thumbnail
thumbnail
Senior adviseur Inkoop

Verdilaan 7, 2671 VW Naaldwijk, Nederland

Sluit over 2 dagen
€111,75
8 uur Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

8 uur

Publicatiedatum:

24 mei 2023

Organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. De organisatie van de gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control, een bureau gemeentesecretaris en een griffie.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (automatisering, belastingen, facilitaire zaken, financiën, informatievoorziening, inkoop, juridische zaken en personeel,). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen.

Opdracht
Binnen de Gemeente Westland heeft een nulmeting plaatsgevonden voor wat betreft de inkoopfunctie. Vastgesteld is dat het volwassenheidsniveau 2 (basis/herhaalbaar) van toepassing is. De komende jaren gaat Inkoop samen met de organisatie aan de slag om uiterlijk 1 januari 2027 het niveau 4 (beheer/gemanaged) te bereiken en te waarborgen. Goed en efficiënt contractbeheer, -management en leveranciersmanagement vormen een essentieel onderdeel van dit traject. Aangezien hier ook andere afdelingen betrokken zijn is de gemeente Westland op zoek naar een adviseur met ruime ervaring met dergelijke trajecten die team Inkoop en de organisatie kan ondersteunen en adviseren. Concreet wordt gevraagd aan de adviseur om voor eind 2023 een advies aan de directie te formuleren met daarin onder andere opgenomen een plan van aanpak.  

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit maximaal 8 uur per week gemiddeld zal zijn gedurende een periode van 12 maanden. Rekening dient te worden gehouden met lopende verbetertrajecten binnen de gehele organisatie.

Rol van de adviseur bij deze opdracht zal voornamelijk inhouden dat hij/zij op basis van ervaring de verbindende factor is voor inkoop en contractbeheer naar alle betrokken afdelingen en clusters van de gemeente Westland. Hierbij dienen als eisen dat de adviseur goede kennis heeft van:

  • De handreikingen van de VNG voor diverse processen (inkoopproces, contractbeheer- en -management, etc.);

  • P2P systemen en de implementatie daarvan bij een overheidsorganisatie;

  • Implementatie van een contractbeheer en contractmanagement;

  • Verbindende factor is met andere betrokken afdelingen zoals Financiën, ICT, Security;

  • Ondersteuning verleent bij oplossingen met eventuele tijdelijke centralisatie van datagegevens t.b.v. een goede conversie naar een definitieve oplossing;

  • Ondersteuning verleent (o.a. schrijven van plannen) bij aanbestedingen zoals voor een P2P systeem, contractbeheer etc;

  • Kennis heeft van implementatie van SAAS oplossingen binnen een overheidsorganisatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief van maximaal € 111,75  (schaal 12) incl. reiskosten, fee Flextender en excl. BTW;
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het uitvoeren en begeleiden van implementatietrajecten op het gebied van contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement;
4. Beschikbaar per 12 juni 2023 of eerder;

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het implementeren van contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement (35 punten);
6. Aantoonbare kennis van gemeentelijke financiën, ict, security en bijbehorende processen, beschrijf dit duidelijk in het cv (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring van diverse inkoopprocessen binnen de overheid (20 punten);
8. Aantoonbare kennis van de (Europese) wet- en regelgeving op inkoopgebied, blijkend uit afgeronde opleidingen/cursussen en/of relevante werkervaring (15 punten).

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 1 juni 2023. uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 30 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

  • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior adviseur Inkoop die deze organisatie zoekt?