thumbnail
thumbnail
Risicomanager

wetterskipfryslan

Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 110,00
32 Friesland

Publicatiedatum:

17-11-2022

Sluitingsdatum:

29-11-2022

Begindatum:

01-01-2023

Einddatum:

31-12-2023

Uren per week:

32

Ga tijdelijk aan de slag bij Wetterskip Fryslân en duik in de uitdagende wereld van het waterbeheer. Als Wetterskipper krijg je vertrouwen, verantwoordelijkheid en de ruimte om je werk op jouw manier in te vullen. Met duizend-en-één expertises in huis kun je hier verrassend veel kanten op. En wát je ook doet, als Wetterskipper maak je altijd een verschil in de wereld om je heen. Je draagt bij aan een veilige en leefbare provincie. Voor mens en natuur. Voor huidige en volgende generaties. En wat doe jij morgen met water?

Wetterskip Fryslân wil de komende jaar haar risicomanagement verder professionaliseren. Risicomanagement (risicobewust werken) is een continu proces waarbij de gehele organisatie betrokken is en waarbij de volgende zes stappen expliciet doorlopen worden:  

 1. Doelen bepalen: doelen (of opgaven) bepalen;
 2. Risico’s identificeren: risico’s identificeren die relevant zijn bij het behalen van die doelen;
 3. Risico’s classificeren: impact van de risico’s bepalen (kans x effect) en classificeren;
 4. Risico’s beheersen: kiezen wel/geen beheersmaatregelen en uitvoeren hiervan;
 5. Evalueren: evalueren of die beheermaatregelen naar verwachting werken en het restrisico daarmee weer binnen de tolerantiegrenzen valt, dan wel als restrisico wordt geaccepteerd en zo nodig maatregelen bijstellen;
 6. Overdracht: de overdracht van de relevante risico-informatie in gesprekken met collega’s, management  en bestuur(ders). Deze gesprekken vinden plaats waar en wanneer nodig en relevant . Verder vindt overdracht plaats via  rapportages.

Daarom zoeken we per 1 januari 2023 een coördinator risicomanagement.

Om bovenstaande opdracht verder te ontwikkelen en te borgen is een coördinator risicomanagement nodig.

Deze persoon is een expert en vraagbaak op het gebied van integraal risicomanagement voor zowel de vakgroep, de organisatie Wetterskip Fryslan, als management en directie.

De risicomanager

 • Geeft structuur aan het risicomanagementproces en bewaakt de samenhang
 • Zorgt voor doorontwikkeling van het huidige beleid risicomanagement
 • Vertaalt het theoretisch kader van risicomanagement naar de praktijk
 • Faciliteert en traint leidinggevenden en medewerkers op het gebied van risicobewust werke
 • Draagt zorg voor de risicoparagraaf in de begroting

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Risicomanager die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.