Bekijk de opdracht ook op opdrachtinformatiemanagement.nl voor aanvullende ondersteuning binnen het vakgebied Informatiemanagement.
thumbnail
thumbnail

Senior gegevensbeheerder

Grasdijkweg 2, 9798 TC Garmerwolde, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
110
32 Groningen

Begindatum:

1 jan 2023

Einddatum:

1 jul 2023

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

25 nov 2022

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.

Waterschap Noorderzijlvest is doorlopend op zoek naar nieuwe manieren om water te bedwingen, te verdelen en te zuiveren. Dit is een continu proces. Het gebruik van data en geo-informatie speelt hierin een steeds grotere rol. De komende jaren wil het waterschap een grote sprong maken in het datagedreven werken.

Voor het cluster Data en Geo binnen het team I&A, zijn wij op zoek naar een tijdelijke 

Coördinerende senior gegevensbeheerder 32-36 uur per week voor de duur van 6 maanden .

Als coördinerend senior gegevensbeheerder help je de basis voor het datagedreven werken bij het waterschap op orde te brengen.
Concreet heb je de volgende opdracht:

 • Breng de verschillen tussen het beheerregister en de BGT in beeld, ontwikkel en geef uitvoering aan het plan dat de verschillen wegwerkt;
 • Draag bij aan de totstandkoming van het generieke datamodel van het waterschap  en geef richting aan de organisatie van het beheer hiervan;
 • Optimaliseer de werkprocessen van het cluster en zet een kwaliteitsborgingsystematiek op;3Coördineer de werkzaamheden binnen het cluster en zorg voor afstemming met onze interne klanten en met externe stakeholders zoals gemeenten en provincies.

Kandidaatomschrijving

 • HBO werk en denkniveau.
 • Vakinhoudelijke kennis en ervaring.
 • Coördinerende/leidinggevende kwaliteiten.
 • Kennis en ervaring met procesgericht werken.
 • Minimaal 3 jaar ervaring in waterschaps- of gemeenteland in de afgelopen 5 jaar.

Je competenties en talenten

 • Proactief, klant- en resultaatgericht.
 • Communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Planmatig werken.
 • Omgevingsbewust en klantgericht.
 • Overtuigingskracht en analytisch vermogen.

Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP

Bij deze opdracht is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA.
Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen kunnen zich laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat dan de offerte indient.

1. Een overeenkomst kan worden ontbonden, indien gewijzigde regelgeving dit noodzakelijk maakt.

2. Ook bij ziekte van de medewerker, die naar verwachting langduriger (langer dan 10 werkdagen) zal zijn, en in geval van andere zeer ernstige omstandigheden, heeft de opdrachtgever het recht de opdrachtnemer te verzoeken een vervangende medewerker aan te bieden dan wel het contract conform de algemene voorwaarden van het DAS te ontbinden. Iedere vervanging geschiedt slechts na voorafgaand overleg en toestemming van de opdrachtgever. De vervangende medewerker dient aan dezelfde kwalificaties te voldoen als de oorspronkelijk werkzame medewerker van de opdrachtnemer. Indien er een inwerkperiode noodzakelijk is, zal vooraf in overleg worden bepaald hoeveel dagen door de opdrachtnemer niet in rekening gebracht zullen worden, zulks echter met een maximum van 5 werkdagen

3. Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst is mogelijk met instemming van alle partijen, tenzij één der partijen gemotiveerd kan aantonen dat het niet van haar verlangd kan worden dat deze detachering voortgezet wordt. In deze situatie nemen partijen een opzegtermijn van 1 maand in acht.

4. Voor deze opdracht zijn de AWVOODI 2018 van toepassing deze zijn beschikbaar op de website via onderstaande link:

https://www.noorderzijlvest.nl/inkoop-en-aanbesteding 

Indexering tarief:

Het door u aangegeven tarief kan na minimaal 12 maanden jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de CBS prijsindex (CBS indexering, Dienstenprijzen, commerciële dienstverlening en transport, Architecten en Ingenieurs (71), waterbouw (711216)). 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=1533643636692

Interviewplanning

Het waterschap nodigt maximaal 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek op week 51 2022. Wij verzoeken de kandidaten uitdrukkelijk rekening te houden met deze periode.

Wanneer u op 2022 voor 15 december 12.00 uur nog geen uitnodiging heeft ontvangen via het DAS Groningenhuurtin.nl, behoort u niet tot de eerste selectie voor de gespreksronde.
Contact over de opdracht en/of de procedure loopt uitsluitend via het DAS Groningenhuurtin.nl. Wij verzoeken u dan ook geen contact met het waterschap op te nemen.

Heeft u zich nog niet geregistreerd als aanbieder op www.Groningenhuurtin.nl, dan adviseren wij u hiervoor op korte termijn zorg te dragen. U kunt helaas zonder registratie géén offertes indienen voor de lopende opdrachten. Na goedkeuring van de registratie kunt u via www.Groningenhuurtin.nl offertes indienen voor nieuwe opdrachten.

Toelichting op rooster

in overleg

Dienstencategorie

Computer- en aanverwante diensten

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Senior gegevensbeheerder die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.