thumbnail
Fiscaal-juridisch beleidsadviseur

Belastingsamenwerking West Brabant

Bredaseweg 211, 4872 LA Etten-Leur, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 Noord-Brabant

Publicatiedatum:

17-06-2022

Sluitingsdatum:

26-06-2022

Begindatum:

01-07-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

24
Het ontwikkelen van integraal beleid met betrekking tot het aandachtsgebied, en het behandelen en toetsen van complexe en/of integrale
verzoeken, bezwaar- en beroepszaken, klachten en invorderingen, het vertegenwoordigen van de organisatie in rechte en het leveren van
een organisatiebrede beleidsbijdrage aan het verbeteren van processen.

1. Integraal beleid mede ontwikkelen
- Signaleert en analyseert knelpunten, trends en ontwikkelingen op diverse onderdelen binnen de organisatie en adviseert over
consequenties en oplossingsrichtingen.
- Fungeert als sparringpartner voor leidinggevenden en management met betrekking tot diverse aandachtsgebieden, verstrekt
gevraagd en ongevraagd advies, kennis en antwoorden op vragen binnen het beleidsterrein, waarbij de samenhang met andere
beleidsterreinen in acht wordt genomen.
- Signaleert, analyseert en vertaalt relevante ontwikkelingen naar het (specifieke) aandachtsgebied, geeft consequenties aan voor
en adviseert ten aanzien van het beleid en/ of beleidsregels.
- Ontwikkelt integraal beleid.
- Begeleidt het proces van besluitvorming c.q. levert een bijdrage aan de implementatie van (beleids)voorstellen.
- Fungeert als aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen met betrekking tot diverse aandachtsgebieden, en adviseert over
oplossingsrichtingen.

2. Integrale werkzaamheden verrichten
- Neemt complexe en/ of integrale verzoeken, bezwaar- en beroepszaken, klachten en invorderingen in behandeling. Bewaakt de
voortgang.
- Verzamelt hiertoe benodigde gegevens en boekt/ verwerkt deze in de daartoe bestemde systemen en administreert overige
bijkomende handelingen.
- Toetst, beoordeelt en controleert verzoeken, bezwaarschriften, klachten en invorderingen op inhoudelijke aspecten en aan beleid
(sregels), wet- en regelgeving.
- Legt zienswijzen vast en stelt uitspraken/ beschikkingen op.
- Levert rapportages en intern advies met betrekking tot in behandeling genomen werkzaamheden.
- Adviseert over de afhandeling van complexe klachten, bezwaar- en beroepszaken en vertegenwoordigt de organisatie in rechte.

3. Informatie intern en extern beschikbaar stellen
- Wikkelt binnenkomende (telefonisch en/ of schriftelijk) gestelde vragen en verzoeken af.
- Stelt complexe stukken, voorschiften, besluiten en correspondentie op, en draagt zorg voor opvolging.
- Verstrekt stuurgegevens, relevante administratieve gegevens aan en levert een bijdrage aan periodieke rapportages en toetsingen.
- Onderhoudt bij de functie behorende interne en externe contacten.
 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Fiscaal-juridisch beleidsadviseur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.