thumbnail
Accountmanager onderwijshuisvesting

Zeist

Het Rond 1, 3701 HS Zeist, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Utrecht

Publicatiedatum:

21-06-2022

Sluitingsdatum:

28-06-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Dit is het team Vastgoed
De afdeling Vastgoed werkt met een enthousiast team van ca. 14 collega’s en een aantal externe partners aan de ontwikkeling van volwaardig maatschappelijk vastgoedmanagement. Vanuit vertrouwen werken wij met veel vrijheid aan uiteenlopende vraagstukken en sturen we op de optimale inzet van het vastgoedmiddel voor de gemeentelijke beleidsvelden. Eigenaarschap, technische instandhouding, juridische taken, verduurzaming, prestatiesturing en vastgoed administratie zijn daarin onze belangrijkste kerntaken.

Opdracht
Onderwijshuisvesting is een belangrijk onderdeel van de vastgoedportefeuille van de gemeente Zeist. Daarvoor zijn wij op zoek naar  iemand die regie kan voeren op het Strategische Huisvestingsplan (SHP) zonder de verbinding met andere ontwikkelingen en het maatschappelijke vastgoed uit het oog te verliezen.  Ruimte voor nieuwe ideeën zijn hierbij altijd welkom! Zowel op verbetering van processen, als op trends en innovaties op onderwijsgebied.
Als Accountmanager Onderwijshuisvesting voer je regie op je portefeuille vanuit de huisvestingsopgave. Doorlopend is dit het vertalen van een langjarige doorkijk naar actuele jaarplannen. Je hebt daarbij een rol als opdrachtgever binnen het programma onderwijshuisvesting en stemt het gehele programma doorlopend af met schoolbesturen en eigen projectleider(s) binnen vastgoed. Je behandelt huisvestingsaanvragen, exploitatievraagstukken en denkt mee bij de ontwikkeling van multifunctionele concepten. Binnen je takenpakket ligt ook de vertaling  van leerlingen prognoses en het geven van opdrachten voor scenario onderzoeken. De kennis die je hebt over de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs hou je op peil door je netwerk en inzichten op gebied van wet- en regelgeving. Ook kredietbeheer, rapportage en verantwoording in de gemeentelijke P&C cyclus zijn aan jou toevertrouwd. Voor het gemeentelijk bestuur ben jij een belangrijk aanspreekpunt en verzorg je de juiste afstemming en besluitvorming door het maken van college- en raadsvoorstellen. Je zoekt verbinding met andere vastgoedonderdelen en beleidsvelden en weet daarin ook buiten het vakgebied onderwijshuisvesting een bijdrage te leveren aan het vastgoed team.
Binnen en buiten het team werk je graag en goed samen; mensen waarderen de lijnen die jij uitzet, je adviezen en initiatief voor werkvormen en werkgroepen. Als het nodig is kun je schakelen op nieuwe vragen en weet je ook namens de afdeling goed te onderhandelen. In de fase waarin  de onderwijshuisvesting zich nu bevindt krijg jij alle ruimte om ons SHP en onze processen te evalueren en te actualiseren. Dit met oog op de vele ontwikkelingen die voor de deur staan en passend bij een nieuwe tijd. Je werkt hierin nauw samen met andere vastgoed adviseurs, portefeuillebeheerders, projectmanager onderwijshuisvesting en de afdelingsmanager.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met onderwijshuisvesting binnen een gemeentelijke organisatie;

Gunningscriteria (weging)
3. Afgeronde opleiding op het gebied van vastgoedmanagement (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met huisvestingsaanvragen en exploitatievraagstukken (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met omgevings- en relatiemanagement (30 punten);
6. Kandidaat is bereidt om bij wederzijdse interesse na initiële duur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (minimaal 1040 uur) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Nauwkeurig
- Verbindend
- Communicatief
- Probleemoplossend
- Resultaatgericht
- Analytisch

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 30 juni 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 29 juni 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 24 juni 2022, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 27 juni 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 28 juni 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Accountmanager onderwijshuisvesting die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.