thumbnail
thumbnail
Beleidsmedewerker Sociaal Domein – Welzijn/zorg/Wmo

Wijdemeren

Rading 1, 1231 KB Loosdrecht, Nederland

Sociaal Domein
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
28 tot 32 Noord-Holland

Publicatiedatum:

25-11-2022

Sluitingsdatum:

01-12-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

28 tot 32

Organisatie
De gemeente Wijdemeren is schitterend! Een uniek stukje Nederland in Gooi & Vecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen te midden van de prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon van de Oostelijke Vechtplassen. De gemeente Wijdemeren is op 1 januari 2002 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Loosdrecht,  ’s-Graveland en Nederhorst den Berg.

Opdracht
Binnen het beleidsteam sociaal domein vervul je tijdelijk de functie van beleidsadviseur sociaal domein. Je vervult de functie wegens vertrek van vaste collega.  Je gaat aan de slag met verschillende onderdelen binnen de beleidsthema’s welzijn/zorg/Wmo. Dit betekent dat je in een rijdende trein stapt en zowel lokaal als regionaal de zaken oppakt die lopen of en voorbereiding zijn. Waar je je in ieder geval mee bezig zal houden is:

 • Je adviseert de portefeuillehouder sociaal domein over het beleid;
 • Je stelt college- en raadsvoorstellen op en draagt zorg voor de afhandeling van de formele besluitvorming;
 • Je zorgt voor de afstemming van taken van betrokkenen bij het beleidsproces;
 • Je zorgt ervoor dat besluiten uitgevoerd worden door gebruik te maken van zowel de instrumenten subsidie als het verstrekken van opdrachten;
 • Je verbindt en voert de regie bij de thema’s waar samengewerkt moet worden: bijvoorbeeld bij het thema vergrijzing weet je de juiste partners te vinden en verbind je deze aan de beleidsdoelstellingen;
 • Je hebt regelmatig contact met de kwaliteitsmedewerker Wmo, de collega’s in de uitvoering om de efficiency en effectiviteit in uitvoering verder te verbeteren;
 • Bij de P&C cycli in de gemeente ben je verantwoordelijk voor het aanleveren van de informatie die hiervoor nodig is;
 • Je pakt spontaan zaken op die om aandacht vragen. Met een team van 11 medewerkers komt er immers altijd wel wat voorbij.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein op het gebied van welzijn/ zorg/Wmo;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau;

Gunningscriteria (weging)
3. Aantoonbare werkervaring op een beleidsafdeling van een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten);
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van welzijn/zorg/wmo binnen het Sociaal Domein (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de collegiale samenwerking in regionaal verband (benoem dit duidelijk in het cv) (20  punten);
6. Uiterlijk beschikbaar per 19 december 2022 (10 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Zelfstandig;
 • Flexibel;
 • Leergierig;
 • Pro actief;
 • Houdt van een uitdaging.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente Wijdemeren zijn gepland op dinsdag 6 december 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 5 december 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De gemeente Wijdemeren vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 november 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 30 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 1 december, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Beleidsmedewerker Sociaal Domein – Welzijn/zorg/Wmo die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.