thumbnail
Administratief Medewerker Vergunningen

Westland

Verdilaan 7, 2671 VW Naaldwijk, Nederland

Financieel-administratief
Deze inhuuropdracht is verlopen
€50,60
36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

11-05-2022

Sluitingsdatum:

18-05-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Dienstverlening
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster verstrekken informatie en leveren de individuele gemeentelijke diensten aan inwoners en organisaties. Het cluster bestaat nu uit 13 teams en maakt de komende tijd de omslag naar een procesgerichte manier van organiseren. Zo streven we naar een dienstverlening die past bij de huidige tijd waarbij de behoefte van inwoners en organisaties centraal staat. Wil je iets voor de maatschappij betekenen, dan is dit cluster zeker iets voor jou.

Team Bedrijven- en omgevingscontactcentrum
Team BOCC is het aanspreekpunt voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen die vragen hebben over hun ruimtelijke initiatieven en wonen. Wij beantwoorden vragen over vestigingsmogelijkheden, bouw- en verbouwmogelijkheden en bouwprojecten in het Westland. We informeren en geven advies aan initiatiefnemers over diverse procedures, beleidsregels en wetgeving zoals de Wabo, de ruimtelijke ordening, de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en gebiedsontwikkeling. We bieden administratieve ondersteuning aan het vergunningenproces. Daarnaast behandelen we diverse aanvragen zoals leegstandsvergunningen, huisvestingsvergunningen, starters- en blijversleningen en APV-ontheffingen en -meldingen. We zijn verantwoordelijk voor het beheer van het woningzoekendesysteem voor nieuwbouw koopwoningen, inschrijvingen standplaatsen, het proces en de besluitvorming rondom nieuwe straatnamen, het toekennen van (huis)nummeraanduiding en het afhandelen van een urgentieverklaring voor woningzoekenden.

Opdracht
Als administratief medewerker vergunningen werk je nauw samen met de collega’s binnen het team Bedrijven- en Omgevingscontactcentrum die voornamelijk verantwoordelijk zijn voor diverse (aan)vragen die binnenkomen op het gebied van bouwen, vergunningen, adressen en meldingen i.h.k.v. de APV (algemene plaatselijke verordening). De nadruk ligt op de administratieve ondersteuning in het vergunningenproces, goede dossiervorming en het beheren van de werkvoorraad. Je zorgt voor het registreren van omgevingsvergunning- en APV-aanvragen in het vergunningensysteem (Squitxo). Daarnaast zorg je voor het digitaal verzenden van de besluiten en het goed afsluiten van het dossier. 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 50,60  (schaal 6) inclusief reiskosten en fee Flextender / exclusief btw.

Gunningscriteria ter beoordeling door Flextender (weging. Totaal 100 punten)
2. Minimaal een afgeronde mbo niveau 3 opleiding in secretariële richting (30 punten).
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als administratief medewerker vergunningverlening (35 punten).
4. Aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar met de volgende digitale systemen (duidelijk weergegeven in het cv) (max. 15 punten, 5 punten per onderdeel):
- Squit-xo;
- Corsa;
- Het Microsoft Office pakket.
5. Aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar binnen de decentrale overheid (20 punten).

Competenties

  • Je bent collegiaal en kan goed in teamverband werken;
  • Je bent accuraat, handig met digitale systemen;
  • Je bent enthousiast en wil graag je bijdrage leveren voor het soepel verlopen van de processen binnen het team;
  • Je kan prioriteiten stellen en je speelt flexibel in op dringende zaken.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1 tot 2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma. t/m vr.  

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 20 mei 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 19 mei 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 16 mei 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op dinsdag 17 mei 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 18 mei 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Administratief Medewerker Vergunningen die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.