thumbnail
thumbnail
Adviseur

Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht, Nederland

Sluit over 7 dagen
Geen maximum
32 Utrecht

Begindatum:

8 jan 2024

Einddatum:

8 jul 2024

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

10 nov 2023

Wie zoeken wij?

Ben jij een ecoloog die gemakkelijk voor een breed publiek schrijft? Kan jij discussies aangaan met experts en provincies om tot de juiste informatie komen? Ben je een schrijver met gedegen kennis over beschermde diersoorten in het kader van de natuurwetgeving?

Wij zoeken een schrijver die ecologische kennis over beschermde dieren toegankelijk maakt voor een brede doelgroep.

Je doet dat door de Kennisdocumenten te actualiseren en helpen op te stellen. Dit doe je op basis van de input die experts uit wetenschap en praktijk aanreiken. De kennisdocumenten maken kennis over ecologie van beschermde soorten, onderzoeksmethoden en maatregelen om de soorten te beschermen toegankelijk. De focus ligt daarbij op de soortbescherming in het kader van de natuurwetgeving (vanaf 1 januari 2024 de Omgevingswet). De kennisdocumenten worden gebruikt door vergunningaanvragers, vergunningverleners en anderen.

Voor de actualisatie werk je in nauwe samenwerking binnen een klein team. In het team zitten mensen met procesmatige en ecologische expertise, waaronder een projectleider.

Wie zijn wij
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

 • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)

 • Natuurinformatie en Natuurbeheer

 • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen

 • Stikstof en Natura 2000


Natuurinformatie en Natuurbeheer
Zorg voor de natuur en de omgeving waarin wij leven is één van de taken van de provincies. De unit Natuurinformatie en Natuurbeheer (NINB) ondersteunt provincies en hun samenwerkingspartners bij natuurbeheer en de ontwikkeling van natuurbeleid. We leggen een stevige basis voor de financiering van natuurbeheer door provincies: het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. We maken natuurinformatie op een toegankelijke manier beschikbaar, onder andere via de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Zo dragen we bij aan het behoud van biodiversiteit in Nederland. We brengen provincies, natuurbeheerders en andere ketenpartners samen. We zorgen voor de methodieken voor monitoring, dataopslag, informatieproducten, analyses en rapportages van ontwikkelingen in biodiversiteit. Voorbeelden hiervan zijn de Voortgangsrapportage Natuur en de veel geraadpleegde informatie over natuurbeheer op onze website. De unit bestaat uit vier teams: Natuurinformatie, Natuurbeheer, Informatievoorzieningen en NDFF. Binnen de unit werken zo’n 30 medewerkers met uiteenlopende achtergrond op het gebied van ecologie en natuurbeheer, data en informatiespecialisten en wet- en regelgeving.

Wat ga je doen

 • Wat zijn je werkzaamheden? 

  • Je actualiseert samen met een team de kennisdocumenten over beschermde diersoorten.

  • Je stemt af met diersoortexperts en met experts op het gebied van wet- en regelgeving.

  • Je start met het actualiseren of opstellen van nieuwe kennisdocumenten van Vleermuizen. Daarna volgen mogelijk andere soorten.  

  • Je zorgt met de projectleiding voor een goede samenwerking met opdrachtgevers, soortexperts en andere betrokkenen.

 • Welke competenties heb je nodig? 

  • Uitstekende schrijfvaardigheid 

  • Analytisch  

  • Gestructureerd en punctueel  

  • Samenwerkingsgericht en communicatief vaardig 

  • Overzicht bewaken 

 • Welke kennis en ervaring zoeken we? 

  • HBO/WO werk- en denkniveau 

  • Kennis van en ervaring met het toepassen van natuurwetgeving (voornamelijk in het kader van de Wet natuurbescherming (onderdeel soortbescherming), vanaf 1 januari 2024 de Omgevingswet)

  • Relevante werkervaring, bij voorkeur minimaal 2 jaar, met het toepassen en schriftelijk delen van ecologische kennis of producten in het kader van de Wet natuurbescherming (onderdeel soortbescherming).  

  • Achtergrond in ecologie, natuurbeheer of andere relevante opleiding

  • Inhoudelijke kennis van beschermde soorten, bij voorkeur vleermuizen

  • Bij voorkeur ervaring met gebruik van Kennisdocumenten Soorten  

  • Bij voorkeur ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen  


Minimaal 20, maximaal 32 uur per week. Bij 20-24 uur is flexibiliteit gewenst in piekperiodes (ruim van tevoren te plannen).
Verlengingsopties 2 x 6 maanden

Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).
 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Adviseur die deze organisatie zoekt?