thumbnail
thumbnail
Senior Projectmanager

Stadhuisplein 1, 2711 EC Zoetermeer, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
-
32 tot 36 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32 tot 36

Publicatiedatum:

16 sept 2022

Organisatie
Zoetermeer als stad heeft een enorm dynamische ontwikkeling door gemaakt. In 60 jaar tijd gegroeid van een hecht dorp met een paar duizend inwoners naar een stad met 125.000 inwoners. Zoetermeer is nu dé groene, suburbane new town in de Zuidvleugel van de Randstad. Een stad waarin de voordelen van het stadse leven zijn gecombineerd met de voordelen van buiten wonen. En een stad in dienst van haar regio. In vergelijking met klassieke steden is de stad echter nog niet volgroeid. We staan voor een organische doorontwikkeling naar een stad die een nieuwe balans vindt in kwaliteit, woonaantrekkelijkheid en sociaaleconomische kracht. Deze uitgangspunten vormen de basis voor de Zoetermeerse Visie2040.

Afdeling
Het projectenbureau van gemeente Zoetermeer richt zich op het professionaliseren van projectmanagement als vak. In onze afdeling werken ongeveer 65 collega’s aan verschillende projecten in de organisatie. Denk aan projecten binnen grote gebiedsontwikkelingen, vastgoed- en verduurzamingsprojecten, projecten op het gebied van bedrijfsvoering, in het sociaal domein of bijvoorbeeld het implementeren van nieuwe wetgeving. Ook kun je als projectmanager worden ingezet voor een plotselinge crisis, zoals bijvoorbeeld het organiseren van vaccinatielocaties of de opvang van vluchtelingen. We verwachten van al onze mensen dat zij een actieve bijdrage leveren aan de professionaliseringslag.  

Opdracht
Als ervaren projectmanager leid je verschillende projecten die variëren in grootte en complexiteit. Als vertegenwoordiger van de gemeente naar externe stakeholders ben je je daarbij bewust van maatschappelijke ontwikkelingen, de veranderende rol van de lokale overheid en de verwachtingen van inwoners, ondernemers en instellingen. Aangestuurd door een manager die je vrijheid en vertrouwen geeft, bouw je samen met je collega’s mee aan de verdere ontwikkeling van Zoetermeer. Je hebt daarbij oog voor het bewaken van de integraliteit van de projecten en programma’s, zowel binnen de programma’s zelf, als binnen de gemeente als geheel. Kortom: je kan over de grenzen van je project heen kijken, door zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie de juiste mensen te verzamelen, belangen afwegen en de grotere ambities van de stad leidend laten zijn.

Dankzij jouw senioriteit, uitstekende sociale vaardigheden, open houding en zelfvertrouwen kun je prima omgaan met uiteenlopende partijen. Denk aan bestuurders, collega’s, inwoners, ondernemers en instellingen. Je bent een kei in het opbouwen en onderhouden van een goed netwerk. Je schakelt makkelijk van het ene onderwerp naar het andere en denkt graag mee hoe Zoetermeer zich verder kan ontwikkelen en de kwaliteit van de leefomgeving kan verbeteren. Gemeente Zoetermeer hecht veel waarde aan het in samenspraak met inwoners en ondernemers ontwikkelen en realiseren van projecten in de stad. Daarom is samenwerken erg belangrijk en zorg jij ervoor dat de verschillende stakeholders zich gehoord voelen en weet je eventuele tegenstellingen te overbruggen. Je bent je bewust van de verschillende belangen en verhoudingen en met jouw goede mondelinge vaardigheden en heldere schrijfstijl raak jij de juiste toon. Je stuurt op hoofdlijnen en houdt de processen goed in de gaten. Je bent enthousiast en je blijft vasthoudend positief, ook als het soms even tegenzit. Je hebt een verbindende persoonlijkheid en kunt goed omgaan met bestuurlijke en politieke verhoudingen. Je durft daarbij, als dat nodig is, de discussie aan te gaan. Je vindt het echt leuk om mee te bouwen aan de verdere professionalisering van het team en het projectmatig werken.

Werkzaamheden:

 • Het trekken van omvangrijke, beleidsgevoelige en (zeer) complexe ontwikkelingsprojecten of processen, in samenspraak met de omgeving;
 • Onderhouden van contacten en het voeren van overleg met bestuur, inwoners, marktpartijen
 • Onderhandelen met externe partijen
 • Afstemmen en bewaken van de integraliteit van het project/proces, zowel intern binnen het project als binnen de gemeente als geheel, van de evenwichtige inbreng van de verschillende disciplines in het geval van blijvende verschillen van inzicht, het zelfstandig formuleren van adviezen aan het management en college;
 • Samenwerken en het geven van sturing aan de leden van projectgroepen die bestaan uit professionals afkomstig van verschillende afdelingen;
 • Begeleiding van medior en junior projectmanagers;
 • Samenwerken en delen van kennis en ervaring met andere projectmanagers binnen het Projectenbureau.

Vereisten / knock-outcriteria
NB
: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever (dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie);
2. Een afgeronde opleiding op wo bachelor niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde WO master opleiding (10 punten);
4. Een afgeronde opleiding MSRE of MCD (10 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als senior project-/programmamanager bij de (semi)overheid (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met politiek bestuurlijke processen (20 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met (intensieve) participatietrajecten / burgerparticipatie (15 punten);
8. Maximaal uurtarief van € 110,- per uur, inclusief reis- en verblijfkosten en fee Flextender / exclusief BTW (15 punten);
9. Uiterlijk beschikbaar per 17 oktober 2022* voor minimaal 32 uur per week voor de gehele duur van de opdracht inclusief eventuele verlengingsoptie(s) (10 punten).

*Verwachte mogelijke startdatum

Competenties

 • Projectmanagement;
 • Daadwerkelijke senioriteit, natuurlijk overwicht;
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Goed analyserend vermogen;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Bestuurlijke sensitiviteit;
 • Onderhandelingsvaardig;
 • Enthousiasme;
 • Met creatieve oplossingen kunnen komen;
 • Positieve inbreng in de ontwikkeling van het Projectenbureau.

 Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 29 september 2022 van 09.00 - 12.00u. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 27 september 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot 22 september 2022, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op 23 september 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 26 september 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Senior Projectmanager die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.