thumbnail
thumbnail

Communicatieadviseur project Meerzicht

Stadhuisplein 1, 2711 EC Zoetermeer, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€80
20 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

20

Publicatiedatum:

8 mrt 2023

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
De afdeling Communicatie ondersteunt de organisatie waarbij de focus ligt op (complexe) communicatievraagstukken en bij vraagstukken die op de politiek bestuurlijke agenda staan. 
Ze adviseert over de profilering van het bestuur en haar beleid. 
Heeft een actief mediabeleid en doet aan onderzoek en monitoring van issues. Communicatie stelt de organisatie in staat om zelfstandig te communiceren binnen de afgesproken uitgangspunten en kaders. Naast advisering blijft hoogwaardige uitvoering bij complexe vraagstukken ook een taak van Communicatie. 
 
De afdeling bestaat uit (bestuurs-)communicatieadviseurs, (pers)woordvoerders, medewerkers, adviseurs voor participatie, evenementen en citymarketing. We verwachten dat onze medewerkers een proactieve houding hebben, bijblijven in het vakgebied Communicatie en hierin opleidingen volgen.

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een communicatieadviseur met genoeg ervaring met projectmatig werken in het fysiek domein, binnenstedelijk bouwen, bewonersparticipatie en communicatie rond gebiedsontwikkelingen.

Het gaat specifiek om het project Wijkontwikkeling Meerzicht. Meerzicht is een wijk waar ambitieuze plannen zijn om op fysiek en sociaal vlak de leefbaarheid te vergroten. Binnen de wijk lopen verschillende deelprojecten. Wij zoeken iemand die de communicatie voor deze deelprojecten verzorgt, de verbanden tussen de projecten weet te leggen, een communicatieplan kan ontwikkelen en deze ook deels zelf uit gaat voeren. Wij zoeken iemand die informatie strategisch kan verwerken, een doener die dankzij een proactieve houding en positieve energie een groep mee kan nemen. Je bent in staat om voor de juiste doelgroep de juiste communicatievorm en -boodschap te bedenken. De communicatie richt zich op bewoners, maar ook op partners in de wijk (VvE’s, corporaties).

Je adviseert over externe en interne communicatietrajecten van de (deel)projecten, coördineert ze en voert ze (grotendeels) uit. Je hebt een uitgebreide social media - en online kennis en ben je een uitstekend tekstschrijver.  Je werkt samen met de projectleider en senior communicatieadviseur van de afdeling Communicatie en jij neemt onder andere zitting in de communicatiewerkgroep.

Je adviseert over externe en interne communicatietrajecten van de projecten, coördineert ze en voert ze (grotendeels) uit. Ook heb je een uitgebreide social media - en online kennis en ben je een uitstekend tekstschrijver.  Je werkt samen met de projectleider en senior communicatieadviseur van de afdeling Communicatie en jij neemt onder andere zitting in de communicatiewerkgroep.

Je thuisbasis is de afdeling Communicatie van de gemeente Zoetermeer.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij);
2. Aantoonbare werkervaring met communicatiewerkzaamheden in het Fysieke Domein,  zoals bijvoorbeeld participatie bij woningbouwontwikkeling.

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Communicatie (20 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met advisering op het gebied van projectcommunicatie (10 punten);
5. Aantoonbare werkervaring als tekstschrijver en social media gebruiker en kan adviseren over diverse soorten middelen / producten / uitgaven (duidelijk weergeven in het cv middels een voorbeeld/toelichting) (10 punten);
6. Heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring  in de afgelopen 8 jaar als communicatieadviseur bij de (semi) overheid (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als communicatieadviseur binnen een gemeente (20 punten);
8. Uurtarief maximaal € 80,00 inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender /exclusief BTW (10 punten).

Competenties
- Je bent enthousiast en proactief;
- Je bent communicatief sterk met een goede omgevingssensitiviteit;
- Je hebt affiniteit met het betrekken van inwoners, ondernemers en bezoekers bij de ontwikkelingen in de stad;
- Analyseren: Dringt snel tot de kern door en onderscheidt hoofdzaken en bijzaken;
- Samenwerken: Richt zich met anderen op een gemeenschappelijk doel, ook wanneer het een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is, helpt anderen en deelt de resultaten van het werk en werkt op een natuurlijke wijze samen met de diverse samenwerkingspartners;                   
- Communiceren: Uitstekende schrijfstijl en creativiteit om moeilijke boodschappen helder over te brengen naar (interne en externe) klanten en gebruikers;
- Realiteitszin: Schat de praktische haalbaarheid van plannen, doelstellingen en acties in qua acceptatie en toepasbaarheid;
- Plannen en structureren;
- Kwaliteitsgericht: perfecte beheersing van de Nederlandse taal;
- Planmatig en efficiënt werken: houdt goed overzicht op de eigen werkzaamheden, werkt snel en zorgvuldig.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals: 
1. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt uitgevoerd op de volgende werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 22 maart 2023 van 09:00 uur tot 12:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 15 maart 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op donderdag 16 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 20 maart 2023 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV's op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV's die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Communicatieadviseur project Meerzicht die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.