thumbnail

Werkvoorbereider Bomen

Zeist

Het Rond 1, 3701 HS Zeist, Nederland

Overig ACTIEF

Publicatiedatum:

07-01-2022

Sluitingsdatum:

17-01-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32
Geen maximum
32 Utrecht

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 65.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team beheer openbare ruimte
Je werkt binnen het team Beheer Openbare Ruimte samen met collega’s aan de realisatie van onderhoud-, herinrichting- en nieuwbouwprojecten in de gemeente Zeist.

Opdracht
Hoe blijft Zeist een veilige, schone omgeving waar het goed wonen, werken en ontspannen is? Dat begint bij een openbare ruimte die optimaal in orde is. Als werkvoorbereider Bomen ben jij hierbij onmisbaar en verantwoord woordelijk voor het onderhoud en beheer van de bomen,

Kernactiviteiten:

 1. Contractbeheer voorbereiding en directievoering lopende bestekken
 2. Voorbereiding van autonome herinrichting- en onderhoudsprojecten, bestekken, meldingen / initiatieven vanuit de samenleving.
 3. Procesbewaking binnen cyclisch beheer van bomen en groen.

Werkzaamheden werkvoorbereider bomen:

Bestekken ‘bomen’:

 • Directievoerder bestek.
 • Deelopdrachten uitzetten
 • Overzichten termijnschouwen uitwerken.
 • Bouwvergaderingen inplannen en verslaglegging.
 • Beoordelen termijnstaten en facturering.
 • Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de monitoring
 • Afstemmen met toezichthouder over de wijze van monitoring
 • Adviseren en maken bestekken
 • Aanleveren gegevens uit beheersysteem

Inboet bomen:

 • Zorg dragen voor de inkoop van bomen

Kapvergunningen:

 • Aanvragen kapvergunningen incl. administratie
 • Het uitzetten van kapwerk van bomen waarvoor een vergunning is verleend.
 • Boswetmeldingen

Klachten en meldingen

 • Afhandelen klachten en meldingen die niet door S&O kunnen worden afgehandeld.

Bomenprojecten en advisering in overige projecten:

 • Toetsen van inrichtingsplannen voor de openbare ruimte op beheers- en uitvoeringsaspecten.
 • Beplantingsplannen opstellen
 • Voorbereiden en begroten van groen- en beplantingsplannen
 • Beoordelen bestekken op bomen bij voorbereiding
 • Informatievoorziening
 • Beheerder ondersteunen bij oplevering projecten
 • Na oplevering projecten nieuwe gegevens bijwerken in Greenpoint en noodzakelijk onderhoud opnemen in bestekken

Beheersysteem:

 • Werken met Greenpoint en deze administratief en grafisch bijhouden.

Schadeafhandelingen:

 • Verhalen van schades aan bomen en inhoudelijke onderbouwing aanleveren n.a.v. schadeclaim


Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als werkvoorbereider op het gebied van bomen en of groen;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met betrekking tot de inrichting van openbaar groen;

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als werkvoorbereider op het gebied van bomen en of groen (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van beplantingplannen (20 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met betrekking tot de inrichting van openbaar groen (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief;
 • Teamplayer;
 • Alert.

 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9 Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 18 januari 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 17 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 11 januari 2022, 12:00. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 12 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 17 januari 2022, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.


 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Werkvoorbereider Bomen die deze organisatie zoekt?