thumbnail
thumbnail
Projectmanager doorontwikkeling businesspartnerschap bedrijfsvoering

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

24 jan 2023

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40. In de groen-blauwe stad midden in het Groene Hart vind je een unieke combinatie van stedelijke projecten en ruimtelijke vraagstukken in een landelijk gebied. 132,5 km², waarvan 6 km² water en 8 kernen, midden in het Groene Hart: dat is Alphen aan den Rijn.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
In de afgelopen periode is de ontwikkelagenda voor het domein bedrijfsvoering tot stand gekomen. In de ontwikkelagenda beschrijven we de rol en positie van Bedrijfsvoering als businesspartner voor bestuur, directie en organisatie. Dat betekent voor ons dat Bedrijfsvoering dichtbij voelt en proactief, slagvaardig en vasthoudend handelt. Bedrijfsvoering staat voor passend advies en betrouwbare informatie die ambtenaren, bestuurders en burgers in staat stelt een juist besluit te nemen.

De doorontwikkeling leidt ook tot het heroverwegen van de huidige sturing en structuur. De directie heeft maandag 16 januari 2023 besloten om Bedrijfsvoering in te richten in bedrijfsvoeringsketens. Per keten worden de kaderstelling, advisering en uitvoering in één team gebundeld. Als uitgangpunt gaan we werken vanuit vijf ketens: P&O, Financiën, Informatievoorziening, Juridische Zaken en Inkoop en Communicatie. Het team Young Professionals wordt doorontwikkeld en geplaatst in de stafafdeling. De ketens creëren een duidelijke toegang voor de organisatie en vereenvoudigt de aansturing. Het helpt om slagvaardiger te werken aan de verdere doorontwikkeling van de Bedrijfsvoering.

Ieder onderdeel van dit domein (P, F, I, C, J en projecten) heeft van de directeur bedrijfsvoering een deelopdracht gekregen. De deelopdrachten hebben als doel een wendbaar en klantgericht domein bedrijfsvoering te creëren. Om ervoor te zorgen dat de deelopdrachten in lijn zijn met de gedeelde verwachtingen en tijdig worden opgeleverd,  is de gemeente op zoek naar een ervaren projectmanager die vanuit zijn of haar praktijk veel ervaring heeft opgedaan in soortgelijke veranderprojecten. We zijn op zoek naar een projectmanager die niet alleen de uitdagingen uit de bedrijfsvoering snapt, maar ook begrijpt welke gevoeligheden zo'n traject met zich meebrengt, als het gaat om verandermanagement, organisatiecultuur en samenwerking in de keten. We zoeken een proactieve en energieke projectleider met een uitgesproken hands-on mentaliteit. Je hebt onze kerncompetenties (resultaatgerichtheid, samenwerken, klantgerichtheid en veranderbereidheid) hoog in het vaandel staan en bent bereid om soms net een stapje harder te lopen dan verwacht wordt.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar een leidende rol voor verander trajecten binnen 100.000 +  gemeente;
2. Afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau
4. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk 6 februari 2023 voor minimaal 24 uur per week;
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als organisatieadviseur binnen een gemeentelijke organisatie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Afgeronde opleiding op het gebied van procesverbetering (vb: Lean Six Sigma Black Belt) (20 punten);
7. Afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van bestuurskunde (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaringmet businesspartnerschap in de bedrijfsvoering (30 punten);
9. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als organisatieadviseur bij of in opdracht van een overheidsorganisatie (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Samenwerken;
 • Daadkrachtig;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Analytisch;
 • Organisatiesensitief;
 • Communicatief;
 • Draagvlak creëren

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt in overleg vervuld op doordeweekse werkdagen. Waarbij deels thuis zaken uitwerken tot de mogelijkheid behoort,  afhankelijk van de te maken afspraken hierin.  

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 30 januari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 27 januari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 26 januari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 26 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 27 januari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectmanager doorontwikkeling businesspartnerschap bedrijfsvoering die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.