thumbnail
thumbnail
Projectmanager ruimte

Zeist

Het Rond 1, 3701 HS Zeist, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
16 Utrecht

Publicatiedatum:

13-03-2023

Sluitingsdatum:

23-03-2023

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Team projectbureau bemenst alle complexe projecten binnen de gemeente Zeist. Het bestaat uit ongeveer 15 professionals met daaromheen een flexibele schil. Daarnaast werk je voornamelijk in je eigen projectteams die je samen met je ambtelijk opdrachtgever samenstelt.

Opdracht
De opdracht gaat over 2 projecten:

Duurzame transformatie N237 (Wegh der Weegen)
De Wegh der Weegen is in 1652 aangelegd in publiek private samenwerking tussen de Staten van Utrecht en aangrenzende eigenaren. Dat heeft geleid tot een volstrekt unieke, cultuurhistorisch waardevolle verkaveling, die op kaart nog goed herkenbaar is en waar we in Zeist veel belang aan hechten. De provincie Utrecht gaat als trekker samen met de 4 aanliggende gemeenten met behulp van een kwartiermaker op verkenning naar een kwalitatieve en duurzame toekomst voor dit unieke stuk van de Heuvelrug. In dit gebied spelen daarnaast vele ruimtelijke ontwikkelingen, in veel verschillende soorten context en stadia van ontwikkeling. Deze projecten hebben hun projectorganisaties. De ruimtelijke-, bestuurlijke- en belanghebbenden- dynamiek is hoog. De uitdaging is om projectoverstijgend het overzicht te houden, indien nodig samenwerkingspartijen op het spoor te houden en te bepalen wat voor Zeist van belang is (halen en brengen). Je neemt het gemeentelijk aandeel in dit traject volledig voor je rekening. Komend jaar neemt de provincie de kosten voor haar rekening: voor de jaren daarna moet bekeken worden wat nodig is en hoe we de verantwoordelijkheden en samenwerking gaan inrichten.

Zie voor meer informatie/inspiratie: pag 66 en 67 van: https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Projecten/Projecten_algemeen/Propositie_van_Zeist/Proposite_van_Zeist_2020.pdf

Werkzaamheden:

 • Dagelijkse aansturing op inhoud, proces, planning, budget

 • Afstemmen met interne en externe partijen / stakeholders

 • Overzicht houden en afstemmen met andere ontwikkelingen in het gebied

 • Samenwerkingspartijen aan durven spreken als dat nodig is

 • Actieve (opzetten en begeleiden) rol in participatie

 • Inbrengen belangen van gemeente Zeist in planproces

 • Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming

 • Bewaken en signaleren van politieke gevoeligheid en hierop handelen

Gebiedsvisie Emmaplein:
Voor het gebied Emmaplein, Voorheuvel, Markt en omgeving is in 2021 een concept-gebiedsvisie opgeleverd en op basis daarvan heeft het college een viertal scenario’s aan de raad voorgelegd. De raad heeft hierop in december 2021 besloten door te willen met de verdere uitwerking van de gebiedsvisie én de voorbereiding van de vastgoedontwikkeling voor KunstenhuisIdea. Deze vastgoedontwikkeling moet gestalte krijgen in het gebied Emmaplein-Voorheuvel-Markt en hiervoor is al een projectmanager aangesteld.

De uitwerking van de Gebiedsvisie Emmaplein, Voorheuvel, Markt en omgeving bestaat uit twee samenhangende onderdelen:

 1. het realiseren van een stedenbouwkundig kader voor nieuwbouwontwikkeling, bijvoorbeeld in de vorm van een bouwenvelop en uitgangspunten voor beeldkwaliteit voor de nieuwbouw;

 2. het opstellen van een plan voor de herinrichting van de omliggende buitenruimte, rekening houdend met alle (centrum)functies die daarin een plek moeten krijgen.

Bij de uitwerking van de gebiedsvisie moet je rekening houden met o.a.:

 • de plannen voor de vastgoedontwikkeling KunstenhuisIdea (i.o.m. de betrokken projectmanager)

 • het eventueel toevoegen van functies als bijvoorbeeld wonen, de inventarisatie van deze overige wensen vormt een taak voor de projectmanager Gebiedsvisie

 • het zoeken naar ‘spin-off’ in de omgeving op het gebied van bijvoorbeeld klimaatadaptatie en vergroening van het centrum, in overleg met collega’s en participanten van buiten de gemeentelijke organisatie

 • de retailfunctie rondom het Emmaplein, de markt op het Marktplein, ruimte voor evenementen, etc..

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Projectmanager Ruimtelijke ontwikkeling;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectmanager ruimtelijke ontwikkeling binnen een gemeente (30 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van het ontwikkelen van gebiedsvisies (20 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring in de afgelopen 8 jaar met participatieprocessen, bij voorkeur in combinatie met andere overheden en belangenorganisaties (35 punten);
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Ruimtelijke Ordening en/of Planologie (15 punten).

Competenties

 • Door je natuurlijke enthousiasme weet je mensen aan je te binden, te verbinden en aan het werk te zetten;

 • Je voelt je thuis in een trekkende rol, maar ook in een samenwerkingsverband met gezamenlijke verantwoordelijkheden;

 • Je bent transparant en herkent op welke punten en momenten je mensen aan moet haken (zowel halen als brengen);

 • Je bent resultaatgericht;

 • Je hebt een “drone view”;

 • Je beschikt over het vermogen om politieke en/of maatschappelijk gevoelige zaken te vertalen naar het team en de projecten;

 • Je beschikt over een grote mate van bestuurlijk- en politieke sensitiviteit;

 • Je bent analytisch en samenwerkingsgericht;

 • Je kunt snel schakelen tussen strategisch, tactisch en operationele niveau en je kan daarbij een bijdrage leveren op deze drie niveaus;

 • Als een ware pitbull bewaak jij budgetten en termijnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg; ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 27 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 24 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectmanager ruimte die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.