thumbnail

Technisch bouwbeheerder

Zwartewaterland

Telvorenstraat, 8061 CB Hasselt, Nederland

Civiele Techniek ACTIEF

Publicatiedatum:

12-01-2022

Sluitingsdatum:

20-01-2022

Begindatum:

01-02-2022

Einddatum:

01-08-2022

Uren per week:

24
Geen maximum
24 Overijssel

Organisatie
Beleef de Gemeente Zwartewaterland
De gemeente Zwartewaterland bestaat uit 3 kernen en een mooi buitengebied. Genemuiden staat bekend om zijn grootschalige tapijtindustrie van internationale allure. Hanzestad Hasselt kent een rijke en eeuwenoude historie. Zwartsluis heeft veel watersport en scheepsbouw en fungeert als toegangspoort naar Nationaal Park Weerribben-Wieden. Zwartewaterland is dus een bedrijvige én een groene gemeente, prachtig gelegen aan het Zwartewater. Belangrijk daarbij is het behoud van evenwicht tussen economie en ecologie. Kenmerkend is verder het respect van de mensen naar elkaar en de betrokkenheid van de gemeenschappen bij onze samenleving.

Bij de gemeente Zwartewaterland werken we met ongeveer 170 mensen. Het is overzichtelijk, persoonlijk en collegiaal. Samen creëren we de beste ondersteuning voor onze inwoners, door breed te denken op een kleinschalige manier en altijd met een passende oplossing. Daarvoor maken wij ons hard. Onze kernwaarden zijn: participatief, integer, integraal en kwaliteitsgericht.

Onze organisatie kent weinig hiërarchie en veel korte lijnen. Als medewerker van Zwartewaterland draag je grote verantwoordelijkheden. Je wordt uitgedaagd om buiten vakspecialistische kaders te denken. Daarbij hanteren we vanzelfsprekend moderne arbeidsvoorwaarden.

Vanuit ons kantoor in Hasselt, aan de rand van de binnenstad, ben je binnen 10 minuten op de A28. Prima bereikbaar vanaf bijvoorbeeld Zwolle, Meppel en Kampen.

Opdracht
Voor de functie technisch gebouwenbeheerder zijn wij voor onze afdeling gebouwenbeheer op zoek naar een onderhoudskundig coördinator op MBO/ MBO+-niveau verantwoordelijk voor het opdragen van voorkomende werkzaamheden en uitvoering voor het niet geplande onderhoud, het herstellen van calamiteiten, jaarplan van het planmatig onderhoud, coördineren van projecten ( investeringen ) en verder voorkomende werkzaamheden. Om onze gebouwen volgens het vastgestelde beleid te onderhouden en beheren.

De technische gebouwenbeheerder moet bekend zijn met de methodiek NEN2767, een inspectie volgens de NEN 2767 kunnen uitvoeren, van een externe partij kunnen beoordelen en bekend zijn met de geldende wet- en regelgeving. En deze kunnen vertalen naar een onderhoudsbehoefte voor het meerjarenonderhoudsplan.

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een onderhoudskundige vastgoed met bij voorkeur een bouwkundige achtergrond met ruime technische ervaring en een brede basiskennis voor alle aspecten, zowel bouw- als installatiekundig, van het technisch gebouwbeheer. De voorkeur gaat uit naar een onderhoudskundig coördinator/ integraal inspecteur vastgoed die actueel ingeschreven staat in de registers van Sertum instituut onderhoudskundigen vastgoed en door het bijwonen van de jaarlijkse permanente educaties bijgeschoold wordt en daardoor beschikt over de actuele stand van zaken over met name de wet- en regelgeving.

Vanuit de maatschappelijke ontwikkelingen is affiniteit en oog voor duurzaamheidsmaatregelen een pre.

Onze technische gebouwenbeheerder komt bij voorkeur uit de gemeente Zwartewaterland of de omliggende gemeenten binnen een straal van ca.20km.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring op het gebied van vastgoed;
2. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente;
3. BYOD regeling (Bring Your own Device) is van toepassing; kandidaat beschikt over een eigen werklaptop en -telefoon voor het uitvoeren van de werkzaamheden;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare werkervaring als technisch bouwbeheerder bij een gemeentelijke organisatie (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als technisch gebouwbeheerder bij een gemeentelijke organisatie (50 punten);
7. Een afgeronde opleiding in de richting van bouwkunde (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties

  • Communicatie;
  • Accuraat werken;
  • Flexibel;
  • Samenwerken;
  • Integer;
  • Beoordelen en analyseren;
  • Schriftelijke rapportage.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 25 januari 2022 van 9.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 24 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 18 januari 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 19 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 20 januari 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Technisch bouwbeheerder die deze organisatie zoekt?