thumbnail
Projectleider energiearmoede

Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
16 - 24 uur Zuid-Holland

Publicatiedatum:

06-05-2022

Sluitingsdatum:

16-05-2022

Begindatum:

01-06-2022

Einddatum:

-

Uren per week:

16 - 24 uur

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
De gemeente Alphen aan den Rijn werkt aan een duurzame en effectieve aanpak van energiearmoede bestaande uit 3 aspecten: besparen, verbouwen en veranderen. Op de korte termijn (tot december 2023) gaan we aan de slag met projecten gericht op snelle energiebesparing via kleine energiebesparende maatregelen en gedragsverandering (besparen). Deze projecten leggen ook de basis voor de aspecten van de aanpak die meer tijd vergen: zoals de energetische verbetering van de woningen met slechtere labels via prestatieafspraken met de woningcorporaties (verbouwen). En het mogelijk maken dat iedereen mee kan doen in de warmtetransitie, bijvoorbeeld via een warmtefonds (veranderen).

De projecten die tot december 2023 opgezet en uitgevoerd worden dienen er toe bij te dragen dat:

 • Inwoners die in energiearmoede leven (waar mogelijk) structureel op hun energiekosten gaan besparen (met behoud of verbetering van comfort);

 • We kennismaken met deze doelgroep en inventariseren welke behoeften zij hebben op gebied van energiebesparing

 • Sociale partners kennis opdoen van energiearmoede zodat zij dit mee kunnen nemen in hun contact met de doelgroep;

 • De woningcorporaties in stelling worden gebracht en projecten voorbereiden om woningen met slechte labels (E, F, G) aan te pakken;

 • Projecten worden voorbereid om koopwoningen met slechte labels en kwetsbare huishoudens energetisch te verbeteren (Nationaal Isolatieprogramma);

 • Er toegewerkt wordt naar een betere inkomenspositie van een aantal inwoners uit de doelgroep. Hierbij wordt gedacht het opleiden tot energieklusser of energiecoach zodat zij op dit vlak toewerken naar een betaalde baan.

Om dit vorm te geven is er vanuit het Rijk ongeveer een half miljoen euro beschikbaar gesteld. Rond de zomer verstrekt het Rijk nogmaals een vergelijkbaar bedrag. Daarnaast komt er een meerjarig Rijksprogramma om kwetsbare inwoners die wonen in een label E, F of G woning te helpen bij de verduurzaming van hun woning.
Met een enthousiast team gaan we energiearmoede aanpakken. We bouwen nu aan een team, een programma en deelprojecten. We halen input op bij onze sociale partners en nodigen hen uit om aan te sluiten en vanuit hen expertise mee te werken aan deze opgave. Er zijn reeds verschillende projectideeën, deze moeten uitgewerkt en concreet gemaakt worden. We zijn nu op zoek naar een projectleider die een aantal projecten kan opzetten en uitvoeren. Deze projectideeën zijn:

 • Opzetten van een klussendienst met inwoners uit de doelgroep, voor inwoners uit de doelgroep (eventueel i.s.m. sociaal werkbedrijf Rijnvicus)

 • Uitvoeren van een pilot energiecoach+ traject bij de doelgroep. Bij +/- 15 gemotiveerde inwoners uit de doelgroep (aangedragen en geselecteerd door sociaal partners) wordt een energiecoach+ traject gestart. Bij een energiecoach+ traject wordt samen met de bewoner de energierekening doorgenomen, wordt besproken welke gedragsmaatregelen mogelijk zijn, worden gezamenlijk kleine fysiek maatregelen aangebracht, wordt geïnventariseerd welk witgoed vervangen zou moeten worden en wordt geïnventariseerd welke grote maatregelen genomen moeten worden om de energetische toestand van de woning te verbeteren. Hiermee worden deze bewoners direct geholpen en bouwen we kennis op voor vervolgstappen.

 • Aanspreekpunt zijn voor/ input leveren aan een energetisch woningverbeterproject van de woningcorporatie(s) (een label E, F, G verbeterproject of een van kookgas naar inductie koken project).

Andere projectideeën die uitgewerkt worden en die elders binnen het team belegd worden zijn:

 • Opleiden van eerstelijns Serviceplein medewerkers en ketenpartners zodat zij energiearmoede kunnen meenemen richting de doelgroep.

 • Verduurzaming van de witgoedregeling.

 • Vervolg geven aan de RREW regeling, waarbij inwoners uit de doelgroep bereikt worden met kleine energiebesparende maatregelen die nog geen gebruik hebben gemaakt van de eerder opgezette voucheractie.

 • Opzetten van label E, F, G verbeterprojecten voor koopwoningen (die voldoen aan de voorwaarden van het Nationaal Isolatieprogramma) in samenhang met het uitvoeringsprogramma warmtetransitie.

We zoeken een projectleider die technische kennis combineert met sociale innemendheid. Die een goede relatie met de woningcorporaties en sociaal partners kan opbouwen en onderhouden. Een doener die de handen uit de mouwen steekt en voor resultaat gaat. Iemand die zin heeft in de opdracht en graag voor en met mensen uit deze doelgroep werkt. Een ervaren projectleider met kennis van het speelveld. Iemand die in staat is om inwoners uit de doelgroep te stimuleren om energie te besparen en de kennis/ervaringen die dit oplevert verder weet te brengen in het programma.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider op het gebied van energietransitie of in het sociaal domein;
2. Afgeronde opleiding op hbo niveau.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Projectleider op het gebied van energietransitie of in het sociaal domein (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring en/of affiniteit (kenbaar gemaakt door een korte motivatie) in/met het sociaal domein en het energiedomein (20 punten);
5. Minimaal twee jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider bij, of in opdracht van, een overheidsorganisatie (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring en/of affiniteit (kenbaar gemaakt door een korte motivatie) met inwoners binnen de doelgroep (inwoners die in energiearmoede leven) (15 punten);
7. Aantoonbaar in staat om zelfstandig energiebesparende maatregelen binnen in huis uit te voeren (bijvoorbeeld het plaatsen van tochtstrips of radiatorfolie, inregelen van de cv-installatie en andere vergelijkbare praktisch-technische handelingen) (10 punten).

Competenties

 • Zelfstandig en zelfstartend

 • Flexibel

 • Resultaatgericht

 • Samenwerkingsgericht

 • Empatisch

 • Sociaal- en communicatief vaardig op verschillende niveaus

 • Enthousiast

 • Initiatiefrijk

 • Doorzetter

 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

 • Technisch met twee rechterhanden

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10/11. HR 21 normfunctie Medewerker ontwikkeling II.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 20 mei 2022 van 13:30 tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 19 mei 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider energiearmoede die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.