thumbnail
thumbnail
Strategisch netwerker (sport en bewegen onderzoek en innovatie)

ZonMw

Laan van Nieuw Oost-Indië 334, 2593 CE Den Haag, Nederland

Overig
Sluit over 9 dagen
€120
12 tot 15 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

23-09-2022

Sluitingsdatum:

06-10-2022

Begindatum:

01-11-2022

Einddatum:

01-07-2023

Uren per week:

12 tot 15

Omschrijving van de opdracht

Organisatie
ZonMw stimuleert en coördineert onderzoek gericht op een goede gezondheid en welzijn van iedereen. Onze hoofdopdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Wij brengen alle relevante partijen, met hun eigen kennis en kunde, samen. Alleen door samenwerken kunnen de beste innovaties en ontwikkelingen op het gebied van zorg, gezondheid en welzijn worden gerealiseerd. Gedurende alle onderzoekstrajecten, vanaf de subsidierondes tot aan de implementaties, is ZonMw een sturende, stuwende en coördinerende kracht. We werken daarbij vanuit 14 gespecialiseerde clusters.

Het cluster sport en bewegen financiert onderzoek en innovatie en stimuleert de toepassing van beschikbare kennis in de sport- en beweegpraktijk. Daarnaast zetten wij ons in om kennis en ervaring uit de praktijk te benutten in nieuw/vervolgonderzoek en innovaties. Zo bevorderen we dat iedereen in Nederland op het eigen niveau, op een verantwoorde manier, duurzaam kan sporten en/of bewegen. Ons uitgangspunt: met kennis maak je inzichtelijk hoe sport en bewegen waarde toevoegt aan de samenleving. Kennis en innovatie in de sport dragen bij aan inclusie en sociale cohesie, aan een betere gezondheid door een actieve leefstijl, aan het bereiken van topprestaties. Zo werken we aan maatschappelijk en economisch rendement van sport en bewegen.

In de komende jaren bouwt het cluster in samenwerking met partners en stakeholders uit het veld van sport en bewegen aan een andere wijze van onderzoek programmeren en stimuleren van innovaties. Deze zogenaamde missiegedreven aanpak, MOOI in beweging, is vernieuwend door de directe betrokkenheid van de burger/gebruiker bij de besluitvorming, het ontwerpen en de uitvoering van onderzoek en innovatie, volgens het zogenoemde quadruple helix model. ZonMw is kwartiermaker en secretaris van dit proces waardoor onderzoek met impact en maatschappelijk relevante innovaties gefinancierd zullen gaan worden. In deze fase van de ontwikkeling van MOOI in beweging werken we met werkgroepen (crews) die onderzoek en innovatie gaan programmeren om geprioriteerde maatschappelijke uitdagingen in de sport (wicked problems) aan te pakken. Kijk ook eens op de website MOOI in beweging voor achtergrondinformatie.

Opdracht
Strategisch netwerker (sport en bewegen onderzoek en innovatie): een enthousiaste strateeg die het belang van praktijk gestuurd onderzoek en innovatie in sport en bewegen onder belangrijke stakeholders vergroot.

Als strategisch netwerker ga jij een (pro-)actieve rol spelen in het aantrekken en samenbrengen van stakeholders voor het programma Missiegedreven Ontwikkeling van Onderzoek en Innovatie' (MOOI) van ZonMw. Met dit programma zetten we een beweging in gang waardoor onderzoeks- en innovatietrajecten steeds meer en beter bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen waar de samenleving en de sport- en beweegsector voor staan. Vanuit de praktijk gestuurd, en gericht op gebruikers. Stakeholders vervullen een sleutelrol bij deze beweging. We willen dat stakeholders op strategisch en bestuurlijk niveau hun steun uitspreken voor de beweging en gaan bijdragen aan het programma.

Wat gebeurt er in deze opdracht?

 • promoten en uitdragen van de MOOI in beweging methodiek en de beweging naar meer praktijk gestuurd onderzoek en innovatie bij een nader te selecteren groep stakeholders (ca. 30, in samenwerking met ZonMw en kwartiermakers per wicked problem);

 • bouwen aan en versterken van de reputatie van MOOI in beweging;

 • signaleren van belangrijke ontwikkelingen in het veld, en de aansluiting hierop zoeken vanuit MOOI in beweging;

 • onderling verbinden van de stakeholders (bedrijven, overheid, wetenschap en gebruikers);

 • continu maatwerk leveren wat betreft de communicatie over het MOOI verhaal (presentaties, mediakanalen, gesprekken) en daardoor het netwerk informeren en enthousiasmeren en in beweging krijgen, door en voor MOOI (in nauwe samenwerking met ZonMw en kwartiermakers/voorzitters van de wicked problem crews);

 • effectieve verbindingen leggen tussen en met stakeholders op strategisch/bestuurlijk niveau.

Resultaten van de opdracht

 • de MOOI methodiek wordt op een positieve wijze onderschreven (op strategisch en tactisch niveau) bij belangrijke ca. 30 stakeholders in wetenschap, overheden, bedrijfsleven en de sport (quadruple helix);

 • het verhaal van MOOI in beweging vindt weerklank en krijgt navolging via diverse andere/nieuwe kanalen, en ook via diverse andere media;

 • de reputatie van MOOI is merkbaar en meetbaar toegenomen;

 • er staat een stevig fundament (netwerk/commitment) waarop in de komende jaren verder gebouwd kan worden.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Beschikbaar vanaf 1 november voor minimaal 12 uur per week, verdeeld over de week, op in ieder geval de maandag. Beschikbaar tot en met juni 2023;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Uurtarief maximaal 120,- euro exclusief btw en exclusief reiskosten woon-werk verkeer en fee Flextender;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring stakeholdersmanagement, lobbyist of in public affairs, in bedrijfsleven, overheid, en/of wetenschap (25 punten);
5. Uitgebreid netwerk in de sport (aantoonbaar door meer dan 6 jaar werkervaring en/of soort organisatie/functie waarin gewerkt in de sport) (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met multistakeholdersetting, door het verbinden van verschillende sectoren (15 punten);
7. Aantoonbare affiniteit met onderzoek en innovatie (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in stakeholders meekrijgen in een beweging of ontwikkeling (Noem hiervan minimaal 2 concrete voorbeelden in het cv)) (25 punten).

Competenties
Jij bent een geboren communicator en verbinder, een charismatische netwerker, die op onafhankelijke en enthousiaste wijze deuren open krijgt en samenwerkingen tot stand brengt. Je draagt onderzoek en innovatie een warm hart toe, en kan goed vertellen over de relevantie ervan voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Jij bent degene die het belang van MOOI in beweging een dusdanig podium geeft dat de doelstellingen van dit programma continu bij stakeholders op de agenda blijven staan. Hiervoor pak je een boegbeeldrol voor MOOI in beweging en verleid je stakeholders mee te doen.

 • je hebt een brede en stevige achtergrond in de sportwereld en met een degelijke inhoudelijke reputatie en een groot netwerk, maar zeker ook daarbuiten;

 • van nature ben jij een persoon die in staat is mensen en groepen mee te krijgen, waarbij je de belangen en interesses van bedrijven, wetenschap, overheid en gebruikers aan elkaar weet te koppelen;

 • je hebt een inhoudelijk stevig profiel , bent daadkrachtig en besluitvaardig;

 • je beschikt over strategisch inzicht en het vermogen om strategie om te zetten in tactiek en operatie;

 • je hebt grote affiniteit met (praktijk-) onderzoek & innovatie;

 • je bent omgevingssensitief en hebt gevoel voor verhoudingen;

 • je bent in staat mensen/stakeholders duurzaam te binden op MOOI in beweging, ook als de opdracht is afgelopen.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie: de kandidaat geeft expliciet aan hoe de gunningscriteria van toepassing zijn.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Werkdagen
De opdracht wordt verspreid over de week vervuld op de werkdagen. Op welke dagen de afgesproken tijdsinzet plaatsvindt is flexibel en in onderling overleg, in ieder geval op maandagen. Het precieze aantal uren zal in overleg met ZonMw worden vastgesteld. Bij de start van de opdracht zal de inzet van de uren vermoedelijk hoger zijn dan aan het einde van de opdracht. Start van de opdracht is uiterlijk 1 november, maar mag eerder.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Strategisch netwerker (sport en bewegen onderzoek en innovatie) die deze organisatie zoekt?