thumbnail
thumbnail

Senior APV vergunningverlener

Stadhuisplein 1, 2711 EC Zoetermeer, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€100
32-36 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32-36

Publicatiedatum:

14 sept 2023

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.
Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving voor bouw, milieu, APV en bijzondere wetten.

De afdeling bestaat uit twee teams:
Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Vergunningen toezicht en handhaving (VTH). Het team VTH bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Juristen en Beleid. De onderhavige functie valt onder het cluster Vergunningen.

Opdracht
1. Beoordelen van complexe en zeer complexe aanvragen, waarbij het hoofdzakelijk gaat om Apv (evenementen) en Bijzondere Wetten (DHW, Zondagswet, Wet op de Kansspelen);
2. Voeren van Bibob gesprekken;
3.  Zelfstandig kunnen uitvoeren en afhandelen van Bibob toetsen;
4.  Opstellen van een vergunning of een ontheffing;
5.  Gemotiveerd afwijzen van een verzoek en het verzorgen van de volledige administratieve afhandeling;
6.  Het behandelen van informatieverzoeken van inwoners over de inhoud van het vakgebied;
7.  Bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van werkwijzen en producten van het team op he gebied van Apv en Bijzondere Wetten;
8.  Opstellen dan wel input leveren voor beleid binnen de genoemde taakvelden;
9.  Signaleren van (mogelijk) politiek gevoelige zaken.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.);
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau; 
3. Uurtarief maximaal €100,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender);

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als medior+/senior Apv vergunningverlener (30 punten);
5. Aantoonbare kennis op het gebied van de DHW en de Wet Bibob blijkend uit relevante werkervaring op dit werkgebied of een afgeronde opleiding/cursus (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de ketensamenwerking binnen het taakveld evenementen binnen een gemeente (samenwerking met organisatoren, diensten, andere afdelingen) (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met beleidsmatige aspecten binnen het werkgebied Apv & BW (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten).

Competenties
- Oplossingsgericht;
- Zelfstandig;
- Organiserend vermogen;
- Bewust risico gestuurd werken;
- Omgevingsbewust;
- Politiek sensitief;
- Daadkrachtig;
- Flexibel;
- Onder druk kunnen presteren; 
- Teamplayer.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV's op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV's die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 10 (nieuwe structuur).

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt uitgevoerd op de volgende werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 27 september 2023 van 09:00 uur tot 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 26 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
- Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 21 september 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op vrijdag 22 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 25 september 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior APV vergunningverlener die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.