Bekijk de opdracht ook op opdrachtinformatiemanagement.nl voor aanvullende ondersteuning binnen het vakgebied Informatiemanagement.
thumbnail
thumbnail
Regelanalist Omgevingswet

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
8 tot 16 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

1 mrt 2024

Uren per week:

8 tot 16

Publicatiedatum:

15 nov 2023

Organisatie 
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners en ondernemers. Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden.

Wat ga je doen als regelanalist?
De functie van regelanalist is een nieuwe functie die met de komst van de Omgevingswet een belangrijke rol gaat krijgen. Onder de Omgevingswet gaan allerlei aparte wetten die betrekking hebben op de ruimtelijke ontwikkeling en het gebruik hiervan samenkomen in één wet; de Omgevingswet.  Vanuit die Omgevingswet zijn gemeenten verplicht om (voor 2032) een omgevingsplan op te stellen, waarin alle ruimtelijke regels van de gemeente, inclusief een set regels vanuit het Rijk (de zogenaamde bruidsschat) een plek krijgen. Deze set met ‘voor inwoners bindende regels’ is in veel gevallen nu nog gecompliceerd en lastig te interpreteren voor veel inwoners. Door mee te denken over die regels en een groot deel van die regels toepasbaar te maken moet dit veel toegankelijker worden. Met behulp van toepasbare regels kunnen gebruikers via het omgevingsloket een vergunningcheck doen, aanvragen of meldingen indienen en nagaan aan welke voorwaarden zij moeten voldoen bij het verrichten van een activiteit (maatregelen op maat). De toepasbare regels werken met vragenbomen; een juridische regel wordt omgezet naar begrijpelijke vragen, die door de gebruiker worden beantwoord. Voor een goede dienstverlening is het belangrijk dat dit op termijn voor zoveel mogelijk activiteiten beschikbaar is zodat inwoners dit zelf kunnen toetsen. Ook moeten deze toepasbare regels aangepast worden wanneer de regelgeving (het Omgevingsplan) zelf wijzigt.

Opdracht
Je maakt toepasbare regels op B1 taalniveau. Aan de hand van de software ga je aan de slag om juridische regels om te zetten in vragenbomen zodat inwoners hun gewenste activiteit kunnen checken op een eventuele meldings- of vergunningsplicht, passendheid binnen de regels of strijdigheid met de regels. Je analyseert en beoordeelt hiervoor ook de bestaande wet- en regelgeving en het beleid dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving. Je denkt mee over het opstellen van juridische regels voor het nieuwe Omgevingsplan. Dit alles doe je uiteraard in samenspraak en met de hulp van andere collega’s, zoals vergunningverleners, juristen, beleidsmedewerkers, ICT en Geospecialisten. In sommige gevallen is ook interbestuurlijke afstemming nodig met bijvoorbeeld Waterschap, Provincie, Omgevingsdienst Midden Holland en de veiligheidsregio.

Er worden ook toepasbare regels geschreven voor de indieningsvereisten. Wanneer blijkt dat een aanvrager een vergunning nodig heeft zou hij/zij met hetzelfde systeem ook moeten kunnen nagaan wat er dan in elk geval aangeleverd dient te worden.

 • Je houdt toepasbare regels up to date wanneer juridische regels wijzigen.

 • Je bent eindverantwoordelijk om de toepasbare regels op de juiste manier in het loket (Digitaal Stelsel Omgevingswet) te krijgen;

 • Als regelanalist doe je ook onderzoek naar en monitor je de behoeften van de klant en de gebruiksvriendelijkheid.

 • Je voert zelfstandig taken uit en denkt actief mee. Je gaat ervoor, trekt verantwoordelijkheden naar je toe binnen jouw takenpakket en/of pakt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met (digitale) dienstverlening en bijbehorende informatievoorziening;
3. Aantoonbare werkervaring met de Omgevingswet, het initiatievenproces en vergunningverlening

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als regelanalist (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van ruimtelijk beleid en ruimtelijke planontwikkeling (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met software Berkley Bridge en Centric Leefomgeving (20 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten).

Competenties

 • Resultaatgericht

 • Samenwerken

 • Verbindend

 • Zelfstandig

 • Proactief

 • Oplossingsgericht

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo / Do

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 22 november 2023 tussen 13:00 uur en 15:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Regelanalist Omgevingswet die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.