenschappen 200/100/50/0

   • Resultaatgerichtheid

   • Omgevingssensitiviteit

   • Analytisch vermogen

   • Initiatiefrijk

   • Assertiviteit

  • B. Vaardigheden 300/200/100/0

   • Aantoonbaar bedreven in projectmanagement

   • Bedreven in ‘stakeholder management’ in een complex dynamisch en (interbestuurlijk) speelveld

   • Strategisch adviseren

   • Kennis op een begrijpelijke wijze kunnen overbrengen.

   • Een zelfstandige, systematische en nauwkeurige manier van werken.

   • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk

  • C. Kennis 300/200/100/0

   • Kennis van de impact en betekenis van de volledige scope van de Europese Single Digital Gateway verordening

   • Kennis van de dienstverlening van provincies

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectleider die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.