thumbnail
thumbnail
Afkoppeladviseur

BEL Combinatie

Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes, Nederland

Beleidsadvies
Sluit vandaag
€75
16 - 24 Utrecht

Publicatiedatum:

24-11-2022

Sluitingsdatum:

02-12-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

16 - 24

Organisatie
De BEL Combinatie is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap. Voor deze opdracht werk je voor de gemeente Laren. In 2014 werd deze gemeente geconfronteerd met grote wateroverlast als gevolg van flinke regenval. Om dit in de toekomst te voorkomen heeft de gemeente besloten om zoveel mogelijk hemelwater uit het riool te weren. Dat doen we onder andere door daken van particulieren af te koppelen van het riool. We zijn gestart met de voorbereiding en uitvoering van een aantal projecten. De adviseur afkoppelen gaat deel uitmaken van het uitvoeringsteam LarenRegenklaar.

Opdracht
De afkoppeladviseur houdt zich bezig met individuele afkoppeladviezen en collectieve afkoppelprojecten. Bij individuele adviezen is hij/zij degene die bij mensen thuis een intakegesprek heeft. Daarna stelt de adviseur een advies voor de bewoner op en stemt deze af met de bewoner en eventueel een betrokken aannemer. De afkoppelspecialist toetst de adviezen en begeleid de afkoppeladviseur waar nodig. Van belang is dat hij/zij over goede communicatieve vaardigheden beschikt en affiniteit heeft met tuininrichting. Daarnaast kan de afkoppeladviseur ook gevraagd worden om te ondersteunen bij collectieve afkoppelprojecten.

Profiel
De te werven afkoppeladviseur:

 • Biedt ondersteuning aan de specialist afkoppelen en de projectleider;
 • Heeft gevoel voor samenwerking met bewoners;
 • Overlegt met bewoners;
 • Werkt binnen multidisciplinaire projecten;
 • Heeft ervaring met stedelijke waterprojecten;
 • Heeft goede kennis van afkoppelen;
 • Heeft kennis van - en ervaring met GIS bestanden;
 • Overlegt met betrokken partijen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal €75,-exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
2. Een afgeronde opleiding Civiele Techniek of Bouwkunde op minimaal hbo bachelor niveau (20 punten);
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met het werken bij een gemeentelijke instelling (15 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het adviseren aan particulieren (25 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van groeninrichting (20 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met afkoppelprojecten (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent analytisch en creatief ingesteld;
 • Communicatief sterk;
 • Je hebt gevoel voor gemeentelijke processen en organisatievaardigheden;
 • Samenwerken en oplossend vermogen zitten in je genen;
 • Je weet prioriteiten te stellen gericht op wensen vanuit de klant;
 • Je hebt ervaring met particulieren en op particulier terrein;
 • Je bent in staat om zelfstandig te werken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op donderdag 8 december 2022 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 7 december 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 november 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 29 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 2 december 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Afkoppeladviseur die deze organisatie zoekt?