thumbnail

Adviseur

Aeves Interim Management

Hogehilweg 3, 1101 CA Amsterdam, Nederland

Beleidsadvies ACTIEF

Publicatiedatum:

14-01-2022

Sluitingsdatum:

21-01-2022

Begindatum:

01-02-2022

Einddatum:

30-04-2022

Uren per week:

36
€102
36 Noord-Holland
Adviseur

Opdrachtgever
De Belastingdienst wil het beter doen voor burgers en bedrijven. Het is daarom belangrijk dat signalen over de uitwerking van wet- en regelgeving, maar ook over onze eigen processen en werkinstructies die hardvochtig uitwerken, naar boven komen. Voor deze en andere signalen willen we met passende oplossingen komen. De Belastingdienst moet beter worden in het horen en luisteren; in het herkennen, erkennen en benutten van signalen.
Sinds begin 2021 zijn er binnen de Belastingdienst verschillende trajecten in gang gezet om de omgang met signalen binnen de organisatie te verbeteren. Dit heeft geleid tot de opdracht om:
- een impuls te geven aan de manier waarop er met signalen binnen de organisatie wordt omgegaan;
- een aantal structurele verbeteringen op het gebied van ‘signaalmanagement’ te realiseren;
- zorg te dragen voor oplossingen voor, signalen en hier een duurzame infrastructuur voor in te richten.
Voor dit programma zijn we op zoek naar een adviseur die, met een aantal signalen ‘onder de arm’, hiermee aan de slag gaat.

De werkzaamheden
De werkzaamheden bevatten de volgende: De Belastingdienst heeft een inventarisatie gemaakt van signalen waar wetgeving en dienstverlening niet goed uitpakken (zie ook onder ‘Opdrachtbeschrijving’). Wat we vragen is het volgende
1. Aan de slag met signalen waarvan de opvolging of het eigenaarschap nog niet (geheel) duidelijk is. Duidelijkheid scheppen over onder andere:
- de signaalomschrijving
- mogelijke oplossingsrichting(en)
- plan van aanpak (voor ontwikkeling oplossingsrichting(en) of voor realisatie gekozen oplossingsrichting, inclusief tijdspad)
- handelingsperspectief (tijdelijke werkinstructie voor zover van toepassing)
- de signaaleigenaar
2. Procesbeschrijving van de signaalbehandeling. Van de behandeling van elk signaal wordt een logboek bijgehouden en wordt een procesbeschrijving gemaakt, om op deze manier inzicht te krijgen in de besluitvormings- en uitvoeringsprocessen en mogelijke hindernissen die hierbij worden ervaren.
Naast het monitoren van de follow up van de signalen (punt 1.) kan tegelijk het proces dat het signaal doorloopt beschreven worden (punt 2.). Het doel van deze opdracht is om de Belastingdienst te helpen om concreet aan de slag te gaan met signalen, oplossingen aan te reiken en daarnaast bij te dragen aan het versterken van het signaalmanagement binnen de organisatie.

Eindresultaten
- helder beschreven signalen
- oplossingen voor signalen ontworpen, gerealiseerd en geïmplementeerd
- beschreven feedback processen (de processen waarin signalen worden opgehaald, in behandeling worden genomen en worden opgelost)
- adviezen over de feedback processen en de besluitvorming van signalen en hoe dit anders en/of beter kan

De activiteiten die binnen dit spoor zullen worden verricht bestaan, onder andere, uit:
- Bestuderen van verslagen van overleggen waar (mogelijk) signalen besproken zijn (waaronder: driehoek, ketentafels, beleidstafels en afdelingsoverleggen)
- Voeren van gesprekken met medewerkers en managers over hoe zij signalen intern en extern ophalen en follow up geven.
- Eventueel organiseren van medewerkerssessies over hoe zij omgaan met het signaleren van knelpunten en kansen voor structurele verbeteringen, het melden hiervan en hoe zij de reactie en follow up hiervan ervaren.
- Interviewen van andere uitvoeringsorganisaties over hoe zij het melden van signalen (knelpunten, kansen voor verbetering enz.) ervaren en welke kansen voor verbetering in dit proces (de feedback loop) zij zien.
- Verzorgen van workshops met alle betrokkenen van een feedback loop om het proces dat signalen doorlopen met elkaar te bespreken en te zien waar een verbetering van effectiviteit en/of efficiency te maken is.
- Op basis van de gesprekken, de sessies en het bestuderen van verslagen komen tot één of meerdere ontwerpen van ideale feedback loops. Vervolgens zullen deze ontwerpen worden besproken en verder worden aangepast en aangevuld.

Functie eisen; 
- opleiding organisatiekunde 
- soortgelijke kennis/ervaring 
- minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een relevant werkgebied

Motivatiebrief dient bij aanbieding aanwezig te zijn met de volgende punten:
  • Een onderbouwing van de CV, dat hij/zij aan de gestelde eisen voldoet;
  • Waarom wil je voor deze organisatie werken?;
  • Wat trekt je aan in deze functie?;
  • Waarom denk je geschikt te zijn?
Deadline voor aanleveren cv’s vrijdag 21 januari om 11:00 uur
Verplicht cv (in WORD, max 4 A4)
tarief max 102 Euro per uur
Verplicht motivatiebrief opnemen in WORD cv
uurtarief (all-in, excl. BTW) Maximaal
Gespreksdata geselecteerde kandidaten; data in overleg

Op deze opdracht mogen geen ZZP-ers of DGA-er aangeboden worden


 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur die deze organisatie zoekt?