thumbnail
thumbnail
Junior Consulent inkomen leefgeldregeling Oekraïne

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn, Nederland

Sociaal Domein
Deze inhuuropdracht is verlopen
€46,50
32 tot 40 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

24-11-2022

Sluitingsdatum:

28-11-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32 tot 40

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Op 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Hierdoor zijn veel Oekraïners ontheemd geraakt. Zij hebben toevlucht gezocht in de lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland. Nederland vangt ontheemden uit Oekraïne ruimhartig op. De ontheemden worden in  gemeentelijke  opvanglocaties opgevangen of bij gasthuishoudens.  Gemeenten hebben de opdracht gekregen om aan ontheemden de leefgeldregeling toe te kennen. Er is een eenduidig en uniform verstrekkingenpakket opgesteld in de regeling “Opvang ontheemden Oekraine, welke op 1 april 2022 van kracht is gegaan. Hieruit blijkt waarop deze personen recht hebben, ongeacht of zij in de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) of de Particuliere Opvang Oekraïners (POO) verblijven.

Om deze regeling goed uit te voeren houd jij je bezig met de volgende werkzaamheden:

 • Intakegesprekken leefgeldregeling
 • Afhandelen aanvragen leefgeldregeling
 • Afhandelen van aanvragen buitengewone kosten
 • Opstellen van rapportages en beschikkingen;
 • Maandelijks beoordelen van de rechtmatige verstrekking van de leefgeldregeling
 • Verwerken en registreren van gegevens van inwoners met een hulpvraag.
 • Verwerken en registreren van mutaties, zoals wijzigingen, beëindigingen en terugvorderingen

Je bent flexibel inzetbaar. Afhankelijk van het werkaanbod kan het zijn dat we jou ook inzetten op andere regelingen zoals de energietoeslag, minimaregelingen etc.

De werkzaamheden vinden in het begin vooral op kantoor plaats. Naarmate de processen goed verlopen en je goed bent ingewerkt kan er vanuit huis gewerkt worden. Vakanties zijn altijd in overleg en zal altijd in afstemming met de rest van het team zijn. Je bent een vlotte leerling en je maakt jezelf snel bekend met de systemen (SuiteWIZ, Suwinet en DIS).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Kandidaat is beschikbaar per 5 december 2022 voor minimaal 32 uur per week;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Afgeronde opleiding/cursus gerelateerd aan het sociaal domein;
4. Maximum uurtarief van €46,50 exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Afgeronde cursus Participatiewet (35 punten);
6. Afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau (35 punten);
7. Aantoonbare werk- of stage ervaring binnen het sociaal domein (30 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- Zelfstandigheid;
- Flexibiliteit (aangezien er aan elke aanvraag een wettelijke termijn vastzit die gehaald moet worden);
- Resultaatgericht;
- Accuraat;
- Empathisch vermogen;
- Samenwerkingsgericht (ook op afstand).

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7/8.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma- di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 30 november 2022 . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 29 november 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 25 november 2022, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 29 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 28 november 2022, 12:00  uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Junior Consulent inkomen leefgeldregeling Oekraïne die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.