thumbnail
thumbnail

NO Inhuur Senior Technisch Manager A5H

De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€74
24 Gelderland

Begindatum:

1 jul 2024

Einddatum:

1 apr 2026

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

3 jul 2024

Aanleiding van de opdracht
WSRL is op zoek naar een senior Technisch Manager. De opdracht is ontstaan door het aflopen van de huidige overeenkomst.

De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de ingehuurde medewerker, in uitzonderlijke gevallen, ook in te zetten bij (een) ander(e) project(en). De ingehuurde medewerker/opdrachtnemer kan hieraan geen rechten ontlenen.

Functieprofiel
De senior Technisch Manager voert werkzaamheden uit voor diverse projecten binnen het Programma A5H. Primair betreft dit het project NWA. Dit project bevindt zich in de Planuitwerkingsfase welke loopt tot en met Q2 2026.De senior TM is ondersteunend aan het IPM-team van WSRL (Opdrachtgever) en heeft een belangrijke rol in de samenwerking in het eigen technisch team.In verband met de integrale projectbenadering, die het IPM-team voorstaat, is voor de functie het beschikken over voldoende inzicht in en vaardigheden op het gebied van proces- en contractmanagement een belangrijke competentie.
Tot slot wordt een actieve bijdrage aan het professionaliseren van het vakgebied TM binnen WSRL verwacht.

Plaats van de uit te voeren werkzaamheden
De opdracht wordt uitgevoerd op het hoofdkantoor van WSRL te Tiel, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Werkzaamheden/taken
De aangeboden kandidaat voert de volgende werkzaamheden uit:
-Het proactief verzamelen en signaleren van belangen, eisen en wensen van interne en externe stakeholders op technisch gebied. Deze worden vastgelegd en ingebracht binnen het projectteam;
-Bijdragen aan het opstellen van Klant Eisen Specificaties (KES), Systeem Eis Specificaties (SES), functie- en objectenbomen, verificatie en validatie op basis van System Engineering van Waterschap Rivierenland. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Relatics;
-Nauw samenwerken met het adviesbureau dat verantwoordelijk is voor het opstellen van de producten ten behoeve van de planfase;
-Het toetsen van producten (review) van het ondersteunend ingenieursbureau, denk hierbij aan geotechnische rapportages, waterveiligheidsontwerpen en dergelijke;
-Deelname aan de interne overleggen van de afdeling en het team;
-Actieve bijdrage leveren aan verbeteringen binnen de afdeling en het team.

Minimumeisen
Om bovenstaande werkzaamheden/taken uit te kunnen voeren beschikt de kandidaat over specifieke (theoretische) kennis en praktijkervaring.

Ten aanzien van die kennis en ervaring gelden onderstaande minimumeisen:
-Minimaal een afgeronde hbo-opleiding;
-Minimaal 8 jaar ervaring als Technisch Manager op het gebied van waterveiligheid;
-Ervaring met kadeversterkingsopgaven in veenweidegebied als technisch manager;
-Ervaring met nieuwe toets en ontwerprichtlijnen waterkeringen;
-Ervaring met geavanceerde zettingsmodellen;
-Ervaring met een expliciet ontwerpproces door middel van System Engineering;
-Minimaal 8 jaar ervaring als ontwerper of in de uitvoering van kunstwerken in het watersysteem.

Om aan te tonen dat de aangeboden kandidaat over bovenstaande minimumeisen beschikt, dient Inschrijver gebruik te maken van Bijlage 3 Minimumeisen.

WSRL toetst op basis van het ingediende Curriculum Vitae of een kandidaat aan de gestelde minimumeisen voldoet. Indien een kandidaat niet voldoet aan bovenstaande minimumeisen vindt uitsluiting van verdere deelname plaats.

Het waterschap wenst dat kandidaten voor deze functie in het bezit van zijn van een VOL-VCA (voor operationeel leidinggevende) diploma. In bijlage 3 minimumeisen dient u aan te geven of u beschikt over dit diploma of bereid bent dit binnen een periode van 2 maanden, na aanvang van de overeenkomst, te behalen. De opleiding dient plaats te vinden in eigen tijd maar de keuze voor het opleidingsinstituut en de opleidingskosten komen voor rekening van WSRL.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 / sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Sybren Hindriks
Sybren Hindriks
Opdracht Adviseur

Ben jij de NO Inhuur Senior Technisch Manager A5H die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.