thumbnail
thumbnail

Projectmanager Ruimte

Zeist

Het Rond 1, 3701 HS Zeist, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
16 uur Utrecht

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

16 uur

Publicatiedatum:

13 mrt 2023

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en kunnen we daar flexibel op inspelen.
Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Team projectbureau bemenst alle complexe projecten binnen de gemeente Zeist. Het bestaat uit ongeveer 15 professionals met daaromheen een flexibele schil. Daarnaast werk je voornamelijk in je eigen projectteams die je samen met je ambtelijk opdrachtgever samenstelt.

Opdracht
De opdracht gaat over 2 projecten:
Kromme Rijngebied natuurrobuust en duurzaam

Het Kromme Rijngebied ligt tussen de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Bunnik, De Bilt en Utrecht. Het is een landbouwgebied, afgewisseld met oude landgoederen, dat onder sterke stedelijke druk staat. In het kader van Groen Groeit Mee, start hier samen met partijen een pilot om groene (her)ontwikkeling te stimuleren en te bekostigen. Provincie en regio zijn trekker.

Voor het inbrengen van de Zeister agenda en het verbinden van plaatselijke stakeholders met de opgave, zoeken wij een projectleider. Het gaat om halen en brengen: een brug bouwen tussen regionale en lokale partijen op inhoud en proces. Op lokaal niveau zijn er veel actieve stakeholders. Er ligt een bestuurlijk kader en op regionaal niveau zijn de onderlinge verhoudingen goed. Het regionale proces is in de startfase, het lokale proces moet nog opgestart.

Zie voor meer informatie/inspiratie: pag 36 en 37 van: https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Projecten/Projecten_algemeen/Propositie_van_Zeist/Proposite_van_Zeist_2020.pdf

Werkzaamheden:

 • Dagelijkse aansturing op inhoud, proces, planning, budget

 • Afstemmen met interne en externe partijen / stakeholders

 • Actieve (opzetten en begeleiding) rol in participatie

 • Inbrengen belangen van gemeente Zeist in planproces (halen en brengen)

 • Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming

 • Bewaken en signaleren van politieke gevoeligheid en hierop handelen

Nieuwe betekenisgeving voor de Stichtse Lustwarande
Zeist is in het rijke bezit van een gordel buitenplaatsen en landgoederen langs de N225, de Stichtse Lustwarande genaamd. Deze hebben in de vorige eeuw een transformatie doorgemaakt, veelal naar kantoor. Dit gebied dreigt (nog meer) kwaliteit te verliezen, door de hoge dynamiek aan ruimtelijke initiatieven,  waar we (kwalitatief) onvoldoende antwoord op hebben. Er liggen vele initiatieven en uitdagingen. Zeist heeft groenmonumentale waarden hoog in het vaandel staan, en zoekt naar antwoord op de dynamiek in het gebied en een nieuw perspectief voor de toekomst. Komend jaar is budget beschikbaar voor het opstellen van een toetsingskader/toekomstperspectief. Het definiëren van de het product en het opstellen hiervan moet worden opgestart en in overleg met interne en externe stakeholders ter hand worden genomen.

Zie voor meer informatie/inspiratie: pag 68 en 69 van: https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Projecten/Projecten_algemeen/Propositie_van_Zeist/Proposite_van_Zeist_2020.pdf

Werkzaamheden:

 • Dagelijkse aansturing op inhoud, proces, planning, budget

 • Afstemmen met interne en externe partijen / stakeholders

 • Actieve (opzetten en begeleiding) rol in participatie

 • Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming

 • Bewaken en signaleren van politieke gevoeligheid en hierop handelen

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Projectmanager Ruimtelijke Ordening;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectmanager ruimtelijke ontwikkeling binnen een gemeente (30 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van het ontwikkelen van gebiedsvisies (20 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring in de afgelopen 8 jaar met participatieprocessen, bij voorkeur in combinatie met andere overheden en belangenorganisaties (35 punten);
7. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Ruimtelijke Ordening en/of Planologie (15 punten).

Competenties
Door je natuurlijke enthousiasme weet je mensen aan je te binden, te verbinden en aan het werk te zetten;

 • Je voelt je thuis in een trekkende rol, maar ook in een samenwerkingsverband met gezamenlijke verantwoordelijkheden;

 • Je bent transparant en herkent op welke punten en momenten je mensen aan moet haken (zowel halen als brengen);

 • Je bent resultaatgericht;

 • Je hebt een “drone view”;

 • Je beschikt over het vermogen om politieke en/of maatschappelijk gevoelige zaken te vertalen naar het team en de projecten;

 • Je beschikt over een grote mate van bestuurlijk- en politieke sensitiviteit;

 • Je bent analytisch en samenwerkingsgericht;

 • Je kunt snel schakelen tussen strategisch, tactisch en operationele niveau en je kan daarbij een bijdrage leveren op deze drie niveaus;

 • Als een ware pitbull bewaak jij budgetten en termijnen;

 • Affiniteit met groene kwaliteiten in gebiedsontwikkeling.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 27 maart 2023 van 09-00 uur tot 12-00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 24 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectmanager Ruimte die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.